Granska ett PDF-dokument i Adobe Document Cloud

Om initieraren har delat PDF-dokumentet med hjälp av Adobe Document Cloud-granskningstjänsten, inkluderar e-postinbjudan en länk till gransknings-PDF:en. När du klickar på länken, öppnas PDF-dokumentet i en webbläsare. Du kan lägga till kommentarer i PDF-dokumentet med hjälp av kommentarsverktygen i webbläsarfönstret. Ingen inloggning krävs. Från webben kan du även starta skrivbordsappen för Acrobat Reader DC eller Acrobat DC om du vill lägga till kommentarer.

Du kan ansluta till granskningen på något av följande sätt:

 1. I din e-postinbjudan till granskningen, klickar du på länken eller knappen Granskning.

  Obs! Nedan ges ett exempel på en e-postinbjudan som skickats via Adobe Document Cloud. Inbjudan kan se annorlunda ut om initieraren har skickat en offentlig länk till gransknings-PDF:en till dig i ett e-postmeddelande.

  Granskningslänk i ett e-postmeddelande
 2. PDF-dokumentet öppnas i en webbläsare. Anslut som en gäst, eller logga in med ditt Adobe ID och lösenord. Att logga in gör det möjligt för dig att använda @-taggning, samt att när som helst redigera eller ta bort dina kommentarer.

 3. Lägg till kommentarer i PDF-dokumentet med hjälp av kommentarsverktygen. Alla granskare kan se dina kommentarer.

  Kommentarer i ett PDF-dokument
 4. Under granskningen kan du även göra följande:

  • Använd @-taggning för att påkalla granskarens uppmärksamhet. Om du använder @-taggning skickas ett meddelande till den nämnda granskaren.
  • Filtrera kommentarer () baserat på kommentarsstatus, t.ex. oläst, löst, @-taggar eller kommentar av en granskare.
  • Använd Alternativ-menyn () för att visa alla mottagare, kopiera delade länkar, ta bort dig själv som granskningsdeltagare eller rapportera missbruk.
 5. När du har slutfört din granskning, klickar du på Klar. Ett meddelande visas i Acrobat DC och ett e-postmeddelande skickas till initieraren.

 1. I din e-postinbjudan till granskningen klickar du på länken eller knappen Öppna. PDF-dokumentet öppnas i en webbläsare.

 2. Klicka på Öppna i Acrobat i verktygsfältet. PDF-dokumentet hämtas och öppnas i Acrobat Reader DC eller Acrobat DC, beroende på vilket program som är standardprogram för PDF-dokument.

  Granskning i skrivbordsappen

  Obs!

  För att ansluta till granskningen måste du ha den senaste versionen av Acrobat Reader DC eller Adobe Acrobat DC installerad. För mer information, se Adobe Document Cloud-granskningstjänst | Öppna i Acrobat

 3. I Acrobat Reader DC eller Acrobat DC, lägger du till kommentarer i PDF-dokumentet med hjälp av kommentarsverktygen. Kommentarerna sparas automatiskt, och alla granskare kan se dina kommentarer.

  Obs!

  Även om du inte är ansluten till Internet kan du fortfarande lägga till kommentarer i PDF-dokumentet. Kommentarerna sparas i Document Cloud när du ansluter till Internet.

 4. Under granskningen kan du även göra följande:

  • Använd @-taggning för att påkalla granskarens uppmärksamhet. Om du använder @-taggning skickas ett meddelande till den nämnda granskaren.
  • Använd fältet Sök kommentarer för att söka efter en specifik term.
  • Sortera kommentarer () baserat på sida, författare, datum, typ, oläst status eller färg.
  • Filtrera kommentarer () baserat på kommentarsstatus, t.ex. oläst, löst, olöst, @-taggar eller kommentar av en granskare, kommentarstyper och färg.
  • Använd Alternativ-menyn () för att redigera, markera som oläst, lösa eller ta bort den markerade kommentaren.
  • Kontrollera granskningsstatusen för alla deltagare genom att klicka på granskaravataren i det övre vänstra hörnet.
  Andra granskningsåtgärder i ett PDF-dokument
  A. Klicka för att visa alla deltagare B. Anteckningsverktyg C. Klicka för att växla mellan att hantera den delade filen och visa kommentarer D. Sök kommentarer E. Sortera kommentarer F. Filtrera kommentarer G. @-taggning 
 5. När du har slutfört din granskning, klickar du på Klar. Gransknings-PDF:en stängs. Initieraren får en avisering i Acrobat/Reader och ett e-postmeddelande skickas.

Granska ett PDF-dokument på en SharePoint- eller WebDAV-server, eller i en nätverksmapp.

När du får en e-postinbjudan till en PDF-granskning, innehåller inbjudan normalt PDF-dokumentet som en bifogad fil, eller en URL-adress till PDF-dokumentet. Alternativt inkluderar vissa inbjudningar FDF-bilagor (Forms Data Format). När FDF-filen öppnas konfigureras dina granskningsinställningar och PDF-dokumentet öppnas i Acrobat.

PDF-dokument som ingår i en granskning innehåller specialfunktioner, däribland kommenteringsverktyg och ett meddelandefält för dokument med instruktioner. Använd kommenteringsverktyget för att lägga till kommentarer i PDF-dokumentet och skicka sedan iväg dem. Publicera kommentarerna på en kommentarserver där andra kan se dem, eller skicka kommentarerna som e-postbilaga till granskningsinitieraren.

Obs!

Det är möjligt att ta emot PDF-filer som inte innehåller specialfunktioner. I så fall lägger du till kommentarer med verktygen i verktygsfältet Verktyg > Kommentar. Spara sedan PDF-filen och skicka tillbaka den.

Om du vill granska PDF-filen senare öppnar du den på nytt i spåraren. Det garanterar att dina kommentarer läggs till i den spårade kopian av PDF-filen, och att initieraren får dina kommentarer. Om du inte skickar eller publicerar dina kommentarer med en gång, ska du spara PDF-dokumentet innan du stänger det, så att du inte förlorar dina kommentarer. Tills initieraren får dina kommentarer, visas de endast i din lokala kopia av PDF-dokumentet och är inte synliga för övriga granskare.

 1. Öppna ditt e-postprogram och öppna PDF-dokumentet genom att klicka på URL-adressen eller dubbelklicka på den bifogade filen (PDF eller FDF).
 2. Gör något eller några av följande om du uppmanas till det:
  • Logga in på Adobe Document Cloud med ditt Adobe ID och lösenord.
  • Klicka på Anslut i dialogrutan Delad granskning.
  • Klicka på OK i fönstret Välkommen till delad granskning. I det här fönstret visas slutdatum för granskningen, deltagare, om de enskilda granskarna har gjort några kommentarer samt kommentarserverns plats.
  • Ange ditt namn, din e-postadress, ditt företagsnamn och din befattning.
 3. Spara filen på en plats där du enkelt kan hitta den, till exempel på skrivbordet.
 4. Lägg till kommentarer i PDF-filen med verktygen i verktygsfältet Verktyg > Kommentar. Om du vill ta bort en kommentar markerar du den och klickar sedan på Ta bort. (Du kan bara ta bort kommentarer som du själv har lagt till.)

 5. Gör det som är relevant av följande:
  • Om du har informerats om att det finns nya tillgängliga kommentarer från andra granskare, klickar du på meddelandet. De nya kommentarerna visas i PDF-dokumentet.
  • Om du vill ta reda på om det finns nya kommentarer från andra granskare klickar du på knappen Kontrollera om det finns nya kommentarer .
 6. Skicka dina kommentarer genom att klicka på Publicera kommentarer eller Skicka kommentarer till granskningsinitieraren i dokumentets meddelandefält.

  När du skickar kommentarer, skickas ett PDF-dokument som innehåller dina kommentarer som en e-postbilaga till granskningsinitieraren. När du publicerar kommentarer sparas dina kommentarer på kommentarservern.

Vilka alternativ som är tillgängliga i dokumentets meddelandefält beror på hur initieraren ställer in granskningen och huruvida du har tillgång till kommentarservern.

Kontrollera om det finns nya kommentarer

Acrobat uppmanas att synkronisera kommentarerna mellan kommentarservern och den lokala hårddisken. Om du inte klickar på den här knappen kontrollerar Acrobat var tionde minut om det finns några nya kommentarer, om dokumentet är öppet, eller en gång i timmen, om dokumentet är stängt.

Sammanfoga kommentarer

Kopierar kommentarerna i det öppna PDF-dokumentet till din kopia. Det här alternativet är bara tillgängligt för de PDF-dokument som du får från granskarna i en e-postbaserad granskning.

Publicera kommentarer

Endast tillgängligt vid delad granskning. Skickar dina nya kommentarer till kommentarservern. Knappen är avaktiverad om granskningen är avslutad.

Spara en arkivkopia

Tillgänglig bara i delad granskning när en granskning är avslutad. Sparar en kopia av dokumentet med granskningskommentarerna på din hårddisk.

Skicka kommentarer

Skapar ett e-postmeddelande som skickas till granskningsinitieraren och som innehåller det kommenterade PDF-dokumentet som en bifogad fil. Det här alternativet är alltid tillgängligt för granskarna i en e-postbaserad granskning. Det visas i delade granskningar om granskaren har valt att arbeta offline eller om ett försök att ansluta till kommentarservern har misslyckats.

Status

En ikon som visar anslutningsläget för kommentarservern. Ikonen anger att det senaste försöket lyckades , misslyckades  eller att en anslutning försöker att göras . Om du klickar på ikonen visas en meny med ytterligare alternativ: Spåra granskningar öppnar spåraren, Spara som arkivkopia sparar en kopia av PDF-filen som inte längre är kopplad till granskningen och med Arbeta offline kan du arbeta i offlineläget, i vilket du kan lägga till kommentarer, men inte publicera dem förrän du växlar tillbaka till onlineläget. Du växlar tillbaka till onlineläge genom att klicka på Anslut till servern igen.

När du deltar i en delad granskning synkroniseras kommentarerna på din lokala hårddisk med kommentarerna på servern. Acrobat meddelar dig när nya kommentarer är tillgängliga. Eftersom synkroniseringen fortsätter efter det att PDF-dokumentet stängts, fortsätter det att komma meddelanden till dig.

Meddelandena i meddelandefältet innehåller information om när nya granskare ansluter sig till granskningen, när det sker uppdateringar (flera granskningar), när deadlines ändras och när synkroniseringsförsök misslyckas. Du informeras även när en ny broadcast-prenumeration läggs till i spåraren. Du kan ändra den frekvens med vilken meddelanden och kommentarer synkroniseras, och aktivera synkroniseringsprocessen manuellt.

Om du vill visa nya kommentarer i en delad granskning måste du kunna ansluta till det nätverk där kommentarservern finns. Om du inte kan ansluta kontrollerar du serverstatusen i spåraren för att hitta orsaken till problemet.

 1. Klicka på knappen Kontrollera om det finns nya kommentarer  i dokumentets meddelandefält.

Om du granskar ett PDF-dokument offline eller utanför en brandvägg, eller om du förlorar din anslutning till kommentarservern, kan du skicka dina kommentarer via e-post.

 1. Välj Arkiv > Skicka fil > Bifoga till e-postmeddelande.

 2. I dialogrutan Skicka e-post markerar du Standardprogram för e-post eller Använd webbpost och väljer önskad webbpostklient på menyn Välj.

 3. Klicka på Fortsätt och följ instruktionerna på skärmen.

  Obs!

  Om PDF-filen överskrider storleksgränsen på 5 MB uppmanas du att skicka dina kommentarer i en FDF-fil (Forms Data Format). Initieraren kan importera denna mindre fil. Om du vill justera gränsen öppnar du dialogrutan Inställningar och väljer Granskning. Ange sedan det nya värdet för Skicka kommentarer som FDF för filer som är större än [n] MB.

När du deltar i en granskning kanske du får ta emot kommentarer från andra granskare. Om en granskare t.ex. inte får kontakt med kommentarservern kan han eller hon skicka kommentarerna till dig. Anta, för att ta ett annat exempel, att du har begärt att få feedback från personer som inte var inbjudna till granskningen från början. Dessa granskare kan returnera en kopia av det granskade PDF-dokumentet till dig med sina kommentarer. Genom att överta äganderätten av kommentarerna, kan du dela dem med alla som ingår i granskningen.

 1. Öppna det PDF-dokument som innehåller kommentarer.

 2. Gör något av följande:
  • Klicka på OK när du tillfrågas om du vill publicera kommentarer för den här granskaren. De publicerade kommentarerna visas i PDF-dokumentet. Ditt namn visas i namnlisten och författarens namn visas i kommentarens innehåll, föregånget av texten För.

  Obs!

  Om du vill dölja texten "För" i dialogrutan Inställningar under Granskning, avmarkerar du Visa texten "För" ikommentarnäranvändareövertar äganderätt av kommentarer i en delad granskning.

  • Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill sammanfoga kommentarer eller klicka på Sammanfoga kommentarer i dokumentets meddelandefält och klicka sedan på Skicka kommentarer. Lägg till e-postadresserna till andra granskare, efter behov, och klicka sedan på Skicka.
  • Öppna en kopia av PDF-filen i Acrobat eller Reader och välj Kommentar > Kommentarlista > Alternativ > Importera datafil. Markera en fil med kommentarer från granskare. Lägg till e-postadresserna till andra granskare, efter behov, och klicka sedan på Skicka.

Det är bara de nya eller redigerade kommentarerna som publiceras eller skickas.

Använd spåraren för att öppna PDF-dokumenten igen i en aktiv granskning. Spåraren visar bara PDF-filer som du har sparat. Om du inte sparade PDF-filen första gången du öppnade den, öppnar du PDF-filen igen från ditt e-postprogram.

 1. Välj Visa > Spårare.

 2. Dubbelklicka på PDF-dokumentet i spåraren.

 3. Lägg till nya kommentarer eller redigera befintliga kommentarer. Om du vill ta bort en kommentar markerar du den och klickar sedan på Ta bort. (Du kan bara ta bort kommentarer som du själv har lagt till.)

  Acrobat raderar borttagna kommentarer från PDF-onlinefilen nästa gång innehållet synkroniseras. Om du tar bort kommentarer som du har skickat i ett tidigare e-postmeddelande tas de inte bort i initierarens dokument.

 4. Klicka på Publicera kommentarer i dokumentets meddelandefält.

  Det är bara de nya eller redigerade kommentarerna som publiceras eller skickas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy