Obs!

  Typekit har bytt namn till Adobe Fonts och ingår nu i Creative Cloud och andra prenumerationer. Mer information.

Creative Clouds programfunktionalitet utökas genom att ge tillgång till olika tjänster som Assets, Adobe Fonts och Behance. I många företag implementeras en proxyserver för att begränsa och kontrollera tillgång till internet.

I denna artikel beskrivs de olika supportnivåerna för proxyservermiljöer i Creative Cloud-produkter.

Proxyserverkrav för Creative Cloud Libraries

I en företagsmiljö måste Creative Cloud Libraries vara anslutna till localhost för att Libraries-panelen i programmen ska synkroniseras korrekt.Om du använder Libraries ska du därför ange localhost och 127.0.0.1 för att kringgå proxyservern för företagsmiljön.

På en Mac-dator, om du använder automatisk proxyserverkonfiguration (PAC) eller Web Proxy Autodiscovery Protocol (WPAD), måste du även aktivera inställningen Exkludera enkla värdnamn.

OBS: Den här inställningen är nödvändig om du skriver in proxyserverns URL eller IP manuellt.

För mer information om CC Libraries-specifik proxykonfiguration, se Konfigurera din proxy för att arbeta med bibliotek och Konfiguration av proxy av en nätverksadministratör.

Typer av proxyinställningar som stöds

Följande proxyserverkonfigurationer stöds på Mac och Windows:

 • Proxyinställningar med PAC URL, antingen med eller utan verifiering
 • Automatisk proxyserveridentifiering (WPAD)
 • Grundläggande autentisering. Om användaren anger inloggningsuppgifter i Creative Cloud-programmet, så använder Creative Cloud Libraries dessa inloggningsuppgifter. Om användaren inte anger inloggningsuppgifter i Creative Cloud-programmet, så ombeds användaren att ange sina inloggningsuppgifter i Creative Cloud Libraries-panelen.
 • Kerberos-autentisering stöds för Creative Cloud-bibliotek och Creative Cloud-datorprogrammet. Kerebros-autentisering stöds dock för närvarande inte för Creative Cloud-produkter.

Typer av proxyinställningar som inte stöds

Följande proxyserverkonfigurationer stöds inte:

 • NTLM-autentisering
 • Lokal PAC- fil support

Stöd för pac-filer

Creative Clouds datorprogram och Creative Cloud Packager stöder fjärrpac-filer med grundläggande autentisering (pac-filer som lagras på en fjärrserver och anges i URL). 

Creative Clouds datorprogram och Creative Cloud Packager stöder inte lokalt lagrade pac-filer.

NTLM-autentisering stöds inte.

Autentiserad proxyservermiljö med CC-datorprogrammet och CC-produkter

Om datormiljön på ditt företag är konfigurerad för att använda en proxyserver med grundläggande autentisering tillämpas följande beteende.

Om du använder hela funktionaliteten i Creative Cloud, loggar dina användare in via Creative Clouds datorprogram för att licensiera programvaran och använda tjänsterna. När Creative Clouds datorprogram startas första gången och identifierar en proxyserver på plats efterfrågar programmet inloggningsuppgifter.

Lösenord för proxyserver

Ange inloggningsuppgifterna för proxyservern och klicka på spara. När Creative Cloud-program startas och sedan efterfrågar en anslutning till internet känner de igen att inloggningsuppgifterna redan har ställts in och lagrats av Creative Cloud-programmet och använder dem.

Användarna får inte längre några uppmaningar från programmen för att ansluta till Internet och alla funktioner är upplåsta.

Följande program har dock inte integrerat detta stöd fullständigt och följande beteende kan noteras när det är i en autentiserad proxyservermiljö.

Muse
En användare uppmanas att ange inloggningsuppgifter flera gånger. När en användare väljer att spara inloggningsuppgifterna försvinner dialogrutan och uppmaningen visas inte vid efterföljande starter.

Autentiserad proxyserver utan CC-datorprogram

Om du har en registrerad proxyserver i din miljö, men inte har installerat Creative Clouds datorprogram, så hanterar varje program sin egen anslutning genom proxyservern med varierande konsekvenser. I de flesta fall visas en enda uppmaning som begär inloggningsuppgifter till proxyservern. I vissa fall visas dock flera beständiga dialoger vid start och när mer funktionalitet blir tillgänglig.

Proxyserveruppgifter

För att kringgå autentiseringen tillåter vissa proxyservrar som vitlistning av domäner. En komplett lista finns i dokumentet för Creative Cloud enterpriseslutpunkter.

Beteende för miljöer som inte vill ha tjänster eller är offline

Om du är helt offline så kommer programmen att få felfunktioner och efterfrågar inga inloggningsuppgifter för att ansluta till internet. Om slutanvändare försöker komma åt några online-funktioner informeras de om att de är offline. Om slutanvändare försöker få åtkomst till tjänster, t.ex. bibliotek, som kräver Creative Clouds datorprogram får de veta att en installation krävs.

Det finns många funktioner i själva produkterna som leder till att en Internetanslutning efterfrågas. Vissa av dessa förbättringar är:

 • Uppmaningar om Synkroniseringsinställningar och inställningar
 • Inloggningsuppmaningar och inställningar (från Hjälp-menyn och andra ställen)
 • Adobe Anywhere-uppmaningar i Premiere Pro/prelude
 • Inställningar för Business Catalyst i Muse
 • Lightroom Mobile-inställningar i Lightroom
 • Aktivering av teckensnitt
 • CC Libraries och alla andra CreativeSync-inställningar

Synkronisera inställningar

Funktionen Synkronisera inställningar fungerar i proxymiljöer om den används i de senaste versionerna av följande produkter:

 • Dreamweaver
 • Premier Pro
 • Media Encoder
 • Animate

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy