Ange CSS-länkegenskaper för en hel sida

Använd CSS-länkegenskaper för att ange typsnitt, teckenstorlek, färg och andra alternativ för länkarna i Dreamweaver.

Du kan ange typsnitt, teckenstorlekar, färger och andra objekt för länkarna. Dreamweaver skapar som standard CSS-regler för länkarna och använder dem på alla länkar du använder på sidan. (Reglerna är inbäddade i avsnittet head på sidan.)

Obs!

Om du vill anpassa individuella länkar på en sida måste du skapa individuella CSS-regler och sedan använda dem separat på länkarna.

 1. Gör något av följande

  • Klicka på Arkiv > Sidegenskaper
  • Klicka på Fönster > Egenskaper och klicka sedan på Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.
 2. Välj Länkar (CSS) i alternativet Kategori.

  • Länktypsnitt: Anger standardtypsnittet för länktext. Typsnittsfamiljen som gäller för hela sidan används, såvida du inte anger ett annat typsnitt.
  • Storlek: Anger standardteckenstorleken i länktext.
  • Länkfärg: Anger länktextens färg.
  • Besökta länkar: Anger färgen på texten i besökta länkar.
  • Svävning-länkar: Anger vilken färg som visas då musen (eller pekaren) vilar över en länk.
  • Aktiva länkar: Anger vilken färg som visas då användaren klickar på en länk.
  • Understrykningsformat: Anger länkens understrykningsformat. Om understrykningsformatet för länkar redan har angivits (i en extern CSS-formatmall, till exempel) är standardvärdet på menyn Understrykningsformat ”ändra inte”. Det här alternativet visar att länkformatet redan har definierats. Om du ändrar understrykningsformatet för länkar i dialogrutan Sidegenskaper ändrar Dreamweaver den tidigare länkdefinitionen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?