Administrera användargenererat innehåll och arbetsflöden i Document Cloud

Som administratör för Adobe Admin Console kan du lägga till och ta bort användare från organisationen. Du kan även koppla produktberättiganden (till exempel Document Cloud) och användare till grupper.

När du bryter kopplingen mellan användare och deras berättigande bryts i allmänhet kopplingen även till allt användargenererat innehåll och alla arbetsflöden som användarna har initierat. Detta är exempel på användargenererat innehåll och arbetsflöden i Document Cloud:

  • Fillagring
  • Dela filer
  • Fylla i och signera formulär
  • Skicka för signering

Beroende på identitetstyp kan användarna fortfarande ha tillgång till användargenererat innehåll och arbetsflöden även efter att berättigandet har tagits bort. Adobe ID-användare kan fortfarande logga in på Document Cloud-tjänster och få tillgång till sitt användargenererade innehåll och sina arbetsflöden i ett ”fritt” eller ”skrivskyddat” tillstånd. Enterprise ID- och Federated ID-användare kan dock inte längre logga in på Document Cloud-tjänster. Mer information finns i Hantera identiteter.

Det är också möjligt att återkoppla användare till användargenererat innehåll och arbetsflöden. Om du till exempel tar bort en användare från en grupp med Document Cloud-berättigande ELLER tar bort en grupp som innehåller ett Document Cloud-berättigande från en användare, kan du senare återkoppla användaren till berättigandet. När du gör det får användarna återigen tillgång till sitt användargenererade innehåll och sina arbetsflöden.

Det är också möjligt att återkoppla användare till användargenererat innehåll och arbetsflöden. Om du till exempel tar bort en användare från en grupp med Document Cloud-berättigande ELLER tar bort en grupp som innehåller ett Document Cloud-berättigande från en användare, kan du senare återkoppla användaren till berättigandet. När du gör det får användarna återigen tillgång till sitt användargenererade innehåll och sina arbetsflöden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?