Introduktion

Namngivna användarlicenser är standard och den mest populära licensieringsmetoden för att distribuera och använda Adobe Creative Cloud- och Document Cloud-produkter. Utformat för nätverksanslutna scenarier där programlicenser hanteras baserat på enskilda användares behov av programmet. Med namngiven licensiering kan du ge dina slutanvändare alla funktioner som finns i programmen och tjänsterna. Ge dina slutanvändare åtkomst till alla tillgängliga program och tjänster, beroende på din organisations berättiganden.

 Mer information finns i artikeln Licensöversikt.

Självbetjäningspaket

Precis som miljoner andra Adobe-användare kan du låta dina användare installera program och uppdateringar via Creative Cloud-datorprogrammet. Det minskar IT-kostnaderna och gör att dina användare har tillgång till alla verktyg de behöver och får uppdateringar direkt när de presenteras.

Gör något av följande om du vill aktivera självbetjäning även om användarna saknar administratörsbehörighet:

 • Skapa ett självbetjäningspaket
 • Skapa ett hanterat paket där utökad behörighet är aktiverat
 • Skapa ett paket som baseras på en Adobe-mall och där utökad behörighet är aktiverat

Använd det här paketet för att ge användarna fullständig kontroll över de Adobe-program och -uppdateringar som de kan ladda ned och installera. Om dina användare inte har administratörsbehörighet för att hantera program och uppdateringar kan du skapa ett självbetjäningspaket åt dem.

Obs!

Med Creative Cloud-datorprogrammet kan dina användare bara installera de två senaste större versionerna av Creative Cloud-apparna. För de användare som behöver ha tidigare versioner kan du skapa och distribuera hanterade paket.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

  Listan med tillgängliga paket visas.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

  Paketlista
 3. Välj Självbetjäningspaket och klicka på Välj.

  Självbetjäningspaket
 4. Ange ett paketnamn och välj de obligatoriska alternativen:

  Alternativ för självbetjäningspaket

  Plattform: Välj operativsystem och stöd för processor (32-bitars eller 64-bitars). Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer. Det går inte att köra ett 32-bitarspaket på en 64-bitarsdator.

  Språk: Välj vilket språk som ska användas för paketet.

  Använd OS-språkversion: Gör att du kan skapa ett paket som distribueras på klientdatorns operativsystemspråk. I så fall är OS-språket det standardspråk som paketet distribueras på.

  Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager: Gör att du kan skapa en undermapp i din paketmapp som du kan använda för att ta med tillägg som du vill installera tillsammans med paketet. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.

  Inkludera Adobe Asset Link: (Tillgängligt om ovanstående alternativ är aktiverat) Det här tillägget ansluter Adobe Experience Manager (AEM) Assets till Creative Cloud-datorprogrammen Photoshop, Illustrator och InDesign.

  Obs! AEM Assets krävs. Mer information finns i Adobe Asset Link. Den här funktionen är enbart tillgänglig för kunder med Creative Cloud for enterprise.

  Dirigera om till intern uppdateringsserver: Gör att du kan dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information om den interna servern anges i en XML för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i Paketera program via Admin Console.

 5. Klicka på Skapa paket.

  Sidan Paket visas. Du kan följa byggförloppet i paketlistan.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den period under vilken paketet kan laddas ned från Admin Console.

  Validering av självbetjäningspaket

  Klicka på paketets rad i informationsfönstret om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att ladda ned befintliga paket.

 6. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 7. Om du vill ladda ned och distribuera paketet vid ett senare tillfälle klickar du på paketnamnet i paketlistan och klickar sedan på Hämta i den högra rutan.

Obs!

Om du skapar macOS-paket hämtas Adobe Package Downloader till din dator. Öppna och kör det för att slutföra hämtningen av paketet. Mer information finns här.

Hanterade paket

Med hanterade paket kan du bestämma vad som distribueras och när det uppdateras. Du kan skapa paket som innehåller de senaste versionerna eller arkiverade versioner av Adobe-produkter. Dessa paket kan sedan distribueras till användarnas datorer i din organisation. Du kan även utföra obevakade och anpassade distributioner där användarna inte behöver göra något under installationen.

Om du tänker använda hanterade paket kan du:

 • Skapa ett hanterat paket där utökad behörighet är aktiverat.
 • Skapa förkonfigurerade paket genom att använda Adobe-mallar.
 • Skapa anpassade paket med den konfiguration och de program du vill att dina användare ska ha.

Använd det här paketet om du vill ha större kontroll över de Adobe-program och -uppdateringar som användarna kan installera.

den här sidan finns en detaljerad lista över Adobe-produkter som kan paketeras med hjälp av den här metoden.

Obs!

Om du vill skapa paket som innehåller produkter som Adobe Captivate och Adobe Presenter, som varken ingår i Creative Cloud eller Document Cloud, kan du anpassa de befintliga Adobe-mallarna. Du kan inte använda följande procedur.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

  Listan med tillgängliga paket visas.

  Om du inte har skapat några paket ännu visas följande skärm för att hjälpa dig att komma igång.

  Förstagångsupplevelse
 2. Klicka på Skapa ett paket.

  Paketlista
 3. Välj Hanterat paket och klicka på Välj.

  Hanterat paket
 4. Välj eller aktivera önskade alternativ på skärmen Konfigurera:

  • Plattform: Välj operativsystem och stöd för processor (32-bitars eller 64-bitars).
   Obs! Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer. Det går inte att distribuera ett 32-bitarspaket på en 64-bitarsdator. Det går inte heller att distribuera ett 64-bitarspaket på en 32-bitarsdator.
  • Språk: Välj vilket språk som ska användas för paketet.
  • Använd OS-språkversion: Gör att du kan skapa ett paket som distribueras på klientdatorns operativsystemspråk. I så fall är OS-språket det standardspråk som paketet distribueras på.
 5. Klicka på Nästa.

  Obs!

  Om du lägger till en produkt som har tillhörande produkter, läggs den tillhörande produkten till automatiskt. Om du till exempel lägger till Photoshop CC läggs Camera Raw CC och Adobe Preview CC till automatiskt. Men du kan välja att ta bort de tillhörande produkterna.

 6. Klicka på Plus-ikonen bredvid programmen på skärmen Välj program för att inkludera dem i paketet och klicka sedan på Nästa.

  Välj program

  Markera kryssrutan Visa äldre versioner för att visa en lista med de äldre versioner som stöds.

  Obs!

  • Om du lägger till en produkt som har tillhörande produkter, läggs den tillhörande produkten till automatiskt. Om du till exempel lägger till Photoshop läggs Camera Raw och Adobe Preview till automatiskt.
  • Du kan inte lägga till Adobe Fresco i ett hanterat paket. Om dina användare behöver Adobe Fresco måste du skapa ett självbetjäningspaket och låta dem hämta Adobe Fresco med Creative Cloud-datorprogrammet.

 7. På skärmen Alternativ väljer eller aktiverar du de alternativ som krävs och klickar på Nästa.

  Alternativ för hanterat paket

  Alternativ för Creative Cloud-datorprogram:

  • Aktivera självbetjänad installation: Tillåt att slutanvändare installerar och uppdaterar program från panelen Appar i Creative Cloud-datorprogrammet.
  • Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera appar: Tillåter slutanvändare som inte har administratörsbehörighet att installera och hantera sina program och uppdateringar via självbetjäning.
  • Inaktivera filsynkronisering: Stänger av den automatiska synkroniseringen av filer till klientdatorer. Alternativet är praktiskt när du installerar paket i en testmiljö där du vill inaktivera filsynkronisering.
  • Aktivera webbläsarbaserad inloggning: Användarna måste som standard logga in med Creative Cloud-datorprogrammet. Välj detta alternativ för att omdirigera användarna så att de loggar in via webbläsaren. Mer information finns i Aktivera webbläsarbaserad inloggning.

  Hanteringsalternativ:

  • Aktivera Remote Update Manager: Aktiverar användning av Remote Update Manager. Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Mer information finns i Remote Update Manager.
  • Dirigera om till intern uppdateringsserver: Gör att du kan dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information om den interna servern anges i en XML för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i artikeln Paketera program via Admin Console.
  • Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager: Gör att du kan skapa en undermapp i din paketmapp som du kan använda för att ta med tillägg som du vill installera tillsammans med paketet. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.
   • Inkludera Adobe Asset Link: (Tillgängligt om ovanstående alternativ är aktiverat) Det här tillägget ansluter Adobe Experience Manager (AEM) Assets till Creative Cloud-datorprogrammen Photoshop, Illustrator och InDesign. Obs! AEM Assets krävs. Mer information finns i Adobe Asset Link. Den här funktionen är enbart tillgänglig för kunder med Creative Cloud for enterprise.
  • Installera paket i en egen installationskatalog: Gör att du kan installera programmen i det här paketet i en egen installationskatalog. Katalogen definieras på fliken Paket > Inställningar i Admin Console.  Mer information finns i avsnittet Inställningar i artikeln Paketera program via Admin Console.
 8. På skärmen Slutför anger du namnet på paketet och klickar på Skapa paket.

  Du kan också förhandsvisa paketets konfiguration och de program som ingår innan du skapar paketet.

  Slutför paketet

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan laddas ned från Admin Console.

  Klicka på paketets rad i informationsfönstret om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att ladda ned befintliga paket.

 9. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på din dator där du vill spara paketet.

 10. Om du vill ladda ned och distribuera paketet senare klickar du var som helst på raden för det aktuella paketet och klickar sedan på Hämta i sidopanelen med paketinformation.

Obs!

Om du skapar macOS-paket hämtas Adobe Package Downloader till din dator. Öppna och kör det för att slutföra hämtningen av paketet. Mer information finns här.

Paket med endast Acrobat

Om ditt företag bara är berättigat till Document Cloud i Admin Console kan du skapa paket med endast Acrobat.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

 3. Ange ett paketnamn och välj de obligatoriska alternativen.

  Skapa paket med endast Acrobat

  Plattform:

  Välj operativsystem och stöd för processor (32-bitars eller 64-bitars).
  Obs! Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer. Det går inte att distribuera ett 32-bitarspaket på en 64-bitarsdator. Det går inte heller att distribuera ett 64-bitarspaket på en 32-bitarsdator.

  Språk:

  Välj vilket språk som ska användas för paketet.

  Aktivera Remote Update Manager:

  Gör att du kan fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn med administratörsbehörighet. Mer information finns i Remote Update Manager.

 4. Klicka på Skapa paket.

  Sidan Paket visas. Du kan följa byggförloppet i paketlistan.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan laddas ned från Admin Console.

  Giltighet för paket med endast Acrobat
 5. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 6. Om du vill ladda ned och distribuera paketet vid ett senare tillfälle klickar du på paketnamnet i paketlistan och klickar sedan på Hämta i den högra rutan.

Obs!

Om du skapar macOS-paket hämtas Adobe Package Downloader till din dator. Öppna och kör det för att slutföra hämtningen av paketet. Mer information finns här.

Du kan använda Adobe Customization Wizard för att anpassa ditt paket ytterligare efter att du skapat paket med endast Acrobat eller paket där Acrobat är en av produkterna med de metoder som beskrivs i det här dokumentet.

Customization Wizard underlättar anpassningen och konfigurationen av Acrobat-funktioner och program i installationsprogrammet före distributionen till organisationen.

Creative Cloud Packager

Använd Creative Cloud Packager för att skapa egna paket när du behöver annan licensiering än namngiven, till exempel enhetslicensiering.

Viktigt:

Creative Cloud Packager stöder inte program med version CC 2019 eller senare. Läs mer.

Läs igenom systemkraven innan du laddar ned och installerar Creative Cloud Packager.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Verktyg och meddelanden.

 2. Ladda ned Creative Cloud Packager från Creative Cloud Packager-rutan baserat på vilket operativsystem du har.

  Välja Creative Cloud Packager

Mer information om hur du skapar och distribuerar paket med Creative Cloud Packager finns i Användarhandbok för paketering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy