Processfel 42 för startprogrammet när du driftsätter ett paket

Ibland när paket som har skapats med Adobe Creative Cloud Packager installeras, visas processfelkod 42 för startprogrammet och installationen stannar.

Miljö

Windows

Orsak

Felet uppstår när du gör följande:

  1. Navigera till Gruppolicyredigerare > Windows Inställningar > Säkerhetsinställningar > Policy för allmänna nycklarInställningar för certifierad sökvägsvalidering.
  2. I fliken Nätverkshämtning väljer du Definiera dessa principinställningar.
  3. Avmarkera Uppdatera automatiskt certifikat i Microsoft Root Certificate-program (rekommenderas).

Lösning

Gör något av följande:

  • Om gruppolicyn inaktiveras bör paketinstallationen fungera bra.
  • Hämta certifikatet och installera det i Trusted Root-certifieringsmyndigheten.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto