Importera tabelldata från Microsoft HTML-dokument eller Excel-dokument till ett Dreamweaver-dokument

Du kan importera tabelldata till ett dokument. Spara först filerna (till exempel Microsoft Excel- eller databasfiler) som avgränsade textfiler.

Du kan importera och formatera tabelldata och importera text från HTML-dokument från Microsoft Word.

Du kan även lägga till text från Microsoft Excel-dokument till ett Dreamweaver-dokument genom att importera innehållet i Excel-filen till en webbsida.

  1. Välj Arkiv > Importera > Importera tabelldata eller Infoga > Tabellobjekt > Importera tabelldata.
  2. Bläddra efter filen du vill ha eller ange dess namn i textrutan.
  3. Välj det avgränsningstecken som du använde då filen sparades i teckenavgränsat format. Alternativen är Tabb, Komma, Semikolon, Kolon och Annat.

    Om du väljer Annat visas ett tomt fält bredvid alternativet. Skriv avgränsningstecknet.

  4. Formatera eller definiera tabellen dit uppgifterna ska importeras med hjälp av de återstående alternativen och klicka sedan på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy