Via Admin Console kan du skapa, söka efter, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster.

Lägga till användare

När du vill konfigurera din organisation kan du börja med att lägga till användare. Creative Cloud for enterprise har tre identitetstyper att välja mellan: Federated ID, Enterprise ID och Adobe ID. Adobe rekommenderar Enterprise ID eller Federated ID för att möjliggöra kontroll av konto- och dataägarskap. Creative Cloud for teams har bara stöd för Adobe ID.

 1. Gå till Användare > AnvändareAdmin Console.

 2. Klicka på Lägg till användare.

 3. Ange användarens e-postadress och välj en identitetstyp i listrutan.

  I tabellen nedan kan du läsa mer om de olika identitetstyperna.

  Identitetstyp

  Kontoägarskap

  Dataägarskap

  Företagsfunktioner och -lagring

  Enterprise ID

  Företag

  Företag

  Ja

  Federated ID

  Företag

  Företag

  Ja

  Adobe ID Enskild användare Enskild användare Nej

  Obs!

  Adobe rekommenderar företagen att minimera antalet Adobe ID:n i sin organisation. Företagsorganisationer bör tilldela Creative Cloud-licenser till Enterprise ID- och Federated ID-konton. Adobe uppdaterar din organisations lagring så att den tilldelas på organisationsnivå i stället för individnivå. I det här fallet kan du inte tilldela Creative Cloud-licenser till Adobe ID-konton.

  Om din organisation har produkter som inte hör till Creative Cloud, till exempel Acrobat DC, kan du dock lägga till alla typer av användare till de här produkterna.

 4. För ett Enterprise ID väljer du Land för användaren. För ett Federated ID anger du ett SSO-användarnamn och väljer Land för användaren.

  Du kan även ange användarens Förnamn och Efternamn.

  Obs!

  SSO-användarnamnet beror på din SSO-konfiguration, och kan vara antingen organisationens LDAP eller organisationens e-postadress för den användaren.

 5. Gå till Tilldela produkter för att tilldela användaren produkter.

  Listan över produkter som visas baseras på organisationens inköpsplan.

 6. För Enterprise-konton klickar du på en produkt och väljer en profil för produkten. För Teams-konton väljer du en produkt att tilldela användaren.

  Mer information om produkter och profiler finns i Hantera produkter och profiler.

 7. Om du vill lägga till användaren i en användargrupp går du till Tilldela användargrupper och väljer användargrupper. Användaren tilldelas de produkter som är kopplade till de valda användargrupperna.

 8. Klicka på Spara.

  Användaren läggs till och visas i listan Användare.

Om du tilldelar användare adminroller eller produktprofiler får de ett e-postmeddelande. Användarna måste följa länken för att slutföra sina profiler om de uppmanas göra det.

Du kan lägga till flera användare i din organisation och tilldela dem till produktprofiler på samma gång genom att överföra en kommaseparerad lista. Du kan hämta en CSV-exempelfil från dialogrutan Importera användare och sedan fylla i information och överföra filen. Du kan importera upp till 5 000 användare åt gången.

Obs!

Den här funktionen stöder inte användarnamn med specialtecken som kommatecken (,) eller semikolon (;).

Så här lägger du till flera användare samtidigt:

 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare när du arbetar med användare på Admin Console.

  Obs!

  Du kan inte använda den här massöverföringsproceduren för att ladda upp flera användare från fliken Användare på sidan Produkter i Admin Console. Mer information finns i Hantera produkter och produktprofiler.

 2. Välj Lägg till användare via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Lägg till användare via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Lägg till användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Uppdatera den hämtade CSV-filen med information om de användare som du vill lägga till i profilen.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Lägg till användare via CSV och klicka på Överför.

  Obs!

  Du kan överföra en CSV-fil på upp till 10 MB.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Felsökningstips för massöverföring till Admin Console finns i Felsöka massöverföring av användare.

Mallfilen som du hämtar innehåller exempelinformation som du kan använda som vägledning.

Fält Beskrivning

Gäller

(Enterprise- eller Teams-konton)

Obligatoriskt/valfritt för identitetstyper 
Identity Type

Ange användartyp som ska läggas till.

Dessa värden styr den ID-typ som tilldelas användaren. Inte skiftlägeskänslig. ID-typen måste vara giltig för domänen.

Giltiga värden:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID
Enbart Enterprise  
Username

Begränsad till ASCII.

Samma användarnamn som för respektive användar-ID.

För användare med Adobe ID äranvändarnamnetdet som är definierat för användarens Adobe ID.

Används endast i företagsadministrerade domäner. Kontonamn som ska användas för den här användaren. Begränsning till en e-postadress och samma e-postadress kan begränsas av den som äger domänen. 

Maxlängden är 255 tecken.

Enbart Enterprise Obligatoriskt för Federated ID.
Domain

Samma domän som för Enterprise ID eller Federated ID.

 

Enbart Enterprise Obligatoriskt om identitetstypen är Federated ID.
Email

Giltig e-postadress.

Max 60 tecken.

Ett namn och en domän. Om identitetstypen är Enterprise ID eller Federated ID måste domänen tas i anspråk och aktiveras av organisationen. Inställningen användarnamn bestämmer kontonamnet. 

För övriga kontotyper är det den e-postadress som används för användaren och kontonamnet. 

Se RFC 2822 paragraf 3.4.1

Alla Obligatoriskt för alla identitetstyper – Enterprise ID, Federated ID och Adobe ID.
First Name

Användarens förnamn.

Begränsad till ASCII 

För användare med Adobe ID, det förnamn som är angivet för användarens Adobe ID.

Maxlängden är 255 tecken.

 

Alla Obligatoriskt om identitetstypen är Enterprise ID eller Federated ID.
Last Name

Användarens efternamn.

Begränsad till ASCII 

För användare med Adobe ID, det efternamn som är angivet för användarens Adobe ID.

Maxlängden är 255 tecken.

 

Alla Obligatoriskt om identitetstypen är Enterprise ID eller Federated ID.
Country Code

En landskod med två bokstäver (till exempel USA = US).

För användare med Adobe ID anger du den landskod som är angiven för användarens Adobe ID.

Om det här alternativet finns måste du se till att användaren är från ett land där Adobe har verksamhet. Det finns för företagsadministrerade konton.

Information om landskod finns på https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Mer information finns i ISO 3166-1 alpha-2-landskoder

Alla Obligatoriskt för Federated ID.
Product Configurations

Namnen på produktprofilerna som ska tilldelas till användaren.

Smeknamnet på produktprofilerna som du vill tilldela användaren till. Om du vill tilldela användaren till flera produktprofiler anger du dem inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Exempel: ”Målgruppshantering: Audience Manager – Standardåtkomst, Enbart anpassad plan – Anpassad plan – Design"

Enbart Enterprise Obligatoriskt för Enterprise ID och Federated ID.
Team Products

Namnen på teamprodukterna som ska tilldelas till användaren.

Om du vill tilldela användaren till flera teamprodukter anger du produktnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Exempel: "Målgruppshantering: Audience Manager – Standardåtkomst, Enbart anpassad plan – Anpassad plan – Design”

Obs! Ange teamprodukterna i fältet Produktkonfigurationer och ändra namnet på fältet till Teamprodukter.

Endast Team  
Admin Roles

Administrativ roll som tilldelas användaren.

Giltiga värden:

 • System
 • Distribution
 • Support
Alla  
Product
Configurations Administered

Namnen på produktprofilerna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.

Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera produktprofilerna anger du profilnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Enbart Enterprise Valfritt
User Groups

Namnen på användargrupperna som användaren ska läggas till i.

Om du vill lägga till användaren i flera grupper anger du gruppnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Alla Valfritt
User Groups Administered

Namnen på användargrupperna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.

Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera grupper anger du gruppnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Alla Valfritt
Products Administered

Namnen på produkterna som du vill ge användaren administratörsbehörighet för.

Om du vill tilldela administratörsbehörighet för flera produkter anger du produktnamnen inom citattecken, avgränsade med kommatecken.

Enbart Enterprise

Valfritt
Developer Access

(Endast för utvecklare)

Namnen på produktprofilerna för produkter som omfattar API-åtkomst och som utvecklarna läggs till.

Mer information om utvecklare finns i avsnittet Lägga till flera utvecklare (gruppvis) i det här dokumentet.

Enbart Enterprise
Valfritt

Viktigt:

CSV-filen kan bara innehålla en rad för varje kombination av e-postadress+identitetstyp.

Redigera användarinformation

Som administratör kan du bara uppdatera information för användare som tillhör en domän som din organisation äger. Du kan inte uppdatera information för användare som tillhör en domän som är betrodd men som inte ägs av din organisation. Du kan ändra följande användarinformation:

 • Användarens namn
 • Användargrupper och produkter som är kopplade till användaren
 • Administrativa behörigheter

Obs!

 • För användare med Federated ID eller Enterprise ID kan användarinformation ändras med Admin Consoleverktyget för användarsynkronisering och API för användarhantering. Ändringarna börjar gälla omedelbart, men användaren får inget meddelande om det. Om du ändrar e-postadressen för en användare måste du informera användaren om att använda den nya e-postadressen vid inloggning till Adobe Enterprise-kontot.
 • Ändringar av e-postadressen påverkar bara användarinloggningen för användare med Federated ID om e-postadresser har använts som identifierare i SAML-överföringen mellan Adobe och organisationens identitetsleverantör. Om din organisation använder e-postadresser i överföringen måste e-postadressändringen göras samtidigt hos båda för att användarna ska kunna logga in på sina företagskonton.

 1. Gå till Användare > AnvändareAdmin Console.

 2. Klicka på en användares namn i listan med användare.

 3. Om du vill redigera en användares namn klickar du på  i det övre högra hörnet i avsnittet Användarinformation och väljer Redigera användarprofil.

  Redigera användarprofil

  Redigera användarinformationen på sidan Redigera användarprofil och klicka på Spara.

 4. På samma sätt kan du redigera de produkter, användargrupper och administratörsbehörigheter som är kopplade till användaren genom att klicka på  i det övre högra hörnet i de relevanta avsnitten.

  Obs!

  När du tilldelar en användargrupp tilldelas användaren även de kopplade produktprofilerna.

Du kan ändra användaruppgifter som produkter, roller och användarattribut för en uppsättning användare. Din IT-administratör kanske importerar många nya användare. Som systemadministratör kan du uppdatera användarnas produkttilldelning med en enda gruppuppdatering. Du kan delegera licens-, support- och distributionsadministrativa behörigheter till andra medlemmar i organisationen i grupp. Du kan även ändra de användargrupper som användarna är tilldelade.

Felsökningstips för massöverföring till Admin Console finns i Felsöka massöverföring av användare.

 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare när du arbetar med användare på Admin Console.

 2. Välj Redigera användarinformation via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Redigera användare via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Redigera användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Uppdatera användarinformationen i den hämtade CSV-filen.

  Med funktionen Redigera användarinformation gruppvis kan du redigera följande användarinformation:

  • Produktprofiler
  • Administrerade produktprofiler
  • Administratörsroller
  • Användargrupper
  • Administrerade användargrupper
  • Administrerade produkter
 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Redigera användare via CSV och klicka på Överför.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Ta bort användare

När en användare tas bort återkallas alla behörigheter och all tillgång till tjänster som användaren fått via organisationen. Till exempel återkallas produktlicenser och användaren kan då inte använda produkterna.

Användarna äger och hanterar sina Adobe ID:n, så om du tar bort en användare med ett Adobe ID tar du bara bort användaren från organisationen. Användaren har fortfarande tillgång till Creative Cloud och andra Adobe-tjänster som gratismedlem. Alla filer och mappar som lagras på Creative Cloud är fortfarande tillgängliga för användaren.

Å andra sidan äger och hanterar organisationen Federated ID:n och Enterprise ID:n. När en administratör tar bort en användare tas ID:t bort permanent. Användaren förlorar tillgång till alla associerade data, och därefter kan inte ens administratören komma åt användarens konto eller data. Det går till exempel inte att komma åt URL:en för ett dokument som publicerats online med InDesign, om användaren som publicerade det har tagits bort. Av den anledningen rekommenderar Adobe att administratörer bara lägger till användare med Federated ID:n och Enterprise ID:n.

Om du bara vill återkalla åtkomst till produkter och tjänster utan att ta bort associerade data, tar du inte bort användaren. I stället tar du bort användaren från alla produktprofiler som beviljar tillstånd.

Om du vill ta bort användare som hör till en organisation som du är domänägare eller förvaltare för gör du följande:

 1. Gå till Användare > AnvändareAdmin Console.

 2. I listan med användare väljer du användare genom att markera kryssrutan till vänster om namnen.

 3. Klicka på Ta bort användare.

 4. Om din organisation använder Adobe-lagring för företag kan du göra något av följande:

  • Överför innehåll nu: Mappinnehåll skickas via e-post till en utsedd användare. Om du väljer det här alternativet anger du e-postadressen till den utsedda användaren som ska ta emot innehållet.
  • Överför innehåll senare: Mappinnehållet finns kvar på fliken Inaktiv användare tills det tas bort permanent.
  • Ta bort innehåll permanent: Mappen tas bort permanent utan möjlighet att återställa innehållet.

  Mer information finns i återta resurserna från den borttagna användaren.

  Viktigt:

  Om du tar bort kataloganvändare (Användare > Kataloganvändare) av säkerhetsskäl, tas alla hänvisningar till användarens namn och e-postadress bort. Det är bara ett unikt, alfanumeriskt ID som behålls i Admin Console. När du återtar sådana resurser senare kan det vara svårt att identifiera borttagna användare på fliken Inaktiva användare. Vi rekommenderar att du använder alternativet Överför innehåll nu

 5. I dialogrutan Ta bort användare klickar du på Ta bort användare.

  Användarna tas bort från Admin Console och alla behörigheter och all tillgång till tjänster som organisationen tilldelat användarna återkallas.

Du kan ta bort flera användare från Admin Console. Organisationen kan till exempel kontraktera andra företag och ge dem tillgång till produkter och tjänster i Admin Console. När kontraktet har löpt ut måste du ta bort alla de här användarna.

Så här tar du bort flera användare samtidigt:

 1. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare när du arbetar med användare på Admin Console.

 2. Välj Ta bort användare via CSV i listrutan.

 3. I dialogrutan Ta bort användare via CSV klickar du på Ladda ned CSV-mall och väljer antingen Aktuell användarlista (rekommenderas) eller Standardmall.

  Ta bort användare via CSV

  En beskrivning av fälten i den hämtade filen finns i CSV-filformat.

 4. Öppna CSV-filen i Excel och redigera filen så att den bara innehåller rader för användarna som du vill ta bort.

  Obs!

  Om din organisation använder Adobe-lagring för företag anger du överföringsalternativen i CSV-filen för varje användare. Om dessa alternativ inte anges används standardalternativet Överför innehåll senare.

 5. Dra och släpp den uppdaterade CSV-filen till dialogrutan Ta bort användare via CSV och klicka på Överför.

  Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport för åtgärden via Resultat av gruppåtgärd.

Exportera data

Användardata

Som systemadministratör kan du hämta data för användare som för närvarande är registrerade på Admin Console till en CSV-fil. Sedan kan du göra de nödvändiga uppdateringarna i CSV-filen och överföra CSV-filen tillbaka till Admin Console. Mer information finns i Redigera flera användare.

CSV-filen som du hämtar innehåller den information som beskrivs i avsnittet CSV-filformat ovan.

Gå till Användare > Användare i Admin Console för att hämta användardata. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Exportera användarlista till CSV.

Nedladdningsproceduren beror på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort. En visuell indikator visar när nedladdningen är slutförd.

Licensunderskottsrapport

Om du har köpt Enterprise-produkter i VIP kan du hämta en rapport om licensunderskott (i .csv-format). Den här rapporten visar underskottet på licenser för varje produkt som du har köpt, om du har tilldelat fler användare till produkten än antalet tillgängliga licenser.

Gå till Användare > Användare i Admin Console för att hämta användardata. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Licensunderskottsrapport.

Nedladdningsproceduren beror på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort. En visuell indikator visar när nedladdningen är slutförd.

Obs!

Om du är ETLA-kund visas inte några data i den här rapporten. Om din organisation har köpt Experience Cloud-produkter via Admin Console rapporteras inga data om licensunderskott.

Licensstatusrapport

Om du har köpt Enterprise-produkter i VIP kan du hämta en rapport om licensstatus (.csv-format). Den här rapporten visas för varje användare om produkterna är tilldelade användaren och om användaren har fått en licens.

Obs!

Product Delegated (Produkt tilldelad): En produkt anses vara tilldelad om en användare har tilldelats produkten.

Product Provisioned (Produkt tillhandahållen): En produkt anses vara tillhandahållen om användaren har behörighet att använda produkten. Det finns med andra ord en licens för produkten.

Om du är ETLA-kund visas Yes (Ja) för både fältet Product Delegated (Produkt tilldelad) och fältet Product Provisioned (Produkt tillhandahållen) i den här rapporten. Det spelar ingen roll vilka licenser du har tilldelat användarna för en produkt.

Titta på fliken Översikt i Admin Console om du vill jämföra status för tilldelade licenser och tillhandahållna licenser för varje produkt som din organisation har köpt.

Gå till Användare > Användare i Admin Console för att hämta användardata. Klicka på  uppe till höger på sidan Användare och välj Licensstatusrapport.

Nedladdningsproceduren beror på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort. En visuell indikator visar när nedladdningen är slutförd.

Resultat av gruppåtgärd

När du har utfört en gruppåtgärd, t.ex. lagt till eller redigerat flera användare, får du ett e-postmeddelande med information om åtgärden. Du kan även se informationen på sidan Resultat av gruppåtgärd.

Obs!

Om en gruppåtgärd inte visas på resultatsidan kan du uppdatera webbläsarsidan så att de senaste resultaten visas.

 1. Gå till Användare > Användare i Admin Console och klicka på  uppe till höger på sidan Användare.

 2. Välj Resultat av gruppåtgärd i listrutan.

  Sidan Resultat av gruppåtgärd visas.

 3. Klicka på åtgärdens namn för att visa information om den.

  Obs!

  Om några av de produkter som anges i filen köptes i VIP-programmet, och licenserna för de produkterna har förbrukats, kommer dessa produktlicenser inte att tilldelas användarna. Du kan visa information om licensunderskottet genom att klicka på Visa licensunderskottsrapport.

 4. Klicka på Hämta resultat för att ladda ned resultaten i en CSV-fil.

 5. Klicka i kryssrutan till vänster om åtgärdens namn och klicka sedan på Ta bort resultat om du vill ta bort ett resultat.

  Du kan även rensa resultaten av gruppåtgärden genom att klicka på Rensa alla resultat.

Obs!

Sidan Resultat av gruppåtgärd visar rapporter som är upp till 90 dagar gamla. Rapporter som är äldre än 90 dagar tas bort automatiskt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy