Användarhandbok Avbryt

Skapa paket för namngiven användare-licensiering

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

I och med version 5.10 av Creative Cloud-datorprogrammet har stödet för Creative Cloud-datorversioner nu uppdaterats. Mer information finns i Supporttabellen ovan.

Introduktion

Namngivna användarlicenser är standard och den mest populära licensieringsmetoden för att driftsätta och använda Adobe Creative Cloud- och Document Cloud-produkter. Det är utformat för scenarier med nätverksanslutning där programlicenser hanteras utifrån enskilda användares behov. Med namngiven licensiering kan du ge dina slutanvändare alla funktioner som finns i programmen och tjänsterna. Användare kommer åt alla tillgängliga program och tjänster som organisationen har rätt till.

Läs mer om de olika alternativen för att driftsätta och leverera program och uppdateringar till slutanvändarna.

Självbetjäningspaket

Precis som miljoner andra Adobe-användare kan du låta dina användare installera program och uppdateringar via Creative Cloud-datorprogrammet. Det minskar IT-kostnaderna och gör att dina användare har tillgång till alla verktyg de behöver och får uppdateringar direkt när de presenteras.

Gör något av följande om du vill aktivera självbetjäning även om användarna saknar administratörsbehörighet:

 • Skapa ett självbetjäningspaket.
 • Skapa ett hanterat paket där utökad behörighet är aktiverat.
 • Skapa ett paket som baseras på en Adobe-mall och där utökad behörighet är aktiverat.

Använd det här paketet för att ge användarna fullständig kontroll över de Adobe-program och -uppdateringar som de kan hämta och installera. Om dina användare inte har administratörsbehörighet för att hantera program och uppdateringar kan du skapa ett självbetjäningspaket åt dem.

Obs!

Med Creative Cloud-datorprogrammet kan dina användare bara installera de två senaste större versionerna av Creative Cloud-programmen. För de användare som behöver ha tidigare versioner kan du skapa och driftsätta hanterade paket.

 1. Logga in i Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

 3. Välj Självbetjäningspaket och klicka på Nästa.

  Självbetjäningspaket

 4. Ange ett paketnamn och välj de obligatoriska alternativen:

  • Välj en plattform: Välj operativsystemet och processorstödet bland följande alternativ:
   • macOS (universellt)
   • macOS (Intel)
   • macOS (Apple Silicon)
   • Windows (64 bitar)
   • Windows (32 bitar)
   • Windows (ARM)
  Obs!

  Paket som skapas för ett visst operativsystem och en viss arkitekturtyp kan inte användas på andra operativsystem och processortyper.

  • Du måste skapa separata paket för Windows 64-bitarsenheter, Windows 32-bitarsenheter och Windows ARM-enheter.
  • Du måste skapa separata paket för Intel- och Apple Silicon-enheter med macOS. Alternativt kan du skapa ett macOS-paket (universellt) och använda det för att installera appar på både macOS ( Intel) och macOS (Apple Silicon).

   

  Språk: Välj vilket språk paketet ska skapas med.

  Använd OS-språkversion: Gör att du kan skapa ett paket som installeras på klientdatorns operativsystemspråk. I så fall är OS-språket det standardspråk som paketet driftsätts på.

  (Inte tillgängligt för Windows ARM-enheter för närvarande) Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandotolksverktyget för Adobe Extension Manager: Gör att du kan skapa en undermapp i paketmappen. Du kan lägga till de tillägg du vill installera med paketet i undermappen. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.

  Dirigera om till intern uppdateringsserver: Gör att du kan dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information om den interna servern anges i en XML-fil för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i Paketera program via Admin Console.

  Aktivera installation av betaprogram: Gör att slutanvändarna kan installera och uppdatera betaprogram från Creative Cloud-datorprogrammet. Slutanvändarna kan sedan gå till Creative Cloud-datorprogrammet och installera eller uppdatera de här programmen. Läs mer.

 5. Klicka på Skapa paket.

  Sidan Paket visas. Du kan följa byggförloppet i paketlistan.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den period under vilken paketet kan hämtas från Admin Console.

  Klicka på paketets rad i informationsfönstret om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att hämta befintliga paket.

 6. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 7. Om du vill hämta och driftsätta paketet senare klickar du på Hämta för det aktuella paketet.

Varning

Om paketet som du har skapat innehåller ett eller flera återkallade program visas statusen Återkallat. Du kan inte heller hämta det här paketet.

Återkallat paket

Den hämtade paketfilen är i filformatet .zip.

Om du dubbelklickar för att packa upp paketfilen kan du stöta på felet Det går inte att packa upp i macOS 10.14 och tidigare versioner.

Detta beror på att arkiveringsprogrammet i macOS inte kan packa upp stora filer som har zippats i Zip64-läge.

Fel 1 – Åtgärden tillåts inte

Packa upp filen genom att öppna terminalen i mappen dit du har hämtat filen och kör kommandot unzip:

unzip <filnamn>.zip

Packageinfo.txt

Paketet som du hämtar innehåller filen Packageinfo.txt. I den här filen finns t.ex. följande information om paketet:

 • Paketnamn
 • Pakettyp – självbetjäning eller hanterat
 • Plattform
 • Språkversion
 • Creative Cloud-datorprogrammets version
 • Paketkonfigurationer
  • Remote Update Manager – aktiverad eller inaktiverad 
  • Panelen Program – aktiverad eller inaktiverad
  • Hämtning av betaprogram – aktiverad eller inaktiverad
  • Webbläsarbaserad autentisering – aktiverad eller inaktiverad
  • Panelen Filer – aktiverad eller inaktiverad
  • Panelen Marknad – aktiverad eller inaktiverad
  • Använd OS-språkversion – aktiverad eller inaktiverad

Filen PackageInfo.txt är endast avsedd som information.

Hanterade paket

Med hanterade paket kan du bestämma vad som driftsätts och när det uppdateras. Du kan skapa paket som innehåller de senaste versionerna eller arkiverade versioner av Adobe-produkter. Dessa paket kan sedan driftsättas till användarnas datorer i din organisation. Du kan även utföra obevakade och anpassade driftsättninger där användarna inte behöver göra något under installationen.

Om du tänker använda hanterade paket kan du

 • skapa ett hanterat paket där utökad behörighet är aktiverat
 • skapa förkonfigurerade paket genom att använda Adobe-mallar
 • Skapa anpassade paket som innehåller något eller flera av följande alternativ:
  • Adobes appar och tjänster
  • Konfigurationsalternativ
  • Marketplace-plugin-program

Använd det här paketet om du vill ha större kontroll över de Adobe-program och -uppdateringar som användarna kan installera.

Obs!

Om du vill skapa paket som innehåller produkter som Adobe Captivate och Adobe Presenter, som varken ingår i Creative Cloud eller Document Cloud, kan du anpassa de befintliga Adobe-mallarna. Du kan inte använda följande procedur.

 1. Logga in i Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

 3. Välj Hanterat paket och klicka på Nästa.

  Hanterat paket

 4. Välj önskade alternativ på skärmen Konfigurera:

  • Välj en plattform: Välj operativsystemet och processorstödet bland följande alternativ:
   • macOS (universellt)
   • macOS (Intel)
   • macOS (Apple Silicon)
   • Windows (64 bitar)
   • Windows (32 bitar)
   • Windows (ARM)
  Obs!

  Paket som skapas för ett visst operativsystem och en viss arkitekturtyp kan inte användas på andra operativsystem och processortyper.

  • Du måste skapa separata paket för Windows 64-bitarsenheter, Windows 32-bitarsenheter och Windows ARM-enheter.
  • Du måste skapa separata paket för Intel- och Apple Silicon-enheter med macOS. Alternativt kan du skapa ett macOS-paket (universellt) och använda det för att installera appar på både macOS ( Intel) och macOS (Apple Silicon).

   

  • Språk: Välj vilket språk paketet ska skapas med.
  • Använd OS-språkversioner: Aktivera det här alternativet om du vill skapa ett paket som installeras på klientdatorns operativsystemspråk. OS-språket är det standardspråk som paketet installeras med.
 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på bredvid programmen på skärmen Välj program för att inkludera dem i paketet och klicka sedan på Nästa.

  Klicka på Nästa under det här steget om du behöver skapa ett litet paket (utan Adobe-appar) som innehåller endera eller båda av de följande alternativen:

  • Konfigurationsalternativ
  • Marketplace-plugin-program
  Välj program

  Obs!

  Om du driftsätter ett program som har särskilda systemkrav på en dator som inte stöds, kommer installationsprogrammet att misslyckas. Titta i systemkraven för det program du installerar om så behövs.

  Du kan även filtrera listan över Tillgängliga program som du kan välja bland.

  Senaste versionerna: Visa den senaste versionen av alla tillgängliga program.

  Versioner med långsiktigt stöd: Visa versioner som Adobe stöder på lång sikt. Läs Supportpolicy för Creative Cloud om du vill veta vilka versioner som stöds för din Creative Cloud-plan. 

  Betaprogram: Visa tillgängliga betaprogram. Läs mer.

  Äldre versioner: Visa en lista med tidigare versioner av programmen. Visa versioner som inte erhåller säkerhets- eller funktionsuppdateringar.

  Filtrera tillgängliga program

  Apptillägg: Vissa Adobe-appar levereras med tillägg. När du lägger till en app med ett eller flera tillägg kan du alltså inkludera tilläggen i paketet som du skapar. Som standard inkluderas inte tillägg i paketet.

  Apptillägg

 7. (Inte tillgängligt för Windows ARM-enheter) för närvarande) Sök och välj plugin-program som ska tas med i paketet på skärmen Välj plugin-program och klicka på Nästa.

  Du kan markera kryssrutan Visa endast kompatibla plugin-program om du vill visa de plugin-program som är kompatibla med programmen i paketet. Det här filtret visas inte om du bara har Creative Cloud-datorprogrammet i ditt paket.

  Om du vill visa en lista över valda plugin-program klickar du på Valda plugin-program.

  Obs!

  De plugin-program som du inkluderar i paketet behöver inte nödvändigtvis ha stödprogrammet i samma paket. Du kan inkludera plugin-program och tillägg för program som har installerats tidigare på användarnas datorer. Om det inte finns något målprogram för ett plugin-program på en dator installeras det inte på datorn.

  Välj plugin-program

 8. Välj de alternativ som krävs och välj Nästa på skärmen Alternativ.

  Om du inte har valt några appar men ett eller flera plugin-program har du följande alternativ att välja mellan:

  • Skapa ett paket med enbart plugin-program genom att ha Konfigurationsalternativ avstängt.
  • Skapa ett plugin-programs- och konfigurationspaket genom att aktivera Konfigurationsalternativ.

  Välj inga appar eller plugin-program om du vill skapa ett rent konfigurationspaket. I det här fallet är omkopplaren Konfigurationsalternativ inte tillgänglig och skärmen Konfigurationsalternativ visas.

  Alternativ för Creative Cloud-datorprogram:

  • Aktivera självbetjänad installation: Tillåt slutanvändare att installera och uppdatera program från panelen Program i Creative Cloud-datorprogrammet. Läs mer.
  • Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera program: Tillåt att slutanvändare som inte har administratörsbehörighet installerar och hanterar sina program och uppdateringar via självbetjäning. Läs mer.
  • Inaktivera automatisk uppdatering för slutanvändare: Se till att slutanvändare inte kan uppdatera sina program automatiskt via Creative Cloud-datorprogrammet. Läs mer.
  • Aktivera självbetjänad installation av plugin-program: Tillåt att användare installerar och uppdaterar plugin-program från fliken Marknaden och Creative Cloud-datorprogrammet. Om du avmarkerar det här alternativet kan användarna inte bläddra bland eller installera några plugin-program med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet. Användarna måste avsluta och starta om när du ändrar inställning för det här alternativet. De kan även logga ut och logga in i Creative Cloud-datorprogrammet igen så att ändringarna syns. Läs mer.
  • Inaktivera filsynkronisering: Stänger av den automatiska synkroniseringen av filer till klientdatorer. Alternativet är praktiskt när du installerar paket i en testmiljö där du vill inaktivera filsynkronisering. Läs mer om hur du inaktiverar filsynkronisering. Det här alternativet är bara tillgängligt för Creative Cloud-prenumeranter i affärsorganisationer och utbildningsorganisationer. Det är inte tillgängligt för prenumeranter på myndigheter.
  • Aktivera webbläsarbaserad inloggning: Användarna måste som standard logga in med Creative Cloud-datorprogrammet. Välj detta alternativ för att omdirigera användarna så att de loggar in via webbläsaren. Läs mer.
  • Aktivera installation av betaprogram: Gör att slutanvändarna kan installera och uppdatera betaprogram från Creative Cloud-datorprogrammet. Slutanvändarna kan sedan gå till Creative Cloud-datorprogrammet och installera eller uppdatera de här programmen. Läs mer.
  • Installera paket i egen installationskatalog: Gör att du kan installera programmen i det här paketet i en egen installationskatalog. Katalogen definieras på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Lär dig göra inställningar.

  Läs även om andra anpassningsalternativ i Creative Cloud-program och -tjänster | Anpassningar.

  Hanteringsalternativ:

  • Aktivera Remote Update Manager: Aktiverar användning av Remote Update Manager. Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Läs mer.
  • Dirigera om till intern uppdateringsserver: Gör att du kan dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information om den interna servern anges i en XML för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Lär dig göra inställningar.
  • (Inte tillgängligt för Windows ARM- eller macOS-enheter (Apple Silicon) för närvarande) Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget UPIA: Det här alternativet är aktiverat om du har plugin-program i paketet. En undermapp för tillägg som ska installeras med paketet skapas i paketmappen. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.
  • Installera paket i egen installationskatalog: Gör att du kan installera programmen i det här paketet i en egen installationskatalog. Katalogen definieras på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Lär dig göra inställningar.
 9. På skärmen Slutför anger du paketets namn och granskar paketinformationen, inkluderade program och plugin-program. Klicka sedan på Skapa paket.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan hämtas från Admin Console.

  Klicka på  för paketet i informationsfönstret om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att hämta de befintliga paketen.

 10. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på din dator där du vill spara paketet.

 11. Om du vill hämta och driftsätta paketet vid ett senare tillfälle klickar du på Hämta för det önskade paketet om paketet är uppdaterat. Om inte klickar du någonstans på paketets rad och sedan på Uppdatera i sidopanelen med information som öppnas för att uppdatera paketet först.

Varning

Om paketet som du har skapat innehåller en eller flera appar som har återställts på grund av en bugg eller ett problem som måste åtgärdas, visas paketet som Återkallat. Du kommer inte att kunna hämta det här paketet.

Om du tidigare har laddat ner ett paket som innehåller en återkallad app, bör du dessutom inte distribuera det. Du bör skapa och distribuera ett nytt paket med en ej återkallad version av appen. 

Skadat paket

Den hämtade paketfilen är i filformatet .zip.

Om du dubbelklickar för att packa upp paketfilen kan du stöta på felet Det går inte att packa upp i macOS 10.14 och tidigare versioner.

Detta beror på att arkiveringsprogrammet i macOS inte kan packa upp stora filer som har zippats i Zip64-läge.

Fel 1 – Åtgärden tillåts inte

Packa upp filen genom att öppna terminalen i mappen dit du har hämtat filen och kör kommandot unzip:

unzip <filnamn>.zip

Packageinfo.txt

Paketet som du hämtar innehåller filen Packageinfo.txt. I den här filen finns t.ex. följande information om paketet:

 • Paketnamn
 • Pakettyp – självbetjäning eller hanterat
 • Plattform
 • Språkversion
 • Creative Cloud-datorprogrammets version
 • Paketkonfigurationer
  • Remote Update Manager – aktiverad eller inaktiverad 
  • Panelen Program – aktiverad eller inaktiverad
  • Hämtning av betaprogram – aktiverad eller inaktiverad
  • Webbläsarbaserad autentisering – aktiverad eller inaktiverad
  • Panelen Filer – aktiverad eller inaktiverad
  • Panelen Marknad – aktiverad eller inaktiverad
  • Använd OS-språkversion – aktiverad eller inaktiverad

Filen PackageInfo.txt är endast avsedd som information.

Paket med endast Acrobat

Om ditt företag bara är berättigat till Document Cloud i Admin Console kan du skapa paket med endast Acrobat.

 1. Logga in i Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

 3. Ange ett paketnamn och välj de obligatoriska alternativen.

  Välj en plattform:

  Välj operativsystemet och processorstödet.

  Obs!
  • Du måste skapa separata paket för Intel- och Apple Silicon-enheter med macOS.
  • Du måste skapa separata paket för Windows 64-bitarsenheter, Windows 32-bitarsenheter och Windows ARM-enheter.

  Paket som skapas för ett visst operativsystem och en viss arkitekturtyp kan inte användas på andra operativsystem och processortyper.

  Språk:

  Välj vilket språk paketet ska skapas med.

  Aktivera Remote Update Manager:

  Gör att du kan fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn med administratörsbehörighet. Mer information finns i Remote Update Manager.

 4. Klicka på Skapa paket.

  Sidan Paket visas. Du kan följa byggförloppet i paketlistan.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan hämtas från Admin Console.

 5. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 6. Om du vill hämta och driftsätta paketet vid ett senare tillfälle klickar du på paketnamnet i paketlistan och klickar sedan på Hämta i den högra rutan.

Obs!

Om du skapar macOS-paket hämtas Adobe Package Downloader till din dator. Öppna och kör det för att slutföra hämtningen av paketet. Mer information finns här.

Använd Customization Wizard för att anpassa paketet när du har skapat paket med endast Acrobat eller paket där Acrobat ingår med de metoder som beskrivs i det här dokumentet.

Customization Wizard underlättar anpassningen och konfigurationen av Acrobat-funktioner och program i installationsprogrammet före driftsättningen i organisationen.

Creative Cloud Packager

Använd Creative Cloud Packager för att skapa egna paket när du behöver annan licensiering än namngiven, till exempel enhetslicensiering.

Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre och inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder arbetsflödena för att skapa paket i Adobe Admin Console för att skapa Namngiven användare-licenspaket och Licensiering av delad enhet-paket.

Läs systemkraven innan du hämtar och installerar Creative Cloud Packager.

 1. Logga in i Admin Console och gå till Paket > Verktyg.

 2. Hämta Creative Cloud Packager från Creative Cloud Packager-rutan utifrån vilket operativsystem du har.

  Administratörsverktyg för paketering och hantering

Mer information om hur du skapar och driftsätter paket med hjälp av Creative Cloud Packager finns i Driftsätta och leverera program och uppdateringar.

Avinstallera produkter och licenser

När du skapar och driftsätter paket på klientdatorer måste du även ta bort tidigare installerade produkter och licenser. Säg att din organisation migrerar från licenser för delade enheter till licenser för namngivna användare. Då ska du avinstallera alla produkter och licenser som tidigare har installerats på datorn. Det är också vanligt att klientdatorer kan innehålla flera versioner av program. Det kan även finnas licenser som står i konflikt med varandra. Klientmaskinerna kanske förbrukar onödiga licenser. Dessa licenser returneras inte till driftsättningspoolen.

I alla dessa situationer rekommenderar vi att du använder någon av dessa metoder för att avinstallera produkterna och/eller licenserna på klientdatorerna:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?