Lär dig vad du ska göra om Creative Cloud-datorprogram inte installeras eller uppdateras.

Så här åtgärdar du felen ”det gick inte att installera” eller ”det gick inte att uppdatera”

Att Creative Cloud-datorprogrammet inte kan installeras eller uppdateras beror ofta på att Creative Cloud-program på enheten har skadats eller på att enheten inte kan ansluta till Adobes servrar. Felmeddelandena för dessa problem är: 

 • Felkod 1
 • Felkod P1
 • Felkod 50
 • Felkod P50
 • Felkod 1001
 • Felkod 1002

Följ dessa steg i den ordning som anges nedan för att åtgärda felen. Fortsätt endast till nästa lösning om en tidigare lösning inte löser problemet.

 1. Skapa ett nytt lokalt användarkonto med administratörsbehörigheter för enheten.

 2. Logga in på enheten med det kontot.

 3. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet med hjälp av avinstallationsprogrammet för Creative Cloud-datorprogram.

 4. Hämta Creative Cloud-datorprogrammet.

  Hämta Creative Cloud-datorprogrammet

    Om du använder Windows kanske du uppmanas att spara den hämtade filen. Om du använder macOS kanske du uppmanas att tillåta att hämtningen sker.

 5. Gå till den hämtade filen på enheten och dubbelklicka på den.

 6. Logga in för att påbörja installationen. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

  När Creative Cloud-datorprogrammet har installerats startas det automatiskt.

 1. Avinstallera Creative Cloud-datorprogram med hjälp av avinstallationsprogrammet för Creative Cloud-datorprogram.

 2. Hämta Creative Cloud-datorprogrammet.

  Hämta Creative Cloud-datorprogrammet

    Om du använder Windows kanske du uppmanas att spara den hämtade filen. Om du använder macOS kanske du uppmanas att tillåta att hämtningen sker.

 3. Gå till den hämtade filen på enheten och dubbelklicka på den.

 4. Logga in för att påbörja installationen. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

  När Creative Cloud-datorprogrammet har installerats startas det automatiskt.

Viktigt:

Se till att avsluta alla Adobe Creative Cloud-program och avsluta alla CC-processer innan du kör rensningsverktyget för Creative Cloud.

 1. Hämta rensningsverktyget för Creative Cloud för att ta bort den aktuella installationen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 2. Högerklicka på den hämtade filen och välj Kör som Administratör.

 3. Välj ditt språk: Skriv för engelska och tryck sedan på Retur.

  Skriv e för engelska och tryck på Retur
 4. Läs Adobes licensavtal för slutanvändare: Skriv och tryck på Retur.

  Skriv y för att godkänna slutanvändarlicensavtalet
 5. Välj alternativ 3: Creative Cloud-program, Creative Cloud och CS6-produkter och tryck på Retur

  Välj alternativ 3 och tryck på Retur
 6. Välj alternativ 1: Adobe Creative Cloud-datorprogram och tryck på Retur. Följ anvisningarna på skärmen.

  Välj alternativ 1 och tryck på Retur
 7. Leta reda på dessa OOBE-mappar och döp om dem till OOBE.old.

  Windows

  • \Programfiler (x86)\Delade filer\Adobe\OOBE
  • \Användare\AppData\Lokal\Adobe\OOBE

  macOS

  /Bibliotek/Programsupport/Adobe/OOBE

 8. Hämta Creative Cloud-datorprogrammet.

  Hämta Creative Cloud-datorprogrammet

    Om du använder Windows kanske du uppmanas att spara den hämtade filen. Om du använder macOS kanske du uppmanas att tillåta att hämtningen sker.

 9. Gå till den hämtade filen på enheten och dubbelklicka på den.

 10. Logga in för att påbörja installationen. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

  När Creative Cloud-datorprogrammet har installerats startas det automatiskt.