Hantera användargrupper på Admin Console

En användargrupp är en samling olika användare som måste använda en delad uppsättning behörigheter. Olika produkter använder olika behörigheter som måste tilldelas många användare i varierande ordning. Hantering av behörigheter per användare är inte en hållbar modell.

Exempel: du ansvarar för en avdelning och vill tilldela en produkt till varje medlem i avdelningen. Ett sätt att göra det är att ändra de enskilda behörigheterna för varje användare på avdelningen och tilldela produkten separat till varje användare. Ett enklare sätt är att skapa en användargrupp som innehåller alla avdelningens medlemmar och sedan tilldela produkten till denna användargrupp. Det här sättet gör att administratören inte behöver hantera varje enskild användare separat. Du kan lägga till fler användare eller ta bort användare från gruppen vid ett senare tillfälle. Gruppbehörigheterna ändras inte trots att användarna i gruppen ändras.

Skapa användargrupper

Tillämplig roll: Systemadministratör

När du skapar grupper kan du välja att skapa grupperna en åt gången i Admin Console. Du kan även använda en gruppuppladdning via en CSV-fil för att skapa flera grupper på en gång.

 1. Gå till Användare > AnvändargrupperAdmin Console.

 2. Klicka på Ny användargrupp uppe till höger.

  Skärmen Skapa en ny användargrupp visas.

  Skapa ny användargrupp
 3. Ange ett namn och en beskrivning för den användargrupp som du vill skapa och klicka på Spara.

 1. Klicka på i det övre högra hörnet på sidan Användargrupper när du arbetar med användargrupper i Admin Console.

 2. Välj Lägg till användargrupp via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Lägg till användargrupper via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer Standardmall.

  Lägg till användargrupper via CSV
 4. Uppdatera den hämtade CSV-filen med följande information om de användargrupper som du vill lägga till:

  Fält i CSV-fil Beskrivning/kommentarer
  User group name (Obligatoriskt) Får ha högst 255 tecken
  Beskrivning (Valfritt) Får ha högst 255 tecken
  Användargruppadministratörer

  (Obligatoriskt) Flera administratörer kan tilldelas genom att skilja varje administratör åt med ett kommatecken och inleda/avsluta listan med citationstecken. Varje administratörs post måste innehålla användarens identitetstyp, följd av ett bindestreck och sedan e-postadressen:

  '<identitetstyp>-<e-postadress>,<identitetstyp>-<e-postadress>…'

  Exempel:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  Beroende på vilken programvara som användes för att skapa CSV-filen kan programmet lägga till ytterligare citationstecken när filen sparas, vilket leder till att processen misslyckas. Det kan vara bra att granska CSV-filen i en enkel textredigerare för att se till att varje fält bara har ett inledande och avslutande citationstecken.

  I CSV-filen kan du inte ta med användare (som administratörer) som för närvarande inte ingår i organisationen i Admin Console.

  Tilldelade produktprofiler

  (Valfritt) Du kan tilldela flera produktprofiler genom att skilja varje profil åt med ett kommatecken och inleda/avsluta listan med citationstecken. De produktprofiler som du tar med måste dock redan vara konfigurerade för organisationen.

  På samma sätt som när flera administratörer läggs till (beskrivet ovan) måste profilerna omges av enkla citattecken när flera profiler läggs till.

  Exempel:

  'Standardkonfiguration för Adobe Target 2, Standardkonfiguration för Photoshop'

  Se till att du anger namnet på produktprofilen och inte produktnamnet.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Lägg till användargrupper via CSV och klicka på Överför.

  Obs!

  Du kan överföra en CSV-fil på upp till 10 MB.

Sidan Användargrupper visas igen. Listan kanske inte visar de grupper du har lagt till via CSV-filen. Denna process kan ta några minuter. Listan uppdateras när gruppåtgärden är slutförd.

Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Redigera användargrupper

Tillämplig roll: Systemadministratör

I Admin Console kan du redigera namnet på eller beskrivningen av en befintlig användargrupp. Om du använder gruppöverföring via CSV kan du även redigera användargruppens administratörer och produktprofiler som för närvarande är tilldelade till den här gruppen. Du kan lägga till eller ta bort användargruppsadministratörer och produktprofiler för gruppen.

 1. Gå till Användare > AnvändargrupperAdmin Console.

 2. I listan med användargrupper klickar du på namnet för användargruppen du vill redigera och klickar sedan på Inställningar.

 3. Uppdatera namnet och beskrivningen för användargruppen och klicka på Spara.

 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användargrupper när du arbetar med användargrupper i Admin Console.

 2. Välj Redigera användargrupper via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Redigera användargrupper via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer Standardmall.

  Redigera användargrupper via CSV

  CSV-filmallen laddas ned till din dator.

 4. Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan Redigera användargrupper av CSV.

  Sidan Användargrupper visas igen.

  För varje grupp som du vill redigera måste du ta med följande uppgifter i den CSV-fil som du hämtade i det föregående steget:

  • Beskrivning
  • Group admins assigned
  • Product profiles assigned

  När CSV-filen är nedladdad till din dator kan du öppna den i valfri textredigerare.

 5. Klicka på gruppnamnet på sidan Användargrupper för att hämta ovanstående information om en grupp.

  Sidan som innehåller information om den valda gruppen visas.

 6. Klicka på Inställningar.

 7. I dialogrutan Inställningar kopierar du gruppnamnet och klistrar in det i fältet User Group Name på en rad i CSV-filen.

  Obs!

  Gruppnamnet används internt av grupphanteringsprocessen för att identifiera raden i CSV-filen. Därför kan du inte redigera gruppnamnet. Om du vill redigera gruppnamnet följer du den manuella processen som beskrivs här ovan.

  För att behålla beskrivningen kopierar och klistrat du in den i fältet Description på raden i CSV-filen.

  För att ta bort beskrivningen kontrollerar du att fältet Description i CSV-raden är tomt.

  För att skapa en ny beskrivning anger du den nya informationen i CSV-raden.

 8. Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan.

  Sidan som innehåller information om den valda gruppen visas.

 9. Gå till fliken Administratörer.

 10. Ange e-postadresser för administratörer och identitetstyper i fältet User Group Admins på CSV-raden i följande format (kommaseparerat), omgivet av inledande/avslutande enkla citationstecken:

  '<identitetstyp>-<e-postadress>,<identitetstyp>-<e-postadress>…'

  Exempel:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  Beroende på vilken programvara som användes för att skapa CSV-filen kan programmet lägga till ytterligare citationstecken när filen sparas, vilket leder till att processen misslyckas. Det kan vara bra att granska CSV-filen i en enkel textredigerare för att se till att varje fält bara har ett inledande och avslutande citationstecken.

  Om du vill lägga till administratörer till gruppen lägger du till deras uppgifter (e-postadresser och identitetstyper) i formatet som anges ovan.

  Om du vill behålla administratörer i gruppen du redigerar måste du ta med deras uppgifter.

  Om du vill ta bort administratörer från gruppen ser du till att inte ta med (eller tar bort) deras uppgifter.

  Du kan inte ta med användare (som administratörer) som för närvarande inte ingår i organisationen i Admin Console.

 11. Gå till fliken Tilldelade produktprofiler.

 12. Obs!

  Produktprofilerna som du lägger till i CSV-filen måste redan vara konfigurerade för organisationen.

  Ange produktprofilnamnen i fältet Assigned Product Profiles på CSV-raden i följande format (kommaseparerat), omgivet av inledande/avslutande enkla citationstecken:

  '<Produktprofilnamn>,<Produktprofilnamn>,…'

  Exempel:

  'Standardkonfiguration för Adobe Target 2, Standardkonfiguration för Photoshop'

  Se till att du anger namnet på produktprofilen och inte produktnamnet.

  Beroende på vilken programvara som användes för att skapa CSV-filen kan programmet lägga till ytterligare citationstecken när filen sparas, vilket leder till att processen misslyckas. Det kan vara bra att granska CSV-filen i en enkel textredigerare för att se till att varje fält bara har ett inledande och avslutande citationstecken.

  Om du vill lägga till produktprofiler till gruppen lägger du till deras uppgifter (produktprofilnamn) i formatet som beskrivs ovan.

  Om du vill behålla produktprofiler i gruppen måste du ta med deras uppgifter.

  Om du vill ta bort produktprofiler från gruppen ser du till att inte ta med (eller tar bort) deras uppgifter i CSV-raden.

  Om du vill lägga till produktprofiler måste de redan vara konfigurerade för organisationen.

 13. När du slutfört steg 5 till 12 för alla grupper du vill redigera sparar och stänger du CSV-filen.

 14. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Redigera användargrupper via CSV och klicka på Överför.

  Obs!

  Du kan överföra en CSV-fil på upp till 10 MB.

Sidan Användargrupper visas igen. De uppdateringar du gör för grupperna i listan kanske inte visas direkt. Denna process kan ta några minuter. Uppdateringarna blir tillgängliga när gruppåtgärden är slutförd.

Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Lägg till befintliga användare i grupper

Tillämplig roll: Produktadministratör, systemadministratör

Obs!

Produktadministratörer kan inte lägga till nya användare i grupper. De kan bara lägga till användarna som redan finns i organisationen.

Följ de här stegen om du vill lägga till användare i en användargrupp:

 1. När du arbetar med användargrupper går du till listan med användargrupper och klickar på gruppnamnet som du vill lägga till användaren i.

 2. Klicka på Lägg till användare.

 3. På skärmen Lägg till användare anger du namnet eller e-postadressen för användaren och väljer användaren i listrutan som visas.

  Om användaren du lägger till inte finns med på Admin Console kan du ange användarens e-postadress. Du uppmanas att skapa en ny användare. När du angett användarens uppgifter skickas ett e-postmeddelande med en inbjudan till användaren.

 4. Klicka på Lägg till användare.

 5. Skärmen Lägg till användare visas så att du kan lägga till fler användare i den här gruppen.

  Klicka på Avbryt för att gå tillbaka till sidan med användargruppinformation.

Lägga till flera användare i en grupp

Du kan lägga till flera användare i en grupp samtidigt. Om du till exempel vill kopiera användarna (eller ett urval) från en grupp till en annan, kan du exportera användarna från en grupp och sedan lägga till dem i en annan grupp.

Obs!

I den här proceduren läggs befintliga användare till i grupper. Om du vill lägga till användare i din organisation och i grupper på en gång finns mer information i Lägga till flera användare.

 1. Klicka på  uppe till höger på gruppsidan när du arbetar med en grupp på Admin Console.

 2. Klicka på Lägg till användare via CSV.

 3. I dialogrutan Lägg till användare via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  add-users-by-csv

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Redigera den hämtade filen med information om de användare som du vill lägga till i gruppen.

 5. I dialogrutan Lägg till användare via CSV drar och släpper du filen eller så klickar du på knappen Välj en fil och väljer filen på datorn.

 6. Klicka på Överför.

Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport om åtgärden på sidan Produktprofiler > Resultat av gruppåtgärd.

Felsökningstips för massöverföring till Admin Console finns i Felsöka massöverföring av användare.

Lägga till administratörer i grupper

Tillämplig roll: Systemadministratör

Du kan delegera administrationen av en grupp till gruppadministratörer. Dessa administratörer kan sedan hantera användarna i gruppen.

Följ de här stegen om du vill lägga till administratörer i en användargrupp:

 1. Gå till Användare > AnvändargrupperAdmin Console.

 2. I listan med användargrupper klickar du på den användargrupp där användaren ska läggas till.

  Information om den valda användargruppen visas.

 3. Gå till fliken Administratörer och klicka på Lägg till administratör.

 4. På skärmen Lägg till administratör anger du namnet eller e-postadressen för användaren och väljer användaren i listrutan som visas.

  Om användaren du lägger till inte finns med på Admin Console kan du ange användarens e-postadress. Du uppmanas att skapa en ny användare. När du angett användarens uppgifter skickas ett e-postmeddelande med en inbjudan till användaren.

 5. Sök efter och markera en eller flera användare att lägga till som administratörer i användargruppen.

 6. Klicka på Lägg till administratör.

 7. Skärmen Lägg till användare visas så att du kan lägga till fler användare i den här gruppen.

  Klicka på Avbryt för att gå tillbaka till sidan med användargruppinformation.

Fliken Administratörer visas igen. Listan innehåller nu den administratör du tilldelade till gruppen.

Tilldela produktprofiler till användargrupper

Tillämplig roll: Administratör för produktprofil, systemadministratör

Du kan tilldela produktprofiler till användargrupper. Det gör att alla användare i gruppen får samma uppsättning produktbehörigheter.

 1. Gå till Användare > AnvändargrupperAdmin Console.

 2. I listan Användargrupper väljer du den användargrupp där en produktprofil ska läggas till.

 3. Gå till fliken Tilldelade produktprofiler och klicka på Tilldelad produktprofil.

  Listan över produkter som visas baseras på organisationens inköpsplan.

  Om gruppen har fler än 75 000 användare:

  Om den här gruppen har fler än 75 000 användare visas följande varning. Du kan ändå gå vidare. Vi rekommenderar dock att du inte tilldelar så stora grupper användare, eftersom du troligen får prestandaproblem när begäran bearbetas i Admin Console.

  Tilldela en profil fler än 75 000 användargrupper

  Om gruppen har fler än 200 000 användare:

  Om den här gruppen har fler än 200 000 användare visas följande felmeddelande. Du får inte tilldela en grupp med fler än 200 000 användare en produktprofil. Du måste kontakta oss. Kontakta oss via Admin Console >Support. Läs mer om supportalternativen.

  Tilldela en profil fler än 200 000 användargrupper
 4. Klicka på en produkt i listan och ange sedan och välj produktprofilen för den produkten.

  Mer information om produkter och profiler finns i Hantera produkter och profiler.

 5. Klicka på Spara.

Fliken Tilldela produktprofiler visas igen.

Listan innehåller nu de produktprofiler du lade till i gruppen.

Som administratör för en produktprofil kan du även lägga till användargrupper i produktprofiler medan du arbetar med produktprofiler.

Obs!

En gruppadministratör tar bort en användare från en grupp genom att markera användaren på fliken Användare för den valda gruppen och klicka på ikonen  i skärmens övre högra hörn.

Användargrupper och delning av resurser

Adobe Creative Clouds slutanvändare kan samarbeta om mappar, bibliotek och Adobe XD-molndokument med andra användare genom att dela dessa resurser offentligt eller privat. Privat delning är tillgängligt både för enskilda delningsmottagare och för grupper. Synkade Active Directory-grupper och användargrupper ingår i organisationens adressbok och kan användas som delningsmottagare för resurser som ägs av organisationen. För närvarande är gruppdelning endast tillgängligt i Adobe XD.

Ta bort användargrupper

Tillämplig roll: Systemadministratör

Som systemadministratör kan du välja att ta bort en eller flera användargrupper på Admin Console.

När du tar bort en användargrupp finns användarna i den gruppen kvar på Admin Console. Om du har tilldelat produktprofiler till den här gruppen har dock användarna i gruppen inte längre åtkomst till de associerade produkterna.

 1. Gå till Användare > AnvändargrupperAdmin Console.

 2. I listan med användargrupper klickar du på kryssrutan till vänster om användargrupperna som du vill ta bort. 

 3. Klicka på Ta bort användargrupper.

 4. Klicka på Ta bort användargrupper i bekräftelsedialogrutan.

Ta bort användare från grupper

Tillämplig roll: Administratör av användargrupp, systemadministratör

 1. När du arbetar med användargrupper går du till listan med användargrupper och klickar på gruppnamnet som du vill lägga till användaren i.

 2. Klicka på kryssrutan till vänster om användarna i listan om du vill ta bort en eller flera användare.

 3. Klicka på Ta bort användare.

 4. Klicka på Ta bort användare på bekräftelsesidan.

Sidan med information visas igen.

Ta bort flera användare från en grupp

Du kan använda proceduren Ta bort användare gruppvis för att ta bort flera användare från en grupp samtidigt. Om du till exempel vill flytta ett antal användare från en grupp till en annan, kan du ta bort dem från en grupp och lägga till dem i en annan.

 1. Klicka på  uppe till höger på gruppsidan när du arbetar med en grupp på Admin Console.

 2. Klicka på Ta bort användartilldelningar via CSV.

 3. I dialogrutan Ta bort användartilldelningar via CSV hämtar du exempelmallen av CSV-filen som ger dig strukturen för de data som krävs.

  unassign-users-by-csv

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Öppna CSV-filen i Excel och redigera filen så att den bara ska innehålla rader för användarna som du vill ta bort från den här gruppen.

 5. I dialogrutan Ta bort användartilldelningar via CSV drar och släpper du filen eller så klickar du på knappen Välj en fil och väljer filen på datorn.

 6. Klicka på Överför.

Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport om åtgärden på fliken Produktprofiler > Resultat av gruppåtgärd.

Exportera gruppanvändare

Du kan hämta information för användare i en grupp. Om du till exempel vill lägga till användare från en grupp till en annan, kan du hämta användarlistan från källgruppen och sedan lägga till i den andra gruppen. Om du vill ta bort användarna från källgruppen kan du använda samma fil.

CSV-filen som du hämtar innehåller den information som beskrivs i avsnittet CSV-filformat.

 1. Klicka på  uppe till höger på gruppsidan när du arbetar med en grupp på Admin Console.

 2. Klicka på  och välj Exportera användarlistan till CSV.

 3. Välj en mapplats där den hämtade filen ska placeras och klicka på OK.

Resultat av gruppåtgärd

När du kör en större gruppåtgärd, till exempel lägger till eller tar bort flera användare i en grupp, får du ett e-postmeddelande. Du kan även visa information om gruppåtgärden på sidan Resultat av gruppåtgärd.

 1. Klicka på  uppe till höger på gruppsidan när du arbetar med en grupp på Admin Console.

 2. Välj Resultat av gruppåtgärd i listrutan.

 3. Klicka på åtgärdsnamnet i listan för att visa information om en gruppbearbetning.

 4. Klicka på Hämta resultat på informationssidan om du vill hämta en CSV-fil för en detaljerad rapport om gruppbearbetningen.

Sidan Resultat av gruppåtgärd visar rapporter som är högst 90 dagar gamla. Rapporter som är äldre än 90 dagar tas bort automatiskt, utan inblandning av systemadministratören.