Installationsprogrammet för Creative Cloud-programmet har fastnat | Avancerad felsökning

Om installationsprogrammet för Creative Cloud-programmet har fastnat efter flera felsökningsförsök kan du prova de avancerade lösningarna nedan.

 Prova detta först. Reparation eller avinstallation av Creative Cloud-datorprogrammet åtgärdar vanligtvis problemet.

Se till att anslutningen inte blockeras

En dålig Wi-Fi-anslutning, antivirusprogram eller brandväggar kan förhindra att installationen slutförs.

Prova en annan internetanslutning

Om du är ansluten via Wi-Fi kan du prova att ansluta med en sladd. Om du är ansluten med en sladd kan du prova en annan sladd.

Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt

Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt och försök installera programmet igen. Se antivirusdokumentationen för information om hur du inaktiverar viruskontrollen tillfälligt.

Konfigurera din programvarubrandvägg

Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programbrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till Internet.

  • Tillåt åtkomst till internet för Creative Cloud-datorprogram om du uppmanas till detta.
  • Om du inte får en sådan uppmaning kan du inaktivera brandväggen tillfälligt och prova installationen igen. (Se brandväggens programvaruinformation för att få hjälp.)

Konfigurera maskinvarubrandväggar eller proxyservrar

Många organisationer använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar programvara från att få åtkomst till en extern server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik.

Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.

Använd rensningsverktyget för Creative Cloud

Om du fortfarande har problem med installationen kan du prova rensningsverktyget för Creative Cloud. Det tar bort installationsposter och skadade filer som orsakar installationsproblem. Ta reda på hur du kan hämta och köra rensningsverktyget för Creative Cloud.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?