Uppdatering för administratörer och slutanvändare

Adobe uppdaterar företagskunder för att ge dem bättre möjlighet att kontrollera molnlagringen och delningen av affärsresurser, det vill säga filer som du som företagsanvändare skapar och samarbetar i med hjälp av Adobes program och tjänster.

  • Vi gör allt vi kan för att schemalägga uppdateringen till en passande tid så att administratörer och slutanvändare påverkas så lite som möjligt. När uppdateringen har schemalagts får alla systemadministratörer en rad e-postmeddelanden.
  • När Adobe uppdaterar din Admin Console blir det ett kort avbrott i tjänsten.  Alla användare loggas ut från sina Adobe-konton under uppdateringen, och de måste logga in igen efter att kontona har uppdaterats och deras resurser har flyttats.

  • Migrering av resurser bör slutföras inom 5 till 15 minuter även för de användare som använder mest lagring, om inget fel uppstår.

Du som är företagsanvändare av Adobes produkter kan se några ändringar i hur du loggar in för att få åtkomst till de program, tjänster och filer som du använder. Du kan dessutom behöva sortera och dela upp de resurser du arbetar med till personlig lagring och företagslagring, eller till lagring för olika organisationer du arbetar för. 

Förbereda inför uppdatering

För många användare görs uppdateringen nästan helt automatiskt. Om du använder ett Adobe ID för att logga in kan du ha åtkomst till Adobes program för personligt och affärsmässigt bruk. I så fall får du ett meddelande om den kommande uppdateringen så att du kan förbereda lite. (Mer information finns i Personliga profiler och företagsprofiler.) 

  • Under uppdateringen flyttas allt ditt innehåll till personlig lagring eller företagslagring. Om du mest har företagsresurser kan du förbereda inför uppdateringen genom att hämta allt personligt innehåll som du har skapat med Adobes produkter. Efter uppdateringen kan du överföra de här resurserna till din personliga lagring.  Om du inte gör det får du ytterligare en chans att flytta de personliga resurserna efter att uppdateringen är klar.
  • Om du använder ett Adobe ID för att logga in och har åtkomst till Adobes program från flera organisationer, erbjuds du inte automatiskt en chans att flytta resurser efter uppdateringen, men du kan fortfarande göra det.

Uppdateringsprocessen

Under uppdateringen går Admin Console inte att nå. För mindre organisationer tar det vanligtvis cirka 30 minuter, men det tar längre tid för organisationer med fler än 1 000 användare.

Om du är inloggad när uppdateringen startar stängs programmet då datorn loggas ut, och då visas en uppmaning om att spara ditt arbete.

Uppdatera kontomeddelande
Om du försöker logga in under uppdateringen får du ett meddelande om att ditt konto tillfälligt är låst.

Om ett fel orsakar en fördröjning spärras alla användarkonton tillfälligt och en automatisk CSO-process (Customer Service Outage) initieras. Problemet eskaleras omedelbart till teknikavdelningen så det kan lösas. Vi kan inte återställa en kund när uppdateringen har startat. Om en användare försöker logga in under tiden som problemet håller på att lösas, ser hen följande meddelande:

Inloggning efter uppdatering

När du loggar in igen efter att uppdateringen är klar kanske du inte märker någon förändring alls. Det händer om du loggar in med företagets eller skolans e-postadress och du bara har åtkomst till Adobes produkter från ditt jobb- eller skolkonto.

Om du har ett Adobe ID har du eventuellt åtkomst till olika Adobe-planer. Ditt Adobe ID omfattar en personlig profil som ger dig åtkomst till vissa kostnadsfria produkter och alla produkter du har köpt själv. Om du använder ditt Adobe ID på jobbet får du också åtkomst till planer som företaget har köpt. Planerna du får från företaget finns i en separat företagsprofil. Om du arbetar för olika företag eller olika avdelningar har du också mer än en företagsprofil.

För att vara säker på att ditt företagsrelaterade arbete tillhör rätt företagsorganisation, och att ditt personliga arbete tillhör dig, kan du behöva välja en profil när du loggar in. Om det inte finns någon konflikt väljs rätt profil automatiskt, men om du har potentiell åtkomst till samma program eller tjänst genom olika profiler ser du profilväljaren efter att du har legitimerat dig.

Presentation av profilval
Första gången du loggar in efter uppdateringen får du ett meddelande om vilka profiler du kan välja mellan.

Välj en profil
Varje gång du loggar in därefter för att få tillgång till en Adobe-produkt där det är oklart vem du arbetar för, får du möjlighet att välja rätt profil:

Välja ett konto

Om du loggar in med en e-postadress i en federerad domän (som adobe.com), kan du ha både ett företagskonto och ett personligt konto som använder samma e-postadress. I så fall måste du som första steg välja vilket konto du ska logga in med. Via kontoväljaren kan du välja ditt företagskonto eller ditt personliga konto. Sen måste du kanske välja bland profiler som är kopplade till det valda kontot.

Ordna upp resurslagringen

När Adobe uppdaterar din Admin Console ser inte användarna några ändringar i vem som äger deras Adobe-resurser. Om du loggar in med din e-postadress för jobbet och din enda åtkomst till Adobe-produkter är via ditt jobbkonto, äger din arbetsgivare allt ditt innehåll och det är en del av din företagsprofil.

Om du har ett Adobe ID och både en personlig profil och en företagsprofil får du möjlighet att välja var ditt befintliga innehåll ska placeras första gången du loggar in efter uppdateringen. Efter introduktionen till profilval får du möjlighet att flytta ditt befintliga innehåll till din nya företagsprofil. Det här är det enklaste alternativet om det mesta av ditt innehåll är arbetsrelaterat, men du kan välja den personliga profilen om det är där du har mest innehåll.

Flera företagsprofiler

Om du använder ett Adobe ID för att logga in och har åtkomst till Adobes program från flera organisationer, erbjuds du inte automatiskt en chans att flytta resurser efter uppdateringen.  Allt ditt innehåll finns kvar i din personliga profil. När uppdateringen är klar måste du ordna upp vilket innehåll som hör till vilken profil och överföra resurserna manuellt.

Du får ett e-postmeddelande från Adobe med ett erbjudande om en kostnadsfri inlösenkod för Creative Cloud Alla program som gäller i 60 dagar. Under den perioden kan du manuellt flytta resurser från din personliga profil till lämplig företagsprofil.

Lär dig att överföra resurser.

Om du tillhör olika organisationer eller avdelningar inom samma företag, kan allt ditt innehåll överföras till en av dessa organisationer under uppdateringen i stället för att finnas kvar på din personliga profil. I så fall måste du sortera och överföra eventuella personliga resurser och resurser som egentligen tillhör en annan företagsprofil.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online