Gränser för teknisk support för virtualiserade eller serverbaserade miljöer

Adobes policy om teknisk support för Creative Cloud-produkter i virtualiserade miljöer.

Supportpolicy

Creative Cloud-produkter får finnas(*) i virtualiserade miljöer.

Även om det kan gå att installera och köra Creative Cloud-program i virtualiserade miljöer måste du utföra grundliga funktions- och prestandatester. Adobe har utfört begränsade tester av vissa Creative Cloud-produkter i virtualiserade eller serverbaserade miljöer. Testerna har varit enkla. Adobe rekommenderar att du testar dina arbetsflöden i en utvärderingsversion av produkterna innan du bestämmer dig för att använda någon av dem. Tester är det enda sättet att verkligen säkerställa att denna typ av lösning tillgodoser dina behov. Se Riktlinjer för bästa metoder om du vill lära dig mer om de bästa metoderna att ta Creative Cloud i drift i Virtual Desktop Infrastructures.

Virtuella miljöer kan bland annat omfatta Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware, Microsoft App-V, Parallels samt Virtual PC. Om du får problem kan Adobes kundtjänst hjälpa till så gott de kan.

(*)Namngiven användare-licensiering går att använda i virtualiserad miljö. Delad enhet-licenser (SDL) är inte tillåtna i virtualiserad miljö för närvarande.

Adobe Acrobat stöder virtuella miljöer. Mer information finns i Virtualiserad driftsättning av Acrobat.

Licensöverväganden

Ditt bruk av Adobes lösningar som nämns i detta dokument är föremål för Adobes allmänna användningsvillkor eller licensvillkoren för företag (som finns här eller på annan plats som har överenskommits mellan dig och Adobe).

Driftsättning med namngivna användare

Vid driftsättning med namngivna användare används inte serienummer för licensiering: slutanvändaren ”aktiverar” helt enkelt programvaran genom att logga in. Driftsättning med namngivna användare fungerar på virtuella maskiner eftersom det liknar driftsättning på en lokal dator.

Användare kan logga in för att aktivera programvaran. Mer information finns i Driftsättning med namngivna användare.

Utvärdering före köpet

Slutanvändare kan skapa ett kostnadsfritt Adobe ID och logga in för att aktivera en utvärderings- eller testversion av apparna. Testversionernas funktion är inte begränsad på något sätt, men testperioden är tidsbunden från det att användaren loggar in första gången. Se till att användarna loggar in och aktiverar produkten först när de är redo att testa arbetsflödena.

Adobe garanterar inte att en viss virtualiseringsprodukt uppfyller något specifikt behov. Virtualiseringsprodukten måste uppfylla Adobes-lösningens systemkrav. Var särskilt uppmärksam på eventuella resurs- eller prestandabegränsningar som kan påverka din produktivitet eller effektivitet.

Tekniska problem efter köpet

Om du stöter på ett tekniskt problem i virtuell miljö bör du testa samma funktion i en operativsystemsmiljö som stöds. Om du inte kan reproducera problemet handlar det förmodligen om ett problem i virtualiseringsprodukten. Be leverantören av virtualiseringslösningen om hjälp.

Om du får problem i virtualiserade miljöer kan Adobes kundtjänst hjälpa till så gott de kan. Adobes kundtjänst kanske inte kan lösa problemet beroende på typen av virtualiseringsteknik.

Du kan begära support med ditt problem genom att öppna ett tekniskt supportärende på supportportalen. Ange följande uppgifter:

Information om serverns operativsystem

Serveroperativsystemet där den virtualiserade miljön körs och dess versionsnummer. Servicepaketet (om något) som har installerats i serveroperativsystemet.

Information om klientoperativsystemet

Versionen av Windows-klientoperativsystemet på klientdatorn. Servicepaketet (om något) som har installerats i klientoperativsystemet. Kolla att programmen uppfyller systemkraven som anges på adobe.com för Adobe-lösningen.

Information om den virtuella miljön

Den version av virtualiseringsprogramvaran som du för närvarande kör jämte eventuella snabbkorrigeringar och installerade servicepaket.

Problembeskrivning

Problembeskrivningen (till exempel att Z inträffar när jag gör X med Y).

Om problemet leder till ett felmeddelande ska du ange exakt vad som står i meddelandet.

Användarprofil

Användarprofilen som är inloggad på klientdatorn (t.ex. Administratör eller Privilegierad användare). Påpeka om problemet uppstår när en administratörsprofil är inloggad på klientdatorn.

Åtgärder för att reproducera

Huruvida det går att reproducera problemet på servern (dvs. går det att få problemet att uppstå igen när du testar problemet på servern?). Ta i så fall med hur problemet reproduceras.

Mål

Det du försöker uppnå och om du har lyckats göra det förut. Observera eventuella förändringar i miljön som skulle kunna ha med problemet att göra. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online