Använda en hjälpbild för att utforma en sida

Infoga en bildfil i Dreamweaver och använd den som guide när du utformar sidan. Använd Sidegenskaper för att lägga till en hjälpbild.

Du kan infoga en bildfil som du använder som guide när du utformar sidan. Bilden visas som en bakgrundsbild, som du kan skapa sidans utformning över.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Sidegenskaper
  • Klicka på Fönster > Egenskaper och klicka sedan på Sidegenskaper i egenskapskontrollen för text.

   

 2. Välj Hjälpbild i dialogrutan Sidegenskaper. Du kan konfigurera följande alternativ på den här panelen:

  • Hjälpbild: Anger en bild som du använder som guide då du kopierar en design. Bilden används endast som referensram och visas inte när dokumentet öppnas i en webbläsare.
  • Genomskinlighet: Bestämmer hjälpbildens genomskinlighet. Den kan vara allt från fullständigt genomskinlig till fullständigt ogenomskinlig.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online