Creative Cloud Libraries i Dreamweaver

Sök efter, hantera och få åtkomst till kreativa resurser i dina Dreamweaver-projekt med Adobe Stock och andra Adobe-appar.

Creative Cloud Libraries gör dina viktigaste resurser tillgängliga för dig var du än är. Du kan skapa eller fånga bilder, färger, textstilar och mycket annat i en mängd olika Creative Cloud-datorprogram och mobilappar. Du kan sedan enkelt komma åt dem i andra datorprogram och mobilappar för ett smidigt kreativt arbetsflöde.

Du kan nå CC Libraries direkt från Dreamweaver för att återanvända färger och grafik på dina webbsidor. Du kan även hålla infogad grafik uppdaterad med hjälp av grafiken i molnet genom att infoga den som en ”länkad” resurs.

Mer information om hur du använder CC Libraries i Dreamweaver finns längre fram i texten.

CC Libraries-panelen

CC Libraries-panelen (Fönster > CC Libraries) är den primära vägen till dina resurser i Creative Cloud. Du kan också använda panelen om du vill söka efter resurser i Adobe Stock.

CC Libraries-panelen
CC Libraries-panelen

Med den här panelen kan du:

 • Bläddra efter resurser i ett specifikt bibliotek
 • Skapa ett bibliotek
 • Förhandsvisa resurser i det valda biblioteket
 • Dra eller kopiera resurser som ska infogas på din webbsida
 • Ange ett nyckelord, till exempel hela eller en del av namnet på en bild som du vill söka efter i Adobe Stock

Komma igång

Konfigurera en plats i Dreamweaver

En plats i Dreamweaver är en mapp där alla bilder, videor, skript, formatmallar och andra filer som tillhör dina webbsidor lagras. Om du definierar en plats från början kan du enkelt spara resurser som du importerar från CC Libraries till den platsen. Spara webbsidan som du vill importera resurserna från CC Libraries till i samma mapp.

Mer information om hur du skapar platser finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

Lägga till resurser i CC Libraries

Om du ser till att ha alla resurser du behöver i Creative Cloud kan du importera dem till din webbsida i Dreamweaver snabbt.

Om du behöver stockbilder är Adobe Stock en utmärkt plats att söka på. Mer information finns i Hämta resurser från Adobe Stock.

Grafik och färger som du spelar in eller skapar med olika mobilappar och datorprogram från Adobe kan sparas i Creative Cloud och importeras till dina webbsidor. Det kan till exempel vara vektorgrafik som du har skapat i Adobe Shape CC eller en bild som du har behandlat i Photoshop. I Creative Cloud kan du och ditt team även samarbeta och dela resurser, och du kan återanvända resurser som andra skapat.

Mer information om Creative Cloud Libraries finns i Creative Cloud Libraries.

Hämta resurser från Adobe Stock

Adobe Stock är nära integrerat med Creative Cloud Libraries. Du kan söka efter bilder och lägga till dem i alla dina CC Libraries på något av följande sätt:

 • Direkt från Adobe Stock-webbplatsen.
 • Via CC Libraries-panelen i Dreamweaver.
 • Via CC Libraries-panelen i andra Adobe-program, till exempel Photoshop och Illustrator.

När du lagt till bilderna i ett CC-bibliotek kan du följa instruktionerna i Återanvända grafik som har sparats i CC Libraries för att använda bilderna på dina webbplatser.

Om du är osäker på om du vill köpa Stock-bilder direkt kan du börja med att endast lägga till Stock-bilder med vattenstämpel (förhandsvisningar) i dina bibliotek och använda dessa bilder som platshållare. Om du sedan bestämmer dig för att köpa bilderna kan du göra det via CC Libraries-panelen i Dreamweaver eller andra appar. Du kan även köpa bilderna direkt från Adobe Stock-webbplatsen. 

Söka efter bilder på Adobe Stock med CC Libraries-panelen
Söka efter bilder på Adobe Stock med CC Libraries-panelen

När du licensierar en bild uppdateras alla förekomster av resursen med vattenstämpel till en licensierad bild i en högupplöst version.

Återanvända färger och färgteman som har sparats i CC Libraries

Återanvända färger och färgteman som har sparats i Live-vyn

Du kan spara färger och färgteman i dina Creative Cloud Libraries från appar som Illustrator, Photoshop och Adobe Color CC. Du kan importera dessa färger och färgteman till dina webbsidor via CC Libraries-panelen i Dreamweaver på följande sätt:

 1. Utför någon av följande åtgärder på CC Libraries-panelen:

  • Klicka på en färg eller ett färgtema. Färgens eller färgtemats HEX-värde kopieras till Urklipp.
  • Högerklicka på färgen eller färgtemat och klicka sedan på Kopiera RGB eller Kopiera HEX. 
 2. Klistra in färgvärdet i kodvyn eller CSS Designer.

Återanvända färger i kodvyn

Färger som har sparats i Creative Cloud är tillgängliga som kodtips i kodvyn. Du kan välja de önskade färgerna bland kodtipsen när du kodar i kodvyn. En Creative Cloud-ikon bredvid en färg i kodtipsen anger att färgen finns lagrad i Creative Cloud.

Färger i Creative Cloud-bibliotek visas med kodtips
Färger i Creative Cloud-bibliotek visas med kodtips

Kodtipsen väljer färger i biblioteket som är öppet i CC Libraries-panelen. I bilden ovan är färgerna i biblioteket My Library tillgängliga som kodtips. Om du vill få färger i ett annat Creative Cloud-bibliotek som kodtips öppnar du det biblioteket på panelen CC Libraries och fortsätter sedan arbeta i kodvyn.

Återanvända grafik som har sparats i CC Libraries

Du kan spara grafik som du har skapat med mobilappar och datorprogram från Adobe, till exempel Photoshop, Illustrator, Adobe Shape CC eller Adobe Sketch CC, i Creative Cloud Libraries. På CC Libraries-panelen kan du infoga grafik i Live-vyn. Kodtipsen hjälper dig att infoga grafik direkt i koden.

Du kan infoga grafik från CC Libraries i form av:

 • Länkade resurser: När du infogar grafik som länkade resurser visas en liten molnikon i resursens nedre högra hörn i Live-vyn. Ikonen anger att resursen är länkad till originalresursen i molnet. Molnikonen visas även bredvid resursen på resurspanelen.
 • Olänkade resurser: du kan infoga en resurs som en lokal kopia på dina webbsidor. Öppna Live-vyn, högerklicka på den önskade resursen på CC Libraries-panelen och välj sedan Infoga olänkad'. När du infogar en kopia av grafik kopieras resursen till din lokala dator och länkas inte till den ursprungliga resursen i molnet. Detta innebär att om resursen i molnet ändras eller uppdateras återspeglas detta inte i Dreamweaver.

Du kan också hämta resurser i grupp och spara dem på datorn för framtida bruk.

Återanvända grafik i Live-vyn

 1. Gör något av följande:

  1. Dra grafiken från CC Libraries-panelen till din sida i Live-vyn.

   Obs! När du drar grafik från CC Libraries-panelen till Live-vyn infogas grafiken som ”länkad” grafik (om du har definierat en plats).

   Illustrator-filer infogas som webboptimerade SVG-filer som standard. Om du vill anpassa SVG-filernas egenskaper kan du redigera inställningarna i options.json-filen. Mer information finns i Extrahera webboptimerade SVG-filer från CC Libraries.

  2. Högerklicka på den önskade resursen på CC Libraries-panelen och välj:

   • Infoga länkad om du vill infoga grafiken som en länkad resurs. Det innebär att resursen refererar till motsvarande resurs i molnet. Om resursen i molnet ändras återspeglas detta även i den länkade resursen i Dreamweaver.
   • Infoga olänkad om du vill infoga grafiken som en olänkad resurs.
 2. Ange bildens filnamn och mått i dialogrutan Sampling som visas. Mer information finns i Ange samplingsalternativ för grafik.

Återanvända grafik i kodvyn

Grafik som har sparats i Creative Cloud Libraries är tillgänglig som kodtips i kodvyn. Börja med att öppna det önskade biblioteket genom att välja det på CC Libraries-panelen. Växla sedan till kodvyn och välj den önskade grafiken bland kodtipsen när du kodar. En Creative Cloud-ikon bredvid grafiken i kodtipsen anger att grafiken finns lagrad i Creative Cloud.

Grafik i CC Libraries visas som kodtips
Grafik i CC Libraries visas som kodtips

Obs! När du infogar grafik med hjälp av kodtips infogas denna grafik som ”olänkad”.

Om du vill få färger i ett annat Creative Cloud-bibliotek som kodtips öppnar du det biblioteket på panelen CC Libraries och fortsätter sedan arbeta i kodvyn.

Ange samplingsalternativ för grafik

Rutorna Höjd och Bredd samplar om resursen med hjälp av bildoptimeringsmotorn i Dreamweaver. Du kan även välja vilken formattyp du vill att resursen ska placeras i. Den aktiverade molnikonen anger att resursen kommer att placeras som en länkad resurs. Ange filnamnet, välj samplingsalternativ och tryck sedan på Retur-tangenten för att infoga resursen.

Sampla om bilder
Sampla om bilder

 Obs!

 • SVG-alternativet är endast tillgängligt för Illustrator-filer (.ai) och är inställt som standard för sådana filer. Du kan ändra formatet för dessa filer till JPEG i den listruta som finns i dialogrutan för omsampling.
 • En JPEG-fil kan endast infogas som en JPEG-fil. Inga andra formatalternativ är därför tillgängliga för sådana filer.

Redigera grafik

Via CC Libraries-panelen kan du snabbt öppna och redigera InDesign- och Illustrator-resurser i ursprungsprogrammen. Du gör detta genom att högerklicka på resursen i CC Libraries-panelen och sedan klicka på Redigera.

Se till att ursprungsprogrammet – InDesign eller Illustrator – är installerat på samma dator som den du använder Dreamweaver på. Se även till att du installerat de senaste uppdateringarna av programmen från Creative Cloud.

Avlänka, sampla om och byta namn på länkad grafik

Du kan använda något av följande alternativ för att ändra namnet på, storleken för eller sampla om bilder du har importerat till din webbsida via CC Libraries:

 • Klicka på resursen i Live-vyn och klicka sedan på molnikonen. 
 • Högerklicka på resursen och klicka på alternativen för en länkad resurs.
 • Dubbelklicka på molnikonen bredvid resursens namn på resurspanelen.

Dialogrutan för omsampling öppnas och du kan ändra de önskade egenskaperna. Du avlänkar resursen från dess källa i CC Libraries genom att klicka på molnikonen i dialogrutan för omsampling.

När du har avlänkat en resurs återspeglas inte längre några ändringar som görs i källfilen i Creative Cloud i bilden på din webbsida.

Hämta grafik

Du kan hämta den önskade grafiken som länkade resurser från CC Libraries vid ett och samma tillfälle och infoga den i ditt projekt vid ett senare tillfälle. När du använder dessa resurser i dina projekt finns länkarna till motsvarande objekt i biblioteket fortfarande kvar. 

 • Länkad: Om du vill hämta grafik som länkade resurser högerklickar du på resursen i CC Libraries-panelen och väljer Hämta länkad. Popup-fönstret med alternativ för filnamn och omsampling visas. Ange filnamnet, välj samplingsalternativ och tryck sedan på Retur-tangenten för att spara resursen i webbplatsmappen.
 • Olänkad: Om du vill hämta grafik som olänkade resurser högerklickar du på resursen i CC Libraries-panelen och väljer Hämta kopia. Popup-fönstret med alternativ för filnamn och omsampling visas. Ange filnamnet, välj samplingsalternativ och tryck sedan på Retur-tangenten för att spara resursen i webbplatsmappen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto