Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek

Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek och anpassa egenskaperna i SVG-filer.

Om du har sparat Illustrator-bilder eller licensierade Adobe Stock-bilder i Creative Cloud Libraries kan du extrahera dem som webboptimerade SVG-filer på dina Dreamweaver-webbplatser. När du drar bilder från bibliotekspanelen till dina webbplatser infogas de som SVG-filer som standard. Mer information finns i Återanvända grafik som har sparats i bibliotek.

Om du vill anpassa SVG-filernas egenskaper kan du redigera inställningarna i options.json-filen som finns på följande plats:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<locale>\Configuration\SVGOptions\
  • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<locale>/Configuration/SVGOptions/

JSon-objektet för konvertering av AI-filer till SVG-filer kan innehålla följande egenskaper:

Egenskapsnamn Värde Beskrivning
trimToArtBounds boolskt SVG:n täcker bilden oberoende av OMG-dokumentets mått.
useViewBox boolskt Om trimToArtBounds och useViewBox är satta till true ändras inte dokumentets innehåll. I stället ändras viewBox-värdet för SVG:ns rotelementet så att innehållet segmenteras och zoomas så det passar.
constrainToDocBounds boolskt Klipper det synliga innehållet efter dokumentgränserna.
preserveAspectRatio sträng

Proportionerna bestäms av SVG-specifikationen. När ett värde anges för preserveAspectRatio åsidosätts det beräknade värdet av svgWriter. Du rekommenderas därför inte ange detta värde.

Obs! För meet och xMidYMid meet använder du motsvarande sträng, xMidYMid, för minskad filstorlek.

styling sträng

Den här egenskapen är valfri och standardvärdet är class:

  • class: Använd elementet global och referera till blocket med attributet för klass.
  • style: Använd attributet för format för att använda formategenskaper på element.
  • attribute: Använd attributet för presentation för att använda formategenskaper på element.
prefix sträng Ett prefix som läggs till på alla ID:n och klassnamn. Det gör att alla SVG-dokument kan ha unika namnscheman. Flera SVG-dokument kan infogas i ett enda HTML-dokument utan konflikter mellan ID:n eller klassnamn så länge som de angivna prefixen är unika.
cropRect objekt En rektangel med egenskaperna x, y, bredd och höjd. X och y är valfria. Anger en rektangel som SVG-dokumentet beskärs till. Om måtten är mindre än beskärningsrektangeln används utfyllnad.
minify   Undviker indentering, nya rader och blanksteg i SVG-utdata. Använder minimala ID:n.
idType sträng
  • regular: Standardmetoden för att skapa ID:n. Baseras lämpligen på lager-/objektnamn i programmet.
  • minimal: Skapar kortast möjliga ID:n oberoende av användardefinierade lager-/objektnamn i programmet.
  • unique: Skapar UUID:n baserat på rfc4122 i formatet xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx.
precision siffra Antalet siffror efter flyttalet. Antalet måste vara mellan 0 och 10, och anpassas om något annat anges. Standardvärdet är 3.
isResponsive boolskt Om detta är true fyller SVG-dokumentet visnings-/bildområdet (inga bredd- eller höjdattribut har angetts för SVG-roten).
carriageReturn  boolskt Som standard använder svgWriter LF för radslut. När carriageReturn är true, används CRLF för radslut.
indrag sträng Använd en anpassad sträng som indrag. Exempelvis tabbindrag. Standardvärdet är i det här fallet 2 blanksteg.
fillFilter boolskt Filter används endast på ett elements fyllning. Linjen påverkas inte och ritas ovanpå det filtrerade innehållet.
documentUnits  sträng mm | cm | pc | in –  De angivna enheterna för dokumentet används på rotelementets bredd- och höjdattribut.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto