Rullningsbara ramövertäckningar

Du kan skapa en rullningsbar ram där användarna kan rulla för att visa mer innehåll. Du kan till exempel skapa en matlagningssida med en lista över ingredienser och instruktioner. I stället för att vända till nästa sida för att visa alla ingredienser eller instruktionerna kan användaren rulla genom att dra.

Som standard är det övre vänstra hörnet i behållarramen den inledande vyn. Ändra den inledande vyn så att den baseras på behållarramens plats.

Du kan lägga till alla interaktiva övertäckningar till rullningsbara ramar (se Bädda in interaktiva övertäckningar). Den tidigare metoden att skapa rullningsbara ramar med hjälp av lager stöds inte längre.

 1. Om du vill skapa en ram med lodrät rullning skapar du en innehållsram och en behållarram.

  • Innehållsramen kan vara en textram, en bild eller en grupp med objekt.

  • Du kan inkludera alla interaktiva objekt utom bildspel i en innehållsram. Lägg till de interaktiva objekten i textramen som förankrade objekt eller gruppera interaktiva objekt med andra objekt.

 2. Flytta innehållsramen till dess ursprungliga visningsområde i förhållande till behållarramen.

  Om du använder standardinställningarna justeras innehållsramen mot behållarramens övre vänstra hörn. Du kan emellertid bestämma den inledande vyn med hjälp av behållarramens dokumentplacering.

 3. Markera innehållsramen och välj Redigera > Klipp ut.

  Undvik ojämnt beteende genom att se till att innehållet visas i layoutsidområdet och inte på monteringsbordet.

 4. Markera behållarramen och välj Redigera > Klistra in i.

  Obs!

  När du klistrar in innehållsramen i behållarramen mister alla knappar med en funktion för ett flerlägesobjektläge sin funktion. Markera knapparna och lägg till funktionerna igen. (Markeringsknapparna i verktygsfältet är särskilt användbara när du vill markera dolda knappar. Du kan också välja kapslade objekt med panelen Lager.)

 5. Markera behållarramen och öppna panelen Overlays/Folio Overlays. Klicka på fliken Rullningsbar ram och ange sedan följande alternativ.

  Rullningsriktning

  Välj Auto Detect (Upptäck automatiskt) för att bestämma rullningsriktning baserat på behållarramens och innehållsramens höjd och bredd. Om ramarna har samma höjd men olika bredd rullas innehållet bara vågrätt. Om du vill se till att innehållet bara kan rullas i en riktning även om behållarramen är smalare eller kortare än innehållsramen väljer du Vågrät eller Lodrät. Att välja Vågrät och Lodrät ger samma beteende som Auto Detect (Upptäck automatiskt).

  Rullningsindikatorer

  Välj Dölj om du inte vill att rullningslisterna ska visas när du rullar.

  Inledande placering av innehåll

  Välj Överst till vänster om du vill justera innehållsramen mot behållarramens övre vänstra hörn som inledande vy. Välj Use Document Position (Använd dokumentets placering) om du vill använda innehållsramens placering som inledande vy.

  Exportformat i PDF-artiklar

  Om din rullningsbara ram visas i en artikel som använder PDF-format kan du välja bitmapp eller vektor. Det är särskilt praktiskt att välja vektor när du skapar en enstaka folio för både SD och HD iPad-enheter eller iPhone-telefoner. Vektoralternativet ger skarpare text när folion visas på en HD iOS-enhet, men det tar ett tag att läsa in. Bäst result får du om du använder vektor för rullningsbara ramar med mycket text och raster för bildbaserade rullningsbara ramar eller när du skapar separata återgivningar för SD och HD iOS-enheter. När du markerar Raster samplas det rullningsbara innehållet om till högst 72 ppi.

Obs!

I den kostnadsfria appen DPS Learn kan du se exempel på rullningsbara ramar, inklusive effekter för kapslade rullningsbara ramar och flikar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?