Zooma in och ut

Det här avsnittet förklarar hur du ökar förstoringen (zoomar in) i dokumentfönstret i Dreamweaver och därmed kontrollerar att pixlarna i grafiken är som du vill ha dem, väljer små objekt enklare, designar sidor med liten text, designar stora sidor och så vidare.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Du kan öka förstoringen (zooma in) i dokumentfönstret och därmed kontrollera att pixlarna i grafiken är som du vill ha dem, välja små objekt enklare, designa sidor med liten text, designa stora sidor och så vidare.

Obs!

Zoomverktygen är bara tillgängliga i designläge.

Zooma in i eller ut från en sida

 1. Klicka på zoomningsverktyget (förstoringsglasikonen) i det nedre högra hörnet i dokumentfönstret.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på det ställe på sidan som du vill förstora tills du blir nöjd.

  • Dra en ruta över det område på sidan som du vill zooma in på och släpp upp musknappen.

  • Välj en förinställd förstoringsnivå på snabbmenyn Zooma.

  • Ange en förstoringsnivå i textrutan Zooma.

  Obs!

  Du kan även zooma in utan att använda zoomningsverktyget genom att trycka på Ctrl + = (Windows) eller kommandotangenten + = (Macintosh).

 3. Vill du zooma ut (ha lägre förstoring) ska du välja zoomningsverktyget, trycka på Alt (Windows) eller Alternativ (Macintosh) och klicka på sidan.
  Obs!

  Du kan även zooma ut utan att använda zoomningsverktyget genom att trycka på Ctrl + - (Windows) eller kommandotangenten + - (Macintosh).

Redigera en sida efter att ha zoomat

 • Klicka på väljarverktyget (pekarikonen) i det nedre högra hörnet av dokumentfönstret och klicka någonstans på sidan.

Panorera en sida efter att ha zoomat

 1. Klicka på handverktyget (handikonen) i det nedre högra hörnet av dokumentfönstret.
 2. Dra sidan.

Fylla dokumentfönstret med en markering

 1. Välj ett element på sidan.
 2. Välj Visa > Anpassa efter markering.

Fyll dokumentfönstret med en hel sida

Välj Visa > Anpassa efter allt.

Fyll dokumentfönstret med hela sidans bredd

Välj Visa > Anpassa efter bredd.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?