Användare av Adobe Admin Console

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Integration med Canvas LMS
   3. Integration med Blackboard Learn
   4. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   5. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   6. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Konfigurera identitet
   1. Identitetstyper | Översikt
   2. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
   3. Skapa en organisation med Federated ID
    1. SSO-översikt
    2. Konfigurera Azure Connector och Sync
     1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
     2. Lägg till Azure Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Azure Connector
    3. Konfigurera Google-federering och synkning
     1. Konfigurera SSO med Google-federering
     2. Lägg till Google Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Google-federering
    4. Generisk SAML
     1. Konfigurera SSO med andra SAML-leverantörer
     2. Konfigurera SSO med Microsoft Azure ADFS
     3. Vanliga frågor om SSO
     4. Felsökning av SSO
    5. SSO för utbildning
     1. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
     2. Vanliga frågor
     3. Dovetail
   4. Bekräfta domänägarskap
   5. Lägg till och hantera domäner
   6. Länka domäner till kataloger
   7. Använd katalogförtroenden för att lägga till tidigare ianspråkstagna domäner
   8. Migrera till en ny autentiseringsleverantör
  2. Resursinställningar
  3. Autentiseringsinställningar
  4. Kontakter för integritet och säkerhet
  5. Konsolinställningar
  6. Krypteringshantering
 4. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. API:et User Management (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Sync
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera självbetjäningspolicyer
   4. Hantera programintegreringar
   5. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   6. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   7. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   8. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 5. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 6. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager 6.x Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Sign
   1. Konfigurera Adobe Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Sign – funktionsadministratör för team
   3. Hantera Adobe Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
   2. Komma igång
 7. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   3. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   4. Installera produkter i mappen Exceptions
   5. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   6. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   7. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 8. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  6. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  7. Hjälp om VIP Select
 9. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 10. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Har du något av de här problemen? Klicka på problemet för att se en lösning.

Varför du ska lägga till användare i Adobe Admin Console

Efter att du har valt din identitetstyp och konfigurerat en identitet som administratör i Adobe Admin Console, är din nästa uppgift att lägga till användare i Admin Console.

Två olika typer av användare definieras för Adobe företags- och teamkunder

Administratörer

Företags- eller teamadministratörer utför administrativa uppgifter i Admin Console. Du lägger alltså till administratörer för att ordna en flexibel administrativ hierarki som möjliggör detaljerad hantering av åtkomst till och användning av Adobe-produkter och andra administrativa åtgärder.

Alla administratörer måste läggas till i Admin Console. När de läggs till bygger de administrativa behörigheterna på deras administrativa roll.

Slutanvändare

Slutanvändare är de användare i organisationen eller på institutionen som använder Adobes produkter och tjänster som din organisation eller institution har erhållit som en del av avtalet med Adobe.

Bestäm er strategi för hantering av användare

Beroende på era krav kan du lägga till, ta bort och uppdatera användare enskilt eller använda en av de tillgängliga metoderna för massöverföring. Använd följande tabell som guide när du planerar din användarhantering.

Om du är ny enterprise- eller teams-kund hos Adobe rekommenderar vi att du går igenom tabellen innan du börjar hantera användarna i Admin Console. Befintliga kunder kan använda den, särskilt om de planerar att migrera från en identitetstyp till en annan (se Redigera identitetstyp).

 

Enskilt

(Admin Console)

CSV-massöverföring (Admin Console) Azure-/Google-kopplingar Verktyget för användarsynkronisering REST API:et User Management
Gäller Adobe teams- och enterprise-kunder Adobe enterprise-kunder
 

Hantera användare enskilt i Admin Console.

Hantera användare med CSV-filöverföring i Admin Console.

 

Hantera användare (och grupper) utifrån din befintliga Azure AD-portal eller Google-federation Hantera användare (och grupper) utifrån organisationens LDAP. 
Lägg till användare Fliken AnvändareAdmin ConsoleLäs mer.

Använd Lägg till användare via CSV Admin ConsoleLäs mer.

(Använd CSV-standardmall.)

Lägg till användare i Azure eller Google. Eller via Admin Console.
Användare ska läggas till i organisationens LDAP. 

Ta bort användare Markera och ta bort användare i Admin ConsoleLäs mer

Välj 
Ta bort användare via CSV på fliken Användare i Admin ConsoleLäs mer.

(Använd CSV-standardmall.)

Användare måste tas bort i Azure eller Google.

Kontrollera att användarinformationen är synkroniserad.

Varning! Användare som inte finns i organisationens LDAP tas bort från Admin Console.

 

Redigera användarinformation Välj användare och sedan Redigera användarinformation i Admin Console. Läs mer.

Välj Redigera användarinformation via CSV på fliken Användare i Admin ConsoleLäs mer.

(Använd CSV-standardmall.)

All användarinformation måste ändras i Azure eller Google. Kontrollera att användarinformationen är synkroniserad.
Identitetstyper som stöds Alla Federated ID
Federated ID och Enterprise ID
Maxantal uppdateringar per åtgärd 10

25 000

(5 000 för optimala prestanda)

Obegränsat
(Mappar till organisationens LDAP-server)
Obegränsat
(Mappar till organisationens LDAP-server)
Kräver insatthet i Adobe Admin Console Skapa och uppdatera .csv-filformat, helst med Microsoft Excel Du måste konfigurera Azure AD- eller Google-federation
 • Terminal i macOS eller kommandotolken i Windows
 • Kunskap om LDAP
Tillräckliga kunskaper i ett programmeringsspråk (t.ex. Python) för att konsumera REST API:er
Läs mer

Hantera enskilda användare

Hjälpdokumentation

Nästa steg

Skapa paket

När du har lagt till användarna kan de tilldelas sina program och tjänster.

Tilldela slutanvändarna licenser utifrån din licensieringsmetod:

Namngiven användarlicensiering: Lägg till de här användarna till produkter (för team) eller produktprofiler (för företag) för att ge dem rätt att använda Adobes produkter och tjänster. Se hur du skapar paket för namngiven användarlicensiering och produktprofiler.

Licensiering för delade enheter: De användare som lagts till kan använda de konfigurerade delade enheterna som är tillgängliga bara för användare i organisationen. Mer information finns i Skapa SDL-paket.

Distribuera paket

När du har skapat paketet måste du distribuera det till klientdatorerna på något av följande sätt:

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto