Proxyserverstöd i Creative Cloud-produkter

Obs!

Den här artikeln gäller för Creative Cloud 2018 och äldre versioner.

Creative Clouds programfunktionalitet utökas genom att ge tillgång till olika tjänster som Assets, Adobe Fonts och Behance. I många företag implementeras en proxyserver för att begränsa och kontrollera tillgång till internet.

I denna artikel beskrivs de olika supportnivåerna för proxyservermiljöer i Creative Cloud-produkter.

  Adobe Asset Link har inte stöd för proxymiljöer. Se Förutsättningar för mer information.

Proxyserverkrav för Creative Cloud Libraries

I en företagsmiljö måste Creative Cloud Libraries vara anslutna till localhost för att Libraries-panelen i programmen ska synkroniseras korrekt.Om du använder Libraries ska du därför ange localhost och 127.0.0.1 för att kringgå proxyservern för företagsmiljön.

Om du använder automatisk proxykonfiguration (PAC) eller Web Proxy Autodiscovery-protokollet (WPAD) på en Mac-dator, måste du också aktivera inställningen Uteslut enkla värdnamn.

OBS: Den här inställningen är nödvändig om du skriver in proxyserverns URL eller IP manuellt.

Information om Creative Cloud Libraries-proxykonfiguration finns i Konfigurera proxyservern så att den fungerar med bibliotek och Konfiguration av proxyserver av en nätverksadministratör.

Typer av proxyinställningar som stöds

Följande proxyserverkonfigurationer stöds på Mac och Windows:

 • Proxyinställningar med PAC URL, antingen med eller utan verifiering
 • Automatisk proxyserveridentifiering (WPAD)
 • Grundläggande autentisering. Om användaren anger inloggningsuppgifter i Creative Cloud-programmet, så använder Creative Cloud Libraries dessa inloggningsuppgifter. Om användaren inte anger inloggningsuppgifter i Creative Cloud-programmet, så ombeds användaren att ange sina inloggningsuppgifter i Creative Cloud Libraries-panelen.
 • Kerberos-autentisering stöds för Creative Cloud Libraries och Creative Cloud-datorprogram. Kerberos-autentisering stöds dock inte för Creative Cloud-produkter.

Typer av proxyinställningar som inte stöds

Följande proxyserverkonfigurationer stöds inte:

 • NTLM-autentisering
 • Lokal PAC-  fil  support

Stöd för pac-filer

Creative Cloud-datorprogram och Creative Cloud Packager har stöd för PAC-fjärrfiler med grundläggande autentisering (PAC-filer lagrade på fjärrservrar som hänvisas via URL). 

Creative Cloud-datorprogram och Creative Cloud Packager har inte stöd för PAC-filer som lagras lokalt.

NTLM-autentisering stöds inte.

Autentiserad proxyservermiljö med Creative Cloud-datorprogram och Creative Cloud-produkter

Obs!

Det rekommenderas att du förlitar dig endast på HTTP- och HTTPS-proxyservrar. SOCKS-proxy stöds inte i Creative Cloud-datorprogram.

Om enterprise-miljön är konfigurerad för att använda en proxyserver med grundläggande autentisering tillämpas följande beteende.

Om du använder hela funktionaliteten i Creative Cloud, loggar användarna in via Creative Cloud-datorprogram för att licensiera programvaran och använda tjänsterna. När Creative Cloud-datorprogram startas första gången och upptäcker en proxyserver, uppmanas du att ange inloggningsuppgifter.

Proxyinloggning

Ange inloggningsuppgifterna för proxyservern och klicka på spara. När Creative Cloud-programmen startar frågar de efter en anslutning till internet. Programmen känner igen att inloggningsuppgifterna redan är sparade av Creative Cloud-datorprogram och använder dem.

Användarna får inte längre några uppmaningar från programmen för att ansluta till Internet och alla funktioner är upplåsta.

Följande program har dock inte integrerat detta stöd fullständigt och följande beteende kan noteras när det är i en autentiserad proxyservermiljö.

Muse
En användare uppmanas att ange inloggningsuppgifter flera gånger. När en användare väljer att spara visas inte dialogrutan med inloggningsuppgifter och den visas inte vid efterföljande starter.

Autentiserad proxy utan Creative Cloud-datorprogram

Om du har en autentiserad proxymiljö, men inte har Creative Cloud-datorprogram installerat, hanterar varje program sin proxyanslutning med olika konsekvenser. Vanligtvis visas en enda uppmaning som begär inloggningsuppgifter till proxyservern. Ibland visas dock flera beständiga dialoger vid start och när mer funktionalitet blir tillgänglig.

För att kringgå autentiseringen tillåter vissa proxyservrar som vitlistning av domäner. En komplett lista finns i dokumentet för Creative Cloud enterpriseslutpunkter.

Beteende för miljöer som inte vill ha tjänster eller är offline

Om du är helt offline så kommer programmen att få felfunktioner och efterfrågar inga inloggningsuppgifter för att ansluta till internet. Om slutanvändare försöker komma åt några online-funktioner informeras de om att de är offline. Om slutanvändare försöker få åtkomst till tjänster, t.ex. bibliotek, som kräver Creative Cloud-datorprogram får de veta att en installation krävs.

Det finns många funktioner i själva produkterna som leder till att en Internetanslutning efterfrågas. Vissa av dessa förbättringar är:

 • Uppmaningar om Synkroniseringsinställningar och inställningar
 • Inloggningsuppmaningar och inställningar (från Hjälp-menyn och andra ställen)
 • Adobe Anywhere-uppmaningar i Adobe Premiere Pro eller Prelude
 • Inställningar för Business Catalyst i Muse
 • Lightroom Mobile-inställningar i Lightroom
 • Aktivering av typsnitt
 • Creative Cloud Libraries och alla andra Adobe CreativeSync-inställningar

Synkronisera inställningar

Funktionen Synkronisera inställningar fungerar i proxymiljöer om den används i de senaste versionerna av följande produkter:

 • Dreamweaver
 • Premier Pro
 • Adobe Media Encoder
 • Animate

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?