Lägg till kommentarer i PDF-filen online

När du läser PDF-filen online kan du lägga till anteckningar till dig själv med verktyget för att lägga till kommentarer. Du kan lägga till text, anteckningar, understruken text, genomstruken text, markera text och lägga till markeringar med ritverktyget.

Lägga till kommentarer medan du läser ett PDF-dokument

Du kan använda snabbåtgärder i ett flytande verktygsfält för att lägga till kommentarer i dokumentet.

 1. Logga in på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google). 

 2. Klicka på en PDF-fil som du vill öppna och visa. Följande snabbåtgärder är tillgängliga för kommentering baserat på dina markeringar i en PDF-fil:

  • Åtgärder för textmarkering: Du kan markera text, stryka igenom eller stryka under text samt kopiera text.
  Åtgärder vid textmarkering

  • Snabbmenyåtgärder: Du kan högerklicka och lägga till en anteckning eller använda ritverktyget i en PDF-fil.
  Åtgärder vid bildmarkering

  • Växla från visnings- till redigeringsläge: Du kan växla från dokumentvisningsläge till redigeringsläge för att lägga till kommentarer. Klicka på menyn Alternativ (...) i verktygsfältet och sedan på Redigera > Lägg till kommentarer.
  Öppna kommentarsverktyget från dokumentvisningsläget

Lägga till kommentarer med verktyget Lägg till kommentarer

 1. Logga in på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. Välj en fil som du vill kommentera genom att göra något av följande:

  • Klicka på Redigera > Lägg till kommentarer i det övre navigeringsfältet. I filutforskarfönstret,
   • Välj filer från listan över senaste eller dokumentlistan.
   • Du kan lägga till filer från datorn eller dra och släppa filer på det markerade området.
  Lägg till kommentarer i PDF-filen

  • Klicka på Dokument > Dina dokument på startsidan i Adobe Acrobat. Alla dina sparade filer i ditt Adobe Document Cloud-konto visas. Kommentera filen på ett av följande sätt:
   • Klicka på Alternativ-menyn (...) och välj Lägg till kommentarer.
   • Välj en fil som du vill kommentera och klicka på Lägg till kommentarer i den högra rutan.
 3. Den valda PDF-filen visas i webbläsarfönstret med verktygsfältet Lägg till kommentar. Välj önskat anteckningsverktyg och klicka där du vill placera i PDF-filen. Följande kommentarstyper är tillgängliga för användning:

  • Anteckning: Klicka där du vill placera en anteckning.
  • Markera text: Markera texten som du vill markera.
  • Stryk under text: Markera texten som du vill stryka under.
  • Stryk igenom text: Markera texten som ska genomstrykas.
  • Lägg till textkommentar: Klicka och skriv där du vill lägga till text i PDF-filen.
  • Ritverktyg: Använd det när du vill lägga till markeringar i PDF-filen.

  Alla kommentarer som du lägger till i PDF-filen visas i den högra rutan.

  Lägg till anteckningar

  A. Lägga till anteckning B. Markera text C. Stryk under text D. Genomstruken text E. Lägg till textkommentar F. Använda ritverktyget G. Ändra färg H. Ångra kommentar I. Gör om kommentar 

 4. För kommentarer som Textkommentar, Markera text, Ritverktyget, Stryk igenom text och Stryk under text läggs kommentarerna till direkt i dokumentet. För en Kommentar visas kommentarsrutan till höger. Skriv din kommentar och klicka på Publicera.

  Lägg till kommentarer

 5. Adobe Document Cloud sparar PDF-filen automatiskt inom 10 sekunder. Om du vill spara PDF-filen direkt, klickar du på Stäng i verktygsfältet.

Hantera kommentarer – redigera, ångra, göra om eller ta bort

Gör så här om du vill redigera en kommentar:

 • Välj kommentaren. Kommentarsrutan visas till höger. Klicka på Redigera i alternativmenyn (...).
 • Om du vill redigera anteckningen Lägg till text markerar du textkommentaren och skriver in ändringarna.
Redigera en kommentar

Så här ångrar eller gör du om en åtgärd:

 • Klicka på Ångra-ikonen i verktygsfältet Lägg till kommentar för att ångra en åtgärd. Om du vill göra om åtgärden klickar du på ikonen Gör om.
Ångra och göra om kommentarer

Om du vill ta bort kommentarer väljer du aktuell kommentar och gör följande:

 • Kommentarsrutan visas till höger. Klicka på Ta bort i alternativmenyn (...).
 • Välj den kommentar du vill ta bort. Klicka på ta bort-ikonen det flytande verktygsfältet.
Ta bort kommentar

Ändra kommentarernas utseende

Gör så här om du vill ändra färgen på dina kommentarer:

 1. Välj kommentaren. Ett flytande verktygsfält visas.

  Ändra färg på kommentaren

  Obs!

  På samma sätt kan du välja att ändra linjetjockleken för en Ritverktyg-kommentar och justera teckensnittsstorleken för en Lägg till text-kommentar.

 2. Klicka på färgen för att öppna färgpanelen.

 3. Välj önskad färg.

Dela en PDF-fil för att få kommentarer från andra

När du har lagt till kommentarer kan du hämta eller dela PDF-dokumentet för att få kommentarer från andra. Klicka på knappen Dela i verktygsfältet och dela sedan filen på något av följande sätt:

Obs!

Om du är en kostnadsfri användare visas en Ladda ner-knapp i stället för knappen Dela.

Dela PDF

 • Skicka en anonym eller offentlig länk i ett e-postmeddelande: En anonym eller offentlig länk gör filerna tillgängliga för alla som klickar på länken. Klicka på Hämta en länk. Klicka på Skapa länk i dialogrutan Dela. Klicka på Kopiera länk och dela den med avsedda mottagare.
 • Skicka personliga inbjudningar: Den detaljerade spårningsinformationen är tillgänglig för filer som delats via en personlig länk. Klicka på Dela med andra. Ange mottagarnas e-postadress i dialogrutan Dela och klicka på Skicka.

Mer information finns i Dela PDF-filer.

Hämta en fil

Om du vill hämta en kopia av filen klickar du på Dela > Ladda ner en kopia. En kopia av PDF-filen sparas på datorn.

Spåra delade filer

Om du vill spåra de delade filerna klickar du på Dokument > Delad av dig på den övre menyraden på Adobe Acrobat-startsidan. Alla filer som delas av dig visas. Mer information finns i Spåra delade filer.

Mottagarens upplevelse

Mottagarna får ett e-postmeddelande som meddelar dem att filen har delats med dem. E-postmeddelandet innehåller knappen Öppna och en länk till det delade dokumentet. När du klickar på länken eller knappen öppnas dokumentet i en webbläsare. Mottagarna kan också hämta dokumentet om det behövs. Mer information finns i Mottagarupplevelse.

Prova PDF-verktyget online: Redigera PDF-filer med kommentarer online

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto