Adobes policy för teknisk support för Creative Cloud-produkter i virtualiserade miljöer.

Supportpolicy

Creative Cloud-produkter är tillåtna(*) i virtualiserade miljöer.

Även om du kanske kan installera och köra Creative Cloud-program i virtualiserade miljöer, måste du utföra grundliga funktions- och prestandatester. Adobe har utfört begränsade tester av vissa Creative Cloud-produkter i virtualiserade eller serverbaserade miljöer. Detta är grundläggande tester. Adobe rekommenderar att du testar dina arbetsflöden i en utvärderingsversion för dessa produkter, innan du avgör om du ska använda någon av produkterna. Att utföra tester är det enda sättet att avgöra om den här typen av lösning uppfyller dina behov. Information om bästa praxis för driftsättning av Creative Cloud på virtuella datorinfrastrukturer finns i Guiderna för bästa praxis.

Virtuella miljöer kan inkludera men är inte begränsade till: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Citrix Virtual Apps och Desktops, VMware, Microsoft App-V, Parallels och Virtual PC. Om du stöter på problem hjälper Adobes kundtjänst dig efter bästa förmåga.

(*)Namngiven användarlicensiering kan driftsättas i en virtualiserad miljö. Delad enhetslicens (SDL) är inte tillåtet i en virtualiserad miljö just nu.

Adobe Acrobat DC har stöd för virtuella miljöer. Mer information finns i Virtualiserad driftsättning av Acrobat DC.

Licensaspekter

Användning av Adobe-lösningar som anges i det här dokumentet är föremål för Adobes allmänna användarvillkor eller licensvillkoren för Enterprise (tillgängliga här eller enligt annan överenskommelse mellan dig och Adobe).

Driftsättning med namngivna användare

För driftsättning med namngivna användare används inte serienummer för licensiering: Användaren aktiverar programvaran genom att logga in. Driftsättning med namngivna användare fungerar på dedikerade virtuella stationära datorer (även kända som VM) eftersom det liknar driftsättning på en lokal dator.

Användarna kan logga in med  för att aktivera programvaran. Mer information finns i Driftsättning med namngivna användare.

Utvärdering före köp

Slutanvändare kan skapa ett kostnadsfritt Adobe ID och logga in för att aktivera en utvärderings- eller testversion av programmen. Testversionernas funktionalitet är inte begränsad på något sätt men testversionen är tidsbegränsad från den tidpunkt då användaren loggar in första gången. Se till att användare loggar in och aktiverar produkten först när de är redo att testa arbetsflöden.

Adobe tillhandahåller inga garantier om huruvida en viss virtualiseringprodukt uppfyller ett särskilt behov. Virtualiseringprodukten måste uppfylla Adobe-lösningens systemkrav. Var särskilt uppmärksam på eventuella resurs- eller prestandabegränsningar som skulle kunna påverka din produktivitet eller effektivitet.

Tekniska problem efter köp

Om du stöter på ett tekniskt problem i en virtuell miljö kan du testa samma funktionalitet i en OS-miljö som stöds. Om du inte kan återskapa problemet är det troligtvis ett problem i virtualiseringsprodukten. Sök hjälp från leverantören av virtualiseringslösningen.

Om du stöter på problem i virtualiserade miljöer kan Adobes kundtjänst hjälpa dig efter bästa förmåga. Adobes kundtjänst kanske inte kan lösa problemet beroende på typen av virtualiseringsteknik.

För att begära hjälp med ditt problem, öppna ett tekniskt supportärende på Supportportalen och inkludera följande detaljer:

Information om serveroperativsystem Serveroperativsystemet och versionsnumret som den virtualiserade miljön körs på. Servicepaket (om något) som har använts för serveroperativsystemet.
Information om klientoperativsystem Versionen av Windows Client-operativsystem som används på kundens dator. Servicepaket (om något) som har använts för Client-operativsystemet. Kontrollera att dessa program uppfyller systemkraven som listas på adobe.com för din Adobe-lösning.
Information om virtuell miljö Versionen av virtualiseringprogram som du för närvarande använder, tillsammans med eventuella snabbkorrigeringar och installerade Servicepaket.
Problemsats

Problembeskrivning (till exempel, när jag gör X med Y, inträffar Z).

Om problemet ger ett felmeddelande, inkludera de exakta formuleringarna i meddelandet.

Användarprofil Användarprofilen som är inloggad på kundens dator (till exempel administratör eller privilegierad användare.). Observera om problemet uppstår när en administratörprofil är inloggad på kundens dator.
Steg för återskapande Om problemet kan reproduceras på servern (det vill säga, kan du reproducera problemet när du testar det på servern?). Om detta är möjligt, utför stegen för att reproducera problemet.
Mål Målet som du försöker uppnå, och om du har kunnat uppnå detta tidigare. Observera de ändringar i miljön som eventuellt kan relatera till problemet.