Översikt över interaktiva övertäckningar

Skapa och redigera interaktiva objekt med panelen Overlays. Välj Fönster > Folio Overlays (InDesign CS6/CC/CC 2014) eller Fönster > Overlays (InDesign CC 2015) för att öppna panelen Overlays.

Varför kallas interaktiva objekt för övertäckningar? När du skapar en folio komprimeras alla icke-interaktiva objekt på en sida till en enda bild i PDF-, JPG- eller PNG-format beroende på artikelns formatinställningar. Om du maskerar eller täcker interaktiva övertäckningar som placeras i dokumentet, visas övertäckningarna ovanpå layouten i folion. Bara en annan övertäckning kan maskera en övertäckning.

De interaktiva objekten visas ovanpå de icke-interaktiva objekten.

Olika sätt att skapa övertäckningar

Du skapar olika övertäckningar på olika sätt.

  • För bildspel, hyperlänkar, ljud och video, panorerings- och zoombilder och rullningsbart innehåll skapar eller monterar du objekten i InDesign-dokumenten och ändrar inställningarna med panelen Folio Overlays.

  • För bildsekvenser, panoraman och webbinnehållsövertäckningar ritar du en rektangelram som platshållare eller monterar en bild som kan användas som förhandsvisning. Markera den sedan och använd panelen Folio Overlays för att ange källa och ändra inställningar.

När du väljer ett flerlägesobjekt visas bildspelsinställningarna på panelen Folio Overlays.

Upprätthålla kontinuiteten i interaktiva objekt

När du använder samma övertäckning i både vågräta och lodräta layouter, vill du att övertäckningen ska vara i samma skick när användaren roterar den mobila enheten. Om till exempel bildspelet visar den tredje bilden, ska den tredje bilden också visas när användaren vrider enheten.

För de flesta övertäckningar krävs inga åtgärder för att upprätthålla kontinuiteten. Använd samma källfiler och övertäckningsinställningar. För bildspel använder du samma objektnamn på panelen Objektlägen för flerlägesobjekt i vågräta och lodräta layouter. Kontrollera även att de enskilda lägesnamnen är identiska i de båda layouterna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online