Uppgradera till Enterprise-lagring | Kända problem

Det här dokumentet beskriver möjliga problem som kan uppstå när organisationen uppdaterar till Enterprise-lagring.

Program för datorer och mobila enheter

För att få bästa resultat måste du se till att de senaste versionerna och uppdateringarna av programmen är installerade. Flera programuppdateringar som släpptes i maj 2021 stöder Enterprise-lagring.

Om du har aktiverat automatiska uppdateringar bör du inte få problemen som tas upp i den här artikeln. Om uppdateringar är inaktiverade, eller administratörer distribuerar uppdateringar till dina enheter, kan du behöva vidta åtgärder för att få de senaste uppdateringarna.

I uppgraderingsprocessen kommer du att bli ombedd att logga in på ditt konto igen. Ändringar i filer och bilder som finns på den lokala enheten och som inte har synkroniserats till Adobes molnlagring sparas inte under uppgraderingen.

Gäller

 • Mobilappar: Capture, Fresco, Fill & Sign, Illustrator Draw, Illustrator, Photoshop Mobile, Photoshop Sketch, Scan
 • Datorprogram: Bibliotek

Ytterligare information

Filändringar isoleras och lagras lokalt på din enhet med din unika Adobe-kontoidentifierare. När du har loggat in igen uppdateras kontoidentifieraren till det uppdaterade kontot.

Lösning

 • Uppdatera alla program till de senaste versionerna och uppdateringarna innan organisationen och användarkontona uppgraderas. 
 • När uppgraderingen pågår bör du inte göra några ändringar i dina bilder, filer eller dokument offline.

Fliken Dina filer visar inga dokument efter att ditt konto eller din organisation har uppgraderats.

Lösning

Starta om Adobe XD eller logga ut och logga in igen.

Efter uppdateringarna kan du få återkommande problem eller inkonsekvent beteende när du använder Creative Cloud-mobilappen. Det kan till exempel uppstå problem eller fel när du installerar teckensnitt eller överför filer. Lagringskvoter och förbrukningsvärden kan också vara felaktiga.

Lösning

Logga ut från Creative Cloud-mobilappen och logga sedan in igen. När du har angett dina inloggningsuppgifter kan du bli ombedd att välja en personlig profil eller företagsprofil.

En del användare kan få återkommande felmeddelanden när de utför molnåtgärder, som att markera ett dokument som favorit eller överföra ett dokument. 

Lösning

Uppgradera till den senaste versionen av Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat Reader.

Vissa användare kanske inte kan ändra sin organisation efter inloggning.

Lösning

Stäng Report Builder och Excel. Rensa dina cookies, starta om Excel och försök igen. Se också till att du har installerat den senaste versionen av Adobe Report Builder.

Användarinställningarna och programinställningarna i Adobe Fresco återgår till standardinställningar efter att ditt konto har uppgraderats.

Och timelapse-videor av bilder sparas inte. De timelapse-videor som du redan har exporterat till MP4 påverkas inte av det här problemet.

Lösning

Vi rekommenderar att du exporterar alla timelapse-videor av bilder till MP4 innan ditt konto uppgraderas.

Ibland migreras inte plugin-program efter att ditt konto har uppgraderats.

Lösning

Logga in i Creative Cloud-datorprogrammet med den lämpliga profilen och återinstallera plugin-programmen. Upprepa detta för varje profil om du behöver ett plugin-program för flera profiler.

I vissa program kanske inte namnet på den person som en resurs delas med visas korrekt.

Lösning

Det här problemet uppstår i äldre versioner av programmen som släpptes före maj 2021. Hämta och installera den senaste uppdateringen för att lösa problemet. Om uppdateringar är inaktiverade, eller administratörer distribuerar uppdateringar till dina enheter, kan du behöva vidta åtgärder för att få de senaste uppdateringarna.

Du får inte åtkomst till granskningsinformation, som e-post och granskningskommentarer, eftersom ditt konto har uppgraderats till Enterprise-lagring.

Lösning

För att få tillgång till granskningskommentarer och -information uppgraderar du till InDesign 16.3 (juni 2021-utgåvan).

Om du ‎tillhör ett teamkonto med Acrobat-behörighet och även tillhör ett enterprise-konto med Adobe Acrobat Sign for enterprise-behörighet, körs Acrobat i testversionsläge om du väljer fel profil.

Lösning

Följ de här stegen när du har loggat ut från ditt konto.

 1. Starta Acrobat.

 2.  

  Ange din e-postadress och klicka på Fortsätt.

  Ange e-postadress

 3.  

  Välj Personligt konto.

  Välj Personligt konto

 4.  

  Ange ditt lösenord och klicka på Fortsätt.

  Ange lösenord

 5.  

  Välj önskad företagsprofil.

  Obs! Om du har fått företagsplaner från mer än en organisation ombeds du att välja mellan flera företagsprofiler. Välj den företagsprofil som är kopplad till din Acrobat-behörighet. 

  Välj Personligt konto

Om du har lagts till i ett teams-konto med Acrobat DC-behörighet och ett enterprise-konto med Adobe Acrobat Sign Solutions for enterprise-behörighet får du två inbjudningar via e-post för både Acrobat och Acrobat Sign. Om du inte accepterar bägge e-postinbjudningarna kan du inte logga in i Acrobat Sign.

Lösning

Gå till din registrerade e-postadress och klicka på Kom igång i inbjudan till Acrobat Sign och följ anvisningarna för att logga in. Gör sedan samma sak för Acrobat.

Kom igång, e-postinbjudan för Adobe Sign

E-postmeddelandet Kom igång från Acrobat

Tjänster för samarbete och granskning

Delningsdatumet för alla delade dokument visar datumet då din organisation eller ditt konto uppdaterades i stället för det ursprungliga datumet.

Lösning

Ingen.

Projekt och varumärken som delas av dig delas inte längre när ditt konto uppgraderas. 

Lösning

Dela projekt och varumärken med användarna igen.

När organisationen och kontona uppgraderas loggas användarna ut från de integrerade tjänsterna, som Zapier, Slack och andra.

Lösning

Återautentisera med den integrerade tjänsten. Om du blir ombedd väljer du rätt profil efter att du har angett dina uppgifter. Troligtvis måste du välja den profil som innehåller de kopplade resurserna.

När organisationen och kontona uppgraderas loggas användarna ut från tjänster som Adobe Creative Cloud för MS Teams. 

Lösning

Om du är utloggad från ditt konto som är kopplat till mer än en profil och till samma e-postadress, ser du till att du är inloggad med rätt användarprofil.  

Har du slutat få aviseringar för prenumerationslänkar? 

Om du vill börja få aviseringar för prenumerationslänkar, prenumererar du på länken igen med rätt användarprofil.

Har du blivit utloggad från ditt konto?

Om du har loggats ut från ditt nuvarande konto ser du till att du är inloggad med rätt användarprofil.

När organisationen och kontona uppgraderas loggas användarna ut från tjänster som Adobe Creative Cloud för Slack.

Lösning

Om du är utloggad från ditt konto som är kopplat till mer än en profil och till samma e-postadress, ser du till att du är inloggad med rätt användarprofil.

 Får du inga aviseringar för prenumerationslänkar?

Logga in på ditt konto med rätt användarprofil och prenumerera på länkarna igen. Om du eller dina kanalmedlemmar har slutat få aviseringar för dina länkar. Se till att du använder rätt användarprofil som är kopplad till länken. 

I arbetsflödena för granskning och samarbete visas inte granskarens profil på ett tydligt sätt i deltagarens namn. Den enda indikatorn är avatarbilden. Som standard indikerar en blå avatar en personlig profil medan en orange avatar indikerar en företagsprofil.

Lösning

Överför olika avatarbilder för att indikera din organisation. Logga in till ditt Adobe-konto med hjälp av lämplig profil och Redigera profil för att överföra en anpassad bild.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online