Efter att du har valt din identitetstyp och ställt in en identitet som administratör i Adobe Admin Console är din nästa uppgift att lägga till användare i Admin Console.

Varför du ska lägga till användare i Adobe Admin Console

Två olika typer av användare definieras för Adobe företags- och teamkunder

Administratörer

Företags- eller teamadministratörer utför administrativa uppgifter i Admin Console. Du lägger alltså till administratörer för att ordna en flexibel administrativ hierarki som möjliggör detaljerad hantering av åtkomst till och användning av Adobe-produkter och andra administrativa åtgärder.

Alla administratörer måste läggas till i Admin Console. När de läggs till bygger de administrativa behörigheterna på deras administrativa roll.

Slutanvändare

Slutanvändare är de användare i organisationen eller på institutionen som använder Adobes produkter och tjänster som din organisation eller institution har erhållit som en del av avtalet med Adobe.

Obs!

I stora organisationer brukar dessa roller vara tydligt avgränsade, men i små organisationer (team) eller på institutioner får slutanvändare ofta administrativa behörigheter. Admin Console har inga begränsningar för vilka användare i en organisation som tilldelas administrativa roller eller ges produkt- och tjänstbehörigheter.

Bestäm er strategi för hantering av användare

Beroende på era krav kan du lägga till användare enskilt i Admin Console eller använda en av de tillgängliga metoderna för massöverföring.

  Enskilt (Admin Console) CSV-massöverföring (Admin Console) Verktyget för användarsynkronisering REST API:et User Management
Beskrivning

Hantera användare enskilt i Admin Console.

Hantera användare med CSV-filöverföring i Admin Console.

Lägg till/redigera användar- och gruppinformation från organisationens LDAP-server till Adobe Admin Console.* Lägg till användar- och gruppinformation via REST API:ets slutpunkter.**
Identitetstyper som stöds Alla Federated ID och Enterprise ID
Maxantal uppdateringar per åtgärd 1

25 000

(5 000 för optimala prestanda)

Obegränsat
(Mappar till organisationens LDAP-server)
Kräver insatthet i Adobe Admin Console Skapa och uppdatera .csv-filformat, helst med Microsoft Excel
  • Terminal i macOS eller kommandotolken i Windows
  • Kunskap om LDAP
Tillräckliga kunskaper i ett programmeringsspråk (t.ex. Python) för att konsumera REST API:er
Var det finns mer information

Hantera enskilda användare

Hjälpdokumentation

Nästa steg

När du har lagt till användarna kan de tilldelas sina program och tjänster.

Tilldela slutanvändarna licenser utifrån din licensieringsmetod:

Namngiven användarlicensiering: Lägg till de här användarna till produkter (för team) eller produktprofiler (för företag) för att ge dem rätt att använda Adobes produkter och tjänster. Mer information finns i Skapa paket för namngiven användarlicensiering och Produktprofiler.

Licensiering för delade enheter: De användare som lagts till kan använda de konfigurerade delade enheterna som är tillgängliga bara för användare i organisationen. Mer information finns i Skapa SDL-paket.