Hur och när du ska använda Creative Cloud-rensningsverktyget | Avancerade steg

Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget är avsett för avancerade datoranvändare och kan åtgärda många vanliga problem (t.ex. ta bort gammal Adobe-programvara, rensa skadade installationsfiler och åtgärda värdfilerna för att upprätta en anslutning till Adobe-servrar).

Vad är Creative Cloud-rensningsverktyget?

Creative Cloud-rensningsverktyget är ett verktyg som erfarna användare kan använda för att rensa bort skadade installationer. Det tar bort eller åtgärdar problemfiler och löser behörighetsproblem i registernycklar.

När ska jag använda Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget?

Använd Creative Cloud-rensningsverktyget med nödvändig försiktighet (som att göra säkerhetskopior av relevanta mappar) om du har dessa problem.

 • Du har redan provat att reparera eller avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet men kan fortfarande inte uppdatera eller installera Creative Cloud-programmet.
 • Du vill ta bort äldre Adobe-programvara helt.
 • Creative Cloud-programmet kan inte startas trots att du redan har försökt avinstallera och installera om programmet.
 • Du kan inte logga in på Adobe-program efter flera försök, även efter att du har testat dessa vanliga lösningar.
 • Du kan inte ansluta till Adobe-servrar och har begränsad åtkomst till Adobe-program även efter att du har provat dessa vanliga lösningar.

Viktiga första steg

Se till att du har följt de här stegen innan du kör Creative Cloud-rensningsverktyget för att undvika potentiell dataförlust. Se alltid till att du har gjort nödvändiga säkerhetskopior av dina filer och mappar.

 1. Kör logginsamlingsverktyget för att göra en säkerhetskopia av loggfilerna.

  Varför ska jag köra logginsamlingsverktyget?

  Loggarna gör det enklare för Adobes kundtjänst att hjälpa dig om du skulle stöta på ett fel med Creative Cloud-rensningsverktyget och bestämma dig för att kontakta oss.

 2. Kontrollera synkroniseringsstatus för Creative Cloud-filerna i Creative Cloud-datorprogrammet. Vänta tills alla filerna har synkats helt.

   Filer som inte synkroniseras med ditt Creative Cloud-konto kan komma att förloras. 

 3. Stäng Adobe Desktop Service och CoreSync i Aktivitetshanteraren (Windows) eller Aktivitetskontroll (macOS).

 4. Spara en kopia av följande:

  macOS

  ~/Library/Application Support/Adobe/CoreSync/

  (Läs Kan inte se användarens biblioteksfiler i MacOS X 10.7 och senare om du inte kan se biblioteksinnehållet.)

  Windows

  • C:\Users\<användarnamn>\AppData\Local\Adobe\AdobeSync\CoreSync
  • C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync

   Har du inte tillräckligt med utrymme? Sök efter mappen cloudnative i mappen CoreSync och spara kopian om utrymmet har tagit slut. I Windows kan mappen cloudnative finnas antingen i en av eller båda mapparna ovan.

 5. Avsluta alla öppna Adobe-program, inklusive själva Creative Cloud-datorprogrammet.

 6. Stäng de återstående Adobe-bakgrundsprocesserna i Aktivitetshanteraren (Windows) eller Aktivitetskontroll (macOS).

  • Creative Cloud
  • CCXProcess
  • CCLibrary
  • CoreSync helper
  • Adobe IPC Broker
  • armsvc
  • AGS Service 
 7. Spara en kopia av allt innehåll som lagras i Adobe-produktmappar, inklusive tillägg från tredje part och inställningsfiler.

  Finns det till exempel ett tillägg från tredje part som du har använt för Adobe XD eller en arbetsyta i Photoshop som du har sparat? Spara en kopia av mapparna där du har dem. Mer information om hur du migrerar förinställningar, makron och inställningar i Photoshop finns i Migrera förinställningar, makron och inställningar.

 8. Om du tar bort äldre Adobe-program bör du spara en kopia av de gamla installationsfilerna.

  Viktigt:

  Adobe tillhandahåller endast hämtningar för att installera de två senaste versionerna av Creative Cloud-programmen. Om du behöver fortsatt åtkomst till äldre versioner ska du inte ta bort dem utan att först säkerställa att du har möjlighet att installera om dem, t.ex. skivor eller tidigare sparade installationsprogram (Adobe erbjuder inte längre äldre versioner för hämtning).

 9. Se till att du har utfört alla nödvändiga försiktighetsåtgärder genom att göra rekommenderade säkerhetskopieringar innan du kör verktyget.

Så är använder du Creative Cloud-rensningsverktyget

Välj operativsystem för att komma åt specifika instruktioner.

Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för Windows

 1. Hämta Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget.

   Om du uppmanas till det ska du klicka på Spara fil för att hämta filen till enheten.

 2. Högerklicka på den hämtade filen och välj sedan Kör som administratör.

  Obs!

  Om Kör som administratör inte finns tillgängligt när du högerklickar dubbelklickar du på AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe för att köra filen.

 3. Följ anvisningarna på skärmen i följande ordning:

  a) Välj språk: Skriv e för engelska eller j för japanska och tryck sedan på Retur.

  b) Läs Adobes licensavtal: Skriv y för att acceptera eller n om du vill avböja (skriptet slutar köras om du avböjer). Tryck på Enter.

  c) Skriv in den siffra som motsvarar det val du vill göra och tryck sedan på Retur. Skriv till exempel 4 (CC-program) om du vill avinstallera ett Creative Cloud-program.

  d) Därefter, för att ta bort ett program, väljer du det program du vill ta bort genom att skriva numret som motsvarar programmets namn och trycka på Retur.
  Om du har problem med filsynkronisering kan du behöva ta bort CoreSync. För att göra detta skriver du 1 eller 4 och trycker på Retur. Skriv in den siffra som motsvarar CoreSync och tryck sedan på Retur

  e) Bekräfta att du vill ta bort posten: Skriv y och tryck på Retur.

  f) (Valfritt) Om det inte går att ansluta till Adobes servrar upprepar du de här stegen för att åtgärda värdfilen. Tryck på 12 för att markera alternativet för värdfil när du har godkänt slutanvändaravtalet. Bekräfta att du vill åtgärda värdfilen: Skriv in y och tryck sedan på Retur. Rensningsverktyget skapar en säkerhetskopia av värdfilen (hosts_bkup) i samma katalog, vilken du kan återgå till om fel uppstår.

 4. När du ser meddelandet ”Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget har avslutats korrekt” trycker du på Retur och startar om datorn.

 5. När du har kört Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget installerar du Creative Cloud- eller Creative Suite-programmet. 

Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för macOS

 1. Hämta Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget.

 2. För att köra Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget dubbelklickar du på filen AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Dubbelklicka på Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget och följ anvisningarna som visas på skärmen i följande ordning:

  a) Välj språk på menyn i det övre högra hörnet.

  b) Läs Adobes slutanvändaravtal: Klicka på Godkänn för att godkänna eller Avsluta för att avböja (skriptet slutar köras om du avböjer).

  c) Välj ett alternativ på menyn i det övre högra hörnet. Välj till exempel CC-program om du vill avinstallera ett Creative Cloud-program. 

  d) Välj från tabellen det program som du vill rensa och klicka sedan på Rensa Valt. (Klicka på Rensa allt för att städa upp alla installationsrelaterade filer för det val du gjorde i steg c.) 

  På liknande sätt kan du,om du har problem med filsynkronisering, behöva rensa CoreSync. För att göra detta ska du först säkerställa att du har valt Alla i popup-menyn. Välj sedan CoreSync i listan och klicka på Rensa vald.

  e) (Valfritt) Om det inte går att ansluta till Adobes servrar markerar du Åtgärda värdfil i tabellen för att reparera värdfilen och klickar sedan på Rensa vald. Rensningsverktyget skapar en säkerhetskopia av värdfilen (hosts_bkup) i samma katalog, vilken du kan återgå till om fel uppstår.

  Obs!

  Licensavtalet för slutanvändare visas på engelska eller japanska beroende på språkinställningen för rotanvändarkontot.

 4. När du ser meddelandet ”Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud har avslutats korrekt”, klickar du på Avsluta för att starta om datorn.

 5. När du har kört Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget installerar du Creative Cloud- eller Creative Suite-programmet. 

Så här använder du Creative Cloud-rensningsverktyget för enterprise-användare (endast Enterprise-administratörer)

Kör Adobe Creative Cloud-rensningsverktyget i tyst läge för att visa alla produkter verktyget kan ta bort. Med verktyget kan du ta bort valda program eller alla Creative Cloud- och Creative Suite-program som installerats på datorn genom att kommentera ut raderna i XML-filen som genereras av verktyget. Mer information finns i Creative Cloud-rensningsverktyget för enterprise-användare.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto