Ange rubrik och kodningsegenskaper för en sida

Använd alternativen för Sidegenskaper Rubrik/Kodning för att ange dokumentets teckenuppsättning. Den gäller det språk som du skriver webbsidor på i Adobe Dreamweaver.

Alternativen Titel/Kodning i Sidegenskaper gör det möjligt att ange dokumentets teckenuppsättning. Den gäller det språk som du skriver webbsidorna på. Med de här alternativen kan du också ange vilket normaliseringsformat för Unicode som teckenuppsättningen används med.

 1. Klicka på Fönster > Sidegenskaper och klicka sedan på Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.

 2. Välj Titel/kodning i panelen Sidegenskaper. Du kan konfigurera följande alternativ:

  • Titel: Anger sidrubriken som visas i namnlisten i dokumentfönstret och i de flesta webbläsare.
  • Dokumenttyp (DTD): Anger en dokumenttypsdefinition. Du kan t.ex. göra ett HTML-dokument XHTML-kompatibelt genom att välja XHTML 1.0 transitional eller XHTML 1.0 strict på snabbmenyn.
  • Kodning: Anger kodningen som används för tecken i dokumentet. Om du väljer (UTF-8) som dokumentkodning behövs ingen entitetskodning, eftersom alla tecken kan representeras i UTF-8 utan problem. Om du väljer någon annan dokumentkodning kan vissa tecken behöva representeras genom entitetskodning. Mer information om teckenentiteter finns på www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Läs in: Konverterar ett befintligt dokument eller öppnar det med en annan kodning.
  • Normaliseringsformat för Unicode: Går endast att välja om du väljer UTF-8 som dokumentkodning. Det finns fyra normaliseringsformer för Unicode. Den viktigaste är normaliseringsform C, eftersom den är den vanligaste formen som används i teckenmodellen för webben. Adobe tillhandahåller de tre övriga normaliseringsformerna för Unicode för fullständighets skull. I Unicode ser vissa tecken likartade ut, men de kan lagras på olika sätt i dokumentet. Tecknet ”ë” (e med trema) kan till exempel representeras som ett enda tecken, ”e-omljud”, eller som två tecken, ”vanligt e i latinkodning” + ”omljud”. Ett kombinationstecken i Unicode är ett tecken som är kopplat till det föregående, så omljudet visas ovanför latinskt e. Bägge formerna ger samma resultat, men vad som sparas i filen är olika för varje form. Normaliseringen är en process som ser till att alla tecken som kan sparas i olika format verkligen sparas i samma format. Alla ”ë”-tecken i dokumentet sparas alltså som ”e-omljud” eller som ”e” + ”omljud”. Bägge formerna används inte i samma dokument. Mer information om Unicode-normalisering och de särskilda former du kan använda finns på Unicode-webbplatsen på www.unicode.org/reports/tr15.
  • Inkludera Unicode-signatur (Byte Order Mark – BOM): Inkluderar en byteordningsmarkering (BOM) i dokumentet. En BOM är en två till fyra byte lång kod i början av textfilen. Den visar att filen är i Unicode-format och de efterföljande bytens byteordning. Eftersom UTF-8 saknar byteordning är det valfritt att lägga till en BOM med UTF-8-format. I formaten UTF-16 och UTF-32 är det obligatoriskt.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto