Med Admin Console kan teams- och enterpriseadministratörer skapa, söka efter, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster.

Lägga till användare

När du vill konfigurera din organisation kan du börja med att lägga till användare. Det finns tre tillgängliga identitetstyper du kan välja bland: Adobe ID, Enterprise ID och Federated ID.

Obs!

Enterprise-konton har stöd för alla tre identitetstyper. Teamskonton har däremot endast stöd för Adobe ID:n.

Enskild användare

 1. Gå till Användare > Användare på Admin Console.

 2. Klicka på Lägg till användare.

 3. Ange användarens e-postadress.

  Om du anger e-postadressen för ett Enterprise ID eller Federated ID men vill lägga till användaren som en Adobe ID-användare väljer du Lägg till som Adobe ID-användare.

  Adobe ID Adobe ID-konton hanteras inte av din organisation
  Enterprise ID Enterprise ID:n ägs och hanteras av din organisation
  Federated ID Med Federated ID:n kan användare använda enkel inloggning (SSO) för din organisation
 4. För ett Enterprise ID väljer du Land för användaren. För ett Federated ID anger du ett SSO-användarnamn och väljer Land för användaren.

  Du kan även ange användarens Förnamn och Efternamn.

  Obs!

  SSO-användarnamnet beror på din SSO-konfiguration, och kan vara antingen organisationens LDAP eller organisationens e-postadress för den användaren.

 5. Gå till Tilldela produkter för att tilldela användaren produkter.

  Listan över produkter som visas baseras på organisationens inköpsplan.

 6. För Enterprise-konton klickar du på en produkt och väljer en profil för produkten. För Teams-konton väljer du en produkt att tilldela användaren.

  Mer information om produkter och profiler finns i Hantera produkter och profiler.

 7. Om du vill lägga till användaren i en användargrupp går du till Tilldela användargrupper och väljer användargrupper. Användaren tilldelas de produkter som är kopplade till de valda användargrupperna.

 8. Klicka på Spara.

  Användaren läggs till och visas i listan Användare.

Om du tilldelar användare adminroller eller produktprofiler får de ett e-postmeddelande. Användarna måste följa länken för att slutföra sina profiler om de uppmanas göra det.

Användare med e-postadresser som inte hör till den ianspråktagna domänen kan registrera sig och skapa ett Adobe ID om de inte redan har ett. Åtkomsten är bara giltig för den e-postadress som e-postmeddelandet skickades till.

Flera användare

Du kan lägga till flera användare i din organisation och tilldela dem till produktprofiler på samma gång genom att överföra en kommaseparerad lista. Du kan hämta en CSV-exempelfil från dialogrutan Importera användare och sedan fylla i information och överföra filen. Du kan importera upp till 5 000 användare åt gången.

Adobe ID:n, Enterprise ID:n och Federated ID:n tar inte emot någon kommunikation och läggs till automatiskt såvida de inte tilldelas produktprofiler eller adminrättigheter. I så fall får de ett välkomstmeddelande via e-post.

Felsökningstips för massöverföring till Admin Console finns i Felsöka massöverföring av användare.

Obs!

Den här funktionen stöder inte användarnamn med specialtecken som kommatecken (,) eller semikolon (;).

Så här lägger du till flera användare samtidigt:

 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare när du arbetar med användare på Admin Console.

 2. Välj Lägg till användare via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Lägg till användare via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Lägg till användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Uppdatera den hämtade CSV-filen med information om de användare som du vill lägga till i profilen.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Lägg till användare via CSV och klicka på Överför.

  Obs!

  Du kan överföra en CSV-fil på upp till 10 MB.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

CSV-filformat

Mallfilen som du hämtar innehåller exempelinformation som du kan använda som vägledning.

Fält Beskrivning Alternativ Gäller
Identity Type

Ange användartyp som ska läggas till.

 

Giltiga värden:

 • Adobe ID
 • Enterprise ID
 • Federated ID
Enbart Enterprise
Username

Samma användarnamn som för respektive användar-ID.

För användare med Adobe ID, det användarnamn som är angivet för användarens Adobe ID.

Maxlängden är 255 tecken.

 

Enbart Enterprise
Domain Samma domän som för Enterprise ID eller Federated ID Obligatoriskt om identitetstypen är Federated ID.
Enbart Enterprise
Email Giltig e-postadress. Om identitetstypen är Enterprise ID eller Federated ID måste domänen tas i anspråk och aktiveras av organisationen. Alla
First Name

Användarens förnamn.

För användare med Adobe ID, det förnamn som är angivet för användarens Adobe ID.

Maxlängden är 255 tecken.

Obligatoriskt om identitetstypen är Enterprise ID eller Federated ID.

Alla
Last Name

Användarens efternamn.

För användare med Adobe ID, det efternamn som är angivet för användarens Adobe ID.

Maxlängden är 255 tecken.

Obligatoriskt om identitetstypen är Enterprise ID eller Federated ID.

Alla
Country Code

ISO Alpha-2-landskoden för användaren.

För användare med Adobe ID, den landskod som är angiven för användarens Adobe ID.

Information om CountryCode finns på https://www.iso.org/obp/ui/#home

Obligatoriskt om identitetstypen är Federated ID.

För användare med Adobe ID anger du den landskod som är angiven för användarens Adobe ID.

Alla
Product Configurations Namnet på produktprofilerna som ska tilldelas till användaren.

Om du vill tilldela användaren till flera produktprofiler anger du dem inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Exempel: "Målgruppshantering: Audience Manager – Standardåtkomst, Enbart anpassad plan – Anpassad plan – Design"

Enbart Enterprise
Team Products

Namnet på teamprodukterna som ska tilldelas till användaren.

Exempel: ”Målgruppshantering:Audience Manager – Standardåtkomst, Enbart anpassad plan – Anpassad plan – Design”

Obs! Ange teamprodukterna i fältet Produktkonfigurationer och ändra namnet på fältet till Teamprodukter.

Om du vill tilldela användaren till flera teamprodukter anger du produktnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Exempel: ”Målgruppshantering:Audience Manager – Standardåtkomst, Enbart anpassad plan – Anpassad plan – Design”

Endast Team
Admin Roles Administrativ roll som tilldelas användaren.

Giltiga värden:

 • System
 • Distribution
Alla
Product
Profiles Administered
Namnet på produktprofilerna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.
Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera produktprofilerna anger du profilnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.
Enbart Enterprise
User Groups Namnet på användargrupperna som användaren ska läggas till i.
Om du vill lägga till användaren i flera grupper anger du gruppnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.
Alla
User Groups Administered Namnet på användargrupperna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.
Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera grupper anger du gruppnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.
Alla
Products Administered Namnet på produkterna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.
Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera produkter anger du produktnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.
Enbart Enterprise

Viktigt:

CSV-filen kan bara innehålla en rad för varje kombination av e-postadress+identitetstyp.

Redigera användarinformation

Som administratör kan du bara uppdatera information för användare som tillhör en domän som din organisation äger. Du kan inte uppdatera information för användare som tillhör en domän som är betrodd men som inte ägs av din organisation. Du kan ändra följande användarinformation:

 • Användarens namn
 • Användargrupper och produkter som är kopplade till användaren
 • Administrativa behörigheter

Obs!

 • För användare med Enterprise ID eller Federated ID kan användarinformation ändras med Admin Consoleverktyget för användarsynkronisering och API för användarhantering. Ändringarna börjar gälla omedelbart, men användaren får inget meddelande om det. Om du ändrar e-postadressen för en användare måste du informera användaren om att använda den nya e-postadressen vid inloggning till Adobe Enterprise-kontot.
 • Ändringar av e-postadressen påverkar bara användarinloggningen för användare med Federated ID om e-postadresser har använts som identifierare i SAML-överföringen mellan Adobe och organisationens identitetsleverantör. Om din organisation använder e-postadresser i överföringen måste e-postadressändringen göras samtidigt hos båda för att användarna ska kunna logga in på sina företagskonton.

Enskilda användare

 1. Gå till Användare > Användare på Admin Console.

 2. Klicka på en användares namn i listan med användare.

 3. Om du vill redigera en användares namn klickar du på  i det övre högra hörnet i avsnittet Användarinformation och väljer Redigera användarprofil.

  Redigera användarprofil

  Redigera användarinformationen på sidan Redigera användarprofil och klicka på Spara.

 4. På samma sätt kan du redigera de produkter, användargrupper och administratörsbehörigheter som är kopplade till användaren genom att klicka på  i det övre högra hörnet i de relevanta avsnitten.

  Obs!

  När du tilldelar en användargrupp tilldelas användaren även de kopplade produktprofilerna.

Flera användare

Du kan ändra användaruppgifter som produkter, roller och användarattribut för en uppsättning användare. Din IT-administratör kanske importerar ett stort antal nya användare. Som systemadministratör kan du uppdatera användarnas produkttilldelning med en enda gruppuppdatering. Du kan delegera licens-, support- och distributionsadministrativa behörigheter till andra medlemmar i organisationen i grupp. Du kan även ändra de användargrupper som användarna är tilldelade.

Felsökningstips för massöverföring till Admin Console finns i Felsöka massöverföring av användare.

 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare när du arbetar med användare på Admin Console.

 2. Välj Redigera användarinformation via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Redigera användare via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Redigera användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Uppdatera användarinformationen i den hämtade CSV-filen.

  Med funktionen Redigera användarinformation gruppvis kan du redigera följande användarinformation:

  • Produktprofiler
  • Administrerade produktprofiler
  • Administratörsroller
  • Användargrupper
  • Administrerade användargrupper
  • Administrerade produkter
 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Redigera användare via CSV och klicka på Överför.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Ta bort användare

När en användare tas bort återkallas alla behörigheter och all tillgång till tjänster som användaren fått via organisationen. Till exempel återkallas produktlicenser och användaren kan då inte använda produkterna.

Användarna äger och hanterar sina Adobe ID:n, så om du tar bort en användare med ett Adobe ID tar du bara bort användaren från organisationen. Användaren har fortfarande tillgång till Creative Cloud och andra Adobe-tjänster som gratismedlem. Alla filer och mappar som lagras på Creative Cloud är fortfarande tillgängliga för användaren.

Å andra sidan äger och hanterar organisationen Enterprise ID:n och Federated ID:n, och när en administratör tar bort en användare tas ID:t bort permanent. Användaren förlorar tillgång till alla associerade data, och därefter kan inte ens administratören komma åt användarens konto eller data. Det går till exempel inte att komma åt URL:en för ett dokument som publicerats online med InDesign, om användaren som publicerade det har tagits bort.

Om du bara vill återkalla tillgången till produkter och tjänster utan att ta bort alla associerade data, ta då inte bort användaren utan ta bort användaren från alla produktprofiler som ger rättigheter.

Enskilda användare

Om du vill ta bort användare som hör till en organisation som du är domänägare eller förvaltare för gör du följande:

 1. Gå till Användare > Användare på Admin Console.

 2. I listan med användare väljer du användare genom att markera kryssrutan till vänster om namnen.

 3. Klicka på Ta bort användare.

 4. I dialogrutan Ta bort användare klickar du på Ta bort användare.

  Användarna tas bort från Admin Console och alla behörigheter och all tillgång till tjänster som organisationen tilldelat användarna återkallas.

Flera användare

Du kan ta bort flera användare från Admin Console. Organisationen kan till exempel kontraktera andra företag och ge dem tillgång till produkter och tjänster i Admin Console. När kontraktet har löpt ut måste du ta bort alla de användarna.

Så här tar du bort flera användare samtidigt:

 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare när du arbetar med användare på Admin Console.

 2. Välj Ta bort användare via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Ta bort användare via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Ta bort användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Öppna CSV-filen i Excel och redigera filen så att den bara innehåller rader för användarna som du vill ta bort.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Ta bort användare via CSV och klicka på Överför.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Exportera användardata

Som systemadministratör kan du hämta data för användare som för närvarande är registrerade på Admin Console till en CSV-fil. Sedan kan du göra de nödvändiga uppdateringarna i CSV-filen och överföra CSV-filen tillbaka till Admin Console. Mer information finns i Redigera flera användare.

CSV-filen som du hämtar innehåller den information som beskrivs i avsnittet CSV-filformat ovan.

Gå till Användare > Användare i Admin Console för att hämta användardata. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Exportera användarlista till CSV.

Nedladdningsproceduren beror på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort. En visuell indikator visar när nedladdningen är slutförd.

Resultat av gruppåtgärd

När du har utfört en gruppåtgärd, t.ex. lagt till eller redigerat flera användare, får du ett e-postmeddelande med information om åtgärden. Du kan även se informationen på sidan Resultat av gruppåtgärd.

Obs!

Om en gruppåtgärd inte visas på resultatsidan kan du uppdatera webbläsarsidan så att de senaste resultaten visas.

 1. Gå till Användare > Användare i Admin Console och klicka på  uppe till höger på sidan Användare.

 2. Välj Resultat av gruppåtgärd i listrutan.

  Sidan Resultat av gruppåtgärd visas.

 3. Klicka på åtgärdens namn för att visa information om den.

  Obs!

  Om några av de produkter som anges i filen köptes i VIP-programmet, och licenserna för de produkterna har förbrukats, kommer dessa produktlicenser inte att tilldelas användarna. Du kan visa information om licensunderskottet genom att klicka på Visa licensunderskottsrapport.

 4. Klicka på Hämta resultat för att ladda ned resultaten i en CSV-fil.

 5. Klicka i kryssrutan till vänster om åtgärdens namn och klicka sedan på Ta bort resultat om du vill ta bort ett resultat.

  Du kan även rensa resultaten av gruppåtgärden genom att klicka på Rensa alla resultat.

Obs!

Sidan Resultat av gruppåtgärd visar rapporter som är upp till 90 dagar gamla. Rapporter som är äldre än 90 dagar tas bort automatiskt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy