Lagringshantering efter uppdatering

Första gången du loggar in på Admin Console efter att uppdateringen av företagslagringen är klar, erbjuds du en rundtur bland de nya lagringshanteringsfunktionerna. Rundturen vägleder dig genom den nya fliken Lagring i konsolen och visar var och hur du kan styra tilldelningen av molnlagringsresurser.

Översikt

Lagringsöversikten visar hur organisationens lagringsutrymme är tilldelat.

Lagringsöversikt

Du kan visa och hantera mappar för enskilda användare och visa mer detaljerade lagringsrapporter.

Läs mer:

Återta resurser

Mappar för enskilda användare listar både aktiva användare och inaktiva användare.  Om en användare lämnar din organisation blir användaren en inaktiv användare. 

Om du vill återta en inaktiv användares resurser för organisationen, väljer du användaren och Redigera mappåtkomst.

Här kan du visa och lägga till mappombud. När du lägger till ett ombud får ombudet ett e-postmeddelande med en länk till en zip-fil som innehåller den inaktiva användarens resurser. 

Det komprimerade arkivet kan vara upp till 5 GB beroende på den totala storleken på resurser som lagras i användarens mapp. Beroende på resursernas storlek kan det ta en stund innan användaren får e-postmeddelandet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online