Kör den Adobe CC Cleaner Tool för att lösa några Creative Cloud och Creative Suite installationsproblem.

Obs!

För att säkerställa att du får de senaste och bästa verktygen är Creative Cloud nu det enda alternativet för att köpa Adobes kreativa program. För mer information, gå till sidan Adobe Creative Cloud.

Komma i gång

Creative Cloud Cleaner Tool tillåter dig att ta bort mer exakt installationsregister för Creative Cloud eller Creative Suite-program, som kan ha skadats eller kan orsaka problem vid en ny installationen. Det kan vara särskilt användbart om du har installerat förhandsversioner av program på datorn och nu vill ta bort dem.

Om du har problem med att installera Creative Cloud-program, Creative Suite-program (CS3–CS6), Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements, kan du ha nytta av rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud (CC).Om det inte går att ansluta till Adobes servrar kan rensningsverktyget ta bort poster i värdfiler som blockerar åtkomst till Adobes programvara och servrar.

Kör rensningsverktyget för CC

Välj ditt operativsystem

Kör CC Cleaner Tool för Windows

 1. Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive anpassade pluginprogram eller profiler som du har installerat.

 2. Avinstallera Creative Cloud eller Creative Suite-program genom att göra något av följande:

  • För Windows 10, 8, 7 eller Vista: Välj Start > Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.
  • Windows XP: Välj Start > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Markera programmet du vill ta bort och klicka på Ta bort eller Avinstallera.

  Avinstallera program
 4. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.

 5. Starta om datorn.

 6. Klicka på följande länk för att hämta rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Om du uppmanas till att ladda ned eller spara filen klickar du på Spara fil för att ladda ned den på datorn.

 7. Högerklicka på den nedladdade filen AdobeCreativecloudCleanerTool.exe och välj sedan Kör som administratör.

  Om du fortfarande inte hittar den nedladdade filen går du till Hitta ditt nedladdade program eller fil från Adobe.

  Reningsverktyg för Adobe CC

  Obs!

  Om Kör som administratör inte finns tillgängligt när du högerklickar, dubbelklickar du på AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe för att köra EXE-filen.

 8. Följ anvisningarna på skärmen i den här ordningen:

  1. Välj språk: Skriv e för engelska eller j för japanska och tryck sedan på Retur.
  2. Läs Adobes licensavtal: Skriv y för att acceptera eller n om du vill avböja (skriptet slutar köras om du avböjer). Tryck på Retur.
  3. Skriv in den siffra som motsvarar det val du vill göra och tryck sedan på Retur. Skriv till exempel 4 (CC-program) om du vill avinstallera ett Creative Cloud-program.

  4. Välj på listan över program för det val som visas på skärmen det program du vill ta bort genom att skriva in den siffra som motsvarar programmets namn och sedan trycka på Retur.
  5. Bekräfta att du vill ta bort produkten: Skriv y och tryck på Retur.
  6. (Valfritt) Om det inte går att ansluta till Adobes servrar upprepar du de här stegen för att åtgärda värdfilerna. Tryck på 12 för att markera alternativet för värdfiler när du har godkänt slutanvändaravtalet. Bekräfta att du vill åtgärda värdfilerna: Tryck påyoch sedan påRetur. Rensningsverktyget skapar en säkerhetskopia av värdfilerna (kallad hosts_bkup) i samma katalog, vilken du kan återgå till om fel uppstår.
 9. När du ser meddelandet ”Creative Cloud Cleaner Tool har avslutats korrekt,” tryck på Retur och starta om din dator.

 10. Om du vill verifiera att CC Cleaner Tool har avslutats korrekt öppnar du i en textredigerare som WordPad Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log. Placeringen av filen beror på vilken version av Windows du har:

  • Windows 10, 8, 7 eller Vista: C:\Användare\[användarnamn]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[användarnamn]
 11. Granska loggfilsposterna. Om någon av posterna indikerar fel, kontakta oss.

 12. När du har kört Adobe CC Cleaner Tool installerar du Creative Cloud- eller Creative Suite-produkten. Se något av följande dokument för anvisningar:

Kör CC Cleaner Tool för Mac OS

 1. Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive anpassade pluginprogram eller profiler som du har installerat.

 2. För att avinstallera Adobe Creative Cloud eller Creative Suite-program, navigerar du till Program > Verktyg > Adobe Installerare i Finder.

 3. Dubbelklicka på programmets avinstallationsprogram.

  Avinstallera program
 4. Slutför avinstallationen enligt anvisningarna på skärmen.

 5. Starta om datorn.

 6. Ladda ned rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Mac: klicka på länken för att hämta filen – AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Om du uppmanas till att ladda ned eller spara filen klickar du på Spara fil för att ladda ned den på datorn.

 7. För att köra Adobe CC Cleaner Tool, dubbelklicka på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Reningsverktyg för Adobe CC
 8. Dubbelklicka påCreative Cloud Cleaner Tool och följ anvisningarna som visas på skärmen i följande ordning:

  1. Välj språk från menyn i fönstrets övre högra hörn.
  2. Läs Adobes slutanvändaravtal: Tryck på Godkänn för att godkänna eller Avsluta för att avböja (skriptet slutar köras om du avböjer).
  3. Välj ett alternativ från menyn i fönstrets övre högra hörn. Välj till exempelCC-program om du vill avinstallera ett Creative Cloud-program.

  4. Välj från tabellen det program som du vill rensa och klicka sedan påRensa Vald. (Klicka påRensa alltför att städa upp alla installationsrelaterade filer för det val du gjorde i steg c.)
  5. (Valfritt) Om det inte går att ansluta till Adobes servrar markerar du Åtgärda värdfil i tabellen för att reparera värdfilerna och klickar sedan på Rensa vald.Rensningsverktyget skapar en säkerhetskopia av värdfilerna (kallad hosts_bkup) i samma katalog, vilken du kan återgå till om fel uppstår.

  Obs!

  Licensavtalet för slutanvändare visas på engelska eller japanska beroende på språkinställningen för rotanvändarkontot.

 9. När du ser meddelandet ”Adobe Creative Cloud Cleaner Tool har avslutats korrekt,” klickar du på Avsluta och startar om din dator.

 10. Om du vill verifiera att rensningsverktyget Adobe CC Cleaner Tool har slutförts successivt, går du till en textredigerare som TextEdit och öppnar /Users/ [användarnamn] /Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log.

 11. Granska loggfilsposterna. Om någon av posterna indikerar fel, kontakta oss.

 12. När du har kört Adobe CC Cleaner Tool installerar du Creative Cloud- eller Creative Suite-produkten. Se något av följande dokument för anvisningar:

Ta bort alla eller markerade produkter (endast Enterprise-användare)

Obs!

Den här informationen är endast riktad till administratörer av Enterprise-installation.

Börja med att markera det relevanta alternativet och operativsystemet.

Kör rensningsverktyget för Adobe CC i tyst läge för att visa alla produkter verktyget kan ta bort. Med verktyget kan du ta bort valda program eller alla CC- och CS-program som installerats på datorn genom att kommentera ut raderna i XML-filen som genereras av verktyget.

Ta bort alla produkter (Windows)

 1. Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive anpassade plugin-program eller profiler som du har installerat.

 2. Avinstallera Creative Cloud- och Creative Suite-program. Följ steg 2 till 5 i avsnittet Kör CC Cleaner Tool för Windows.
 3. Kör Adobe CC Cleaner Tool genom att följa anvisningarna i turordning:

  • Klicka på följande länk för att hämta rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Skapa en katalog/mapp med namnet AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win och kopiera den nedladdade filen i den.
  • Välj Start > Kör och skriv in cmd.
  • Ändra katalogerna i kommandotolken till katalogen AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win som du skapade.
  • Skriv AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe ‐‐removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS
  • Ta bort Flash Player genom att skriva AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS --removeFP=1.
 4. Verifiera att rensningsverktyget för CC har avslutats korrekt. Följ steg 11 och 12 i avsnittet Kör CC Cleaner Tool för Windows.

Ta bort de markerade produkterna (Windows)

 1. Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive anpassade plugin-program eller profiler som du har installerat.

 2. Avinstallera Creative Cloud- och Creative Suite-program. Följ steg 2 till 5 i avsnittet Kör CC Cleaner Tool för Windows.

 3. Kör Adobe CC Cleaner Tool genom att följa anvisningarna i turordning:

  • Klicka på följande länk för att hämta rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Skapa en katalog/mapp med namnet AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win och kopiera den nedladdade filen i den.
  • Välj Start > Kör och skriv in cmd.
  • Ändra katalogerna i kommandotolken till katalogen AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win som du skapade.
  • Skriv AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --createCleanup = [fullständig sökväg för mappen där du vill spara XML-filen].

          Obs! Se till att det finns ett mellanrum efter .exe. Ange inte ytterligare några mellanslag i det här kommandot.

  • Välj språk: Tryck på E för engelska eller J för japanska.
  • Läs Adobes slutanvändaravtal: Tryck på Y för att godkänna eller N för att avböja (skriptet slutar köras om du avböjer).

  XML-filen som verktyget skapade innehåller en lista över produkterna som är installerade på datorn. Som standard kommenteras alla produktposter i XML-filen. Exempel:

  Rensa xml-fil

  Obs!

  XML-filen visar alla CS5- till CS5.5.-produkter i en </CS5>-tagg.

 4. Avkommentera poster för de program där du vill köra rensningsverktyget Adobe CC Cleaner Tool. Om du till exempel vill rensa Adobe Speedgrade CC och Adobe Contribute CS5.5 redigerar du XML-filen på följande sätt:

  Redigerad rensa xml-fil
 5. Kör rensningsverktyget för Adobe CC med följande argument i förhöjt läge:

  AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --cleanupXML= [absolut sökväg till rensaxml]
  .

 6. Verifiera att rensningsverktyget för Adobe CC har avslutats korrekt. Följ steg 11 och 12 i avsnittet Kör CC Cleaner Tool för Windows.

Ta bort alla produkter (Mac OS)

 1. Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive anpassade plugin-program eller profiler som du har installerat.

 2. Avinstallera Creative Cloud- och Creative Suite-program. Följ steg 2 till 5 i avsnittet Kör CC Cleaner Tool för Mac OS.

 3. Klicka på följande länk för att hämta rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Dubbelklicka på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

 5. Skriv följande kommando i terminalfönstret:

  sudo[Sökväg till Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Innehåll/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool ‐‐removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS.

 6. Verifiera att rensningsverktyget för Adobe CC har avslutats korrekt. Följ steg 11 och 12 i avsnittet Kör CC Cleaner Tool för Mac OS.

Ta bort de markerade produkterna (Mac OS)

 1. Säkerhetskopiera alla filer som har sparats i Adobes produktkataloger, inklusive anpassade plugin-program eller profiler som du har installerat.

 2. Avinstallera Creative Cloud- och Creative Suite-program. Följ steg 2 till 5 i avsnittet Kör CC Cleaner Tool för Mac OS.

 3. Klicka på följande länk för att hämta rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud för Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Dubbelklicka på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 5. Skriv följande kommando i terminalfönstret:

  sudo[Sökväg till Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Innehåll/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --createCleanup=[Fullständig sökväg till mappen för att skapa xml].

 6. Ange rotanvändarlösenordet och godkänn slutanvändaravtalet.

  XML-filen som visas innehåller en lista över produkterna som är installerade på datorn. Exempel:

  Rensa xml-fil

  Obs!

  XML-filen visar alla CS5- till CS5.5.-produkter i en </CS5>-tagg.

 7. Avkommentera poster för de produkter som du vill köra rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud på. Om du till exempel vill rensa Adobe Speedgrade CC och Adobe Contribute CS5.5 redigerar du XML-filen på följande sätt:

  Redigerad rensa xml-fil
 8. Kör rensningsverktyget för Adobe CC i förhöjt läge med följande argument: \

  sudo /Innehåll/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --cleanupXML=[Fullständig sökväg för rensning. xml].

 9. Verifiera att rensningsverktyget för CC har avslutats korrekt. Följ steg 11 och 12 i avsnittet Kör CC Cleaner Tool för Mac OS.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy