Interaktivitetsfunktioner som stöds

InDesign innehåller många interaktivitetsfunktioner för export till SWF och PDF. Vissa – men inte alla – funktioner finns det stöd för vid digital publicering.

Interaktivitetsfunktioner som stöds

Flerlägesobjekt

Använd flerlägesobjekt när du skapar bildspel.

Hyperlänkar

Skapa hyperlänkar för URL, e-post och navigering.

Knappar

Det finns bara stöd för händelsen Om Släpp. Du kan använda flera knappfunktioner. Knappfunktioner spelas upp i följd, inte samtidigt.

De hyperlänksfunktioner som stöds är bland andra Gå till första sidan, Gå till sista sidan, Gå till URL-adress, Ljud, Video och Gå till sida. De bildspelsåtgärder som stöds är bland andra Gå till nästa läge, Gå till föregående läge och Gå till läge.

Ljud

Monterade MP3-filer spelas upp. Du kan för närvarande inte direktuppspela ljud eller göra ljudslingor.

Video

Videofiler som stöds (mp4 med h.264-kodning) spelas. Du kan för närvarande inte göra videoslingor. Om du vill direktuppspela video ska du använda en webbinnehållsövertäckning eller en HTML-artikel.

Fler interaktiva övertäckningar

Du kan också skapa webbinnehållsövertäckningar, bildsekvenser, panorerings- och zoombilder, panoraman och rullningsbara ramar.

Interaktivitetsfunktioner som inte stöds

Animering

Animerade objekt separeras när artikeln skapas. Ett sätt att komma runt detta är att exportera ett animerat InDesign-dokument i FLA-format och använda plug-in-programmet CreateJS i Flash Professional för att exportera en HTML5-fil. Sedan kan du använda den här HTML5-filen som webbinnehållsövertäckning. Många utgivare använder Adobe Edge för att skapa animeringar.

Vissa hyperlänkar

Hyperlänkar för Textankarpunkt och Delat mål stöds inte.

Vissa knappfunktioner

Funktionerna Gå till mål, Gå till nästa sida, Gå till föregående sida och Visa/dölj-knappar stöds inte. Händelserna Vid klickning och Vid överrullning stöds inte.

Andra funktioner som inte stöds

Bokmärken, korsreferenser och sidövergångar stöds inte.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?