I det här dokumentet beskrivs Adobes tekniska supportpolicy för Adobe Creative Cloud-lösningar i virtualiserade eller serverbaserade miljöer. Dessa miljöer inkluderar, men begränsas inte till, Citrix Metaframe/Citrix Presentation server, Microsoft App-V, VMware, Parallells och Virtual PC. ”Thin Clients” är också serverbaserade miljöer.Din användning av Adobe-lösningar som anges i detta dokument är föremål för Adobes Allmänna Villkor och tillämpligt Slutanvändarlicensavtal, inklusive och utan begränsningar, restriktionen mot att hyra eller leasa dina rättigheter till Adobe-lösningarna och restriktionen mot att kopiera, modifiera, underlicensiera eller återförsälja Adobe-lösningar.

Utvärdering innan köp

Adobe har utfört begränsade tester av vissa Creative Suite-produkter i virtualiserade eller serverbaserade miljöer. Dessa tester är vanligtvis för grundläggande funktioner: om det är möjligt att öppna programmet, hur du skapar ett dokument, sparar dokumentet, och avslutar. Detta är grundläggande tester. Adobe rekommenderar att du testar dina arbetsflöden i en utvärderingsversion för dessa produkter, innan du avgör om du ska använda någon av produkterna. Att utföra tester är det enda sättet att avgöra om den här typen av lösning uppfyller dina behov.

Adobe spekulerar inte i om en viss virtualiseringprodukt uppfyller ett särskilt behov. Virtualiseringprodukten måste uppfylla Adobe-lösningens systemkrav. Var särskilt uppmärksam på eventuella resurs- eller prestandabegränsningar som skulle kunna påverka din produktivitet eller effektivitet.

Licensaspekter

Installationer av gästoperativsystem (OS) behandlas som separata installationer. Dessa måste licensieras separat från eventuella licenser som har installerats på godkända OS-miljöer. Om produkten installeras på en server, är det viktigt att du licensierar alla datorer som har åtkomst till servern för Adobe-lösningen. All användning av Adobe-lösningen måste överensstämma med Licensavtal för slutanvändare.

Tekniska problem efter köpet

Om det uppstår tekniska problem med dessa miljöer, är det första steget att testa samma funktion i en godkänd OS-miljö. Om problemet inte kan reproduceras där, är det sannolikt ett problem med virtualiseringsprodukten. Sökhjälp från leverantören av virtualiseringlösningen.

All teknisk support hos Adobe för virtualiserade miljöer baseras på bästa insats och genomförs parallellt med ditt arbete med virtualiseringsleverantören. Olösta problem hamnar som regel under avsnittet i AdobeEULA, vilket anger att garantin inte garanterar lämplighet för ett visst ändamål.

För att begära hjälp med ditt problem, öppna ett tekniskt supportärende påSupportportalen och inkludera följande detaljer:

  • Serveroperativsystemet och versionsnumret som den virtualiserade miljön körs på. Servicepaket (om något) som har använts för serveroperativsystemet.
  • Versionen av Windows Client-operativsystem som används på kundens dator. Servicepaket (om något) som har använts för Client-operativsystemet. Kontrollera att dessa program uppfyller systemkraven som listas på adobe.com för din Adobe-lösning.
  • Versionen av virtualiseringprogram som du för närvarande använder, tillsammans med eventuella snabbkorrigeringar och installerade Servicepaket.
  • Problembeskrivning (till exempel, när jag gör X med Y, inträffar Z). Om problemet ger ett felmeddelande, inkludera de exakta formuleringarna i meddelandet.
  • Användarprofilen som är inloggad på servern (till exempel administratör eller privilegierad användare.). Observera om problemet uppstår när en administratörprofil är inloggad på servern.
  • Användarprofilen som är inloggad på kundens dator (till exempel administratör eller privilegierad användare.). Observera om problemet uppstår när en administratörprofil är inloggad på kundens dator.
  • Om problemet kan reproduceras på servern (det vill säga, kan du reproducera problemet när du testar det på servern?). Om detta är möjligt, utför stegen för att reproducera problemet.
  • Målet som du försöker uppnå, och om du har kunnat uppnå detta tidigare. Observera ändringarna i din miljö som eventuellt kan relatera till problemet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy