Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om Digital Publishing Solution (DPS 2015) finns i Skapa DPS 2015-artiklar i InDesign.

Du kan aktivera alternativet för mjuk rullning för enskilda artiklar. Mjuk rullning (ska inte blandas ihop med rullningsbara ramar) är användbart för långa ensideslayouter som innehållsförteckningar. Om du aktiverar mjuk rullning, skapar du din design utifrån detta. För till exempel iPad kan du skapa liggande och stående dokument som är 1 024 × 2 000 respektive 768 × 2 000.

Ett dokument med flera sidor kan inte användas för en artikel med mjuk rullning. Om du skapar artiklar med mjuk rullning med PDF-bildformat är inte nypa och zooma aktiverat.

Ange sidstorleken i dialogrutan Nytt dokument eller Dokumentinställningar i InDesign.

Rulla sida för sida och mjuk rullning
Rulla sida för sida och mjuk rullning

A. Vågrät rullning sida för sida B. Vågrät mjuk rullning C. Lodrät rullning sida för sida D. Lodrät mjuk rullning 

Gör något av följande om du vill skapa en artikel med mjuk rullning:

 1. Skapa ett ensidigt dokument med lämplig storlek, till exempel 1 024 × 2 000 pixlar för ett liggande dokument eller 768 × 2 000 pixlar för ett stående dokument.

 2. Skapa en artikel genom att klicka på Lägg till i artikelvyn på panelen Folio Builder.

 3. Ange följande alternativ i dialogrutan Ny artikel:

  Mjuk rullning

  Välj Endast vågrät om artikeln kommer att innehålla en liggande layout med mjuk rullning. Det här alternativet är praktiskt att använda för en artikel på en folio som endast kommer att visas i horisontell riktning eller för en artikel där mjuk rullning har valts för den liggande versionen och alternativet Av (fäst mot sida) har valts för den stående versionen. Välj Båda riktningarna för folios med dubbel orientering där båda layouterna använder mjuk rullning.

  Stående layout/Liggande layout (InDesign CS6)

  Ange en layout för artikeln. Detta är särskilt användbart om du skapar alternativa layouter. Om dina stående och liggande layouter finns i separata dokument väljer du lämplig layout för det ena alternativet och inget för det andra. Öppna sedan det andra dokumentet och lägg till det som den andra layouten.

  Stående/Liggande (InDesign CS5/CS5.5)

  Ange dokumentets orientering. Du kan till exempel välja Stående för ett 768 × 2 000-dokument. Välj Liggande för ett dokument med storleken 1 024 × 2 000 pixlar.

 4. Klicka på OK.

 5. Lägg till en andra layout till artikeln om folion har dubbel orientering.

Ytterligare information

Du kan även skapa en artikel med mjuk rullning genom att importera den. Skapa källfilerna _h och _v och använd alternativet Importera artikel. Se Importera InDesign-artiklar.

Mjuk rullning fungerar för närvarande bara lodrätt. Om du vill rulla en artikel vågrätt kan du skapa en rullningsbar ram. Se Rullningsbara ramövertäckningar.

Du justerar storleken på sidan med mjuk rullning genom att markera sidan med sidverktyget och sedan justera sidans höjd.

Videosjälvstudiekurs

Videosjälvstudiekurs
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/smoothscrolling-layouts/">Layouter för mjuk rullning</a> (på engelska)
Colin Fleming

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy