Lagring är en kärnkomponent i molnerbjudandet och gör att du alltid har åtkomst till ditt innehåll och tillhörande tjänster. Du kan hantera dina Creative Cloud-resurser och Document Cloud-resurser. Med Creative Cloud Assets kan du även samarbeta och dela med andra användare. Creative Cloud ger dig också möjlighet att synkronisera ditt innehåll till datorn. Allt innehåll som du skapar eller överför är kopplat till ditt konto.

Du kan migrera innehåll på grund av följande:

 • När du byter från ett Adobe ID till ett Enterprise/Federated ID-konto. Mer information finns i Hantera identitetstyper.
 • Din organisation går över från en teams-plan till en enterprise-plan. Därför kopplas dina program med ditt nya Enterprise-konto.

Tillgångsöverföring

Om du har tillgångar kopplade till ett befintligt Adobe ID-konto kan du migrera dessa tillgångar från ditt nuvarande konto till ditt nya enterprisekonto.Migreringen kan antingen göras automatiskt eller manuellt. I det här dokumentet beskrivs hur du kan migrera ditt innehåll manuellt.

Migrera filer

Filer lagrade på nätet förblir associerade med det ursprungliga kontot. För att migrera filer från Adobe ID-konto till enterprisekonto, ladda ner filer från ditt befintliga Adobe ID-konto. Ladda sedan upp dem till enterprisekontot.

Det enklaste sättet att migrera dina filer är via mappen Creative Cloud-filer på din dator.

Obs!

Kommentarer och versioner som är associerade med filerna behålls inte.

Gör följande för att använda Creative Cloud-programmet för att synkronisera filer.

 1. Ladda ner dina filer.

 2. Byt till ditt nya konto eller välj en annan sökväg.

  Om du vill byta till ditt nya konto öppnar du Creative Cloud-programmet. Klicka på Logga ut från Profil-menyn. Därefter bekräftar du genom att klicka på Logga ut igen i dialogrutan.

  Logga nu in på det nya kontot.

  Creative Cloud-program

  För att välja en annan sökväg, klicka på den vertikala ellipsen längst upp till höger i Creative Cloud-programmet, välj Inställningar > Creative Cloud > Filer. Och ändra mappsökvägen.

  folder-location

  Obs!

  Se till att du kan se dolda filer och mappar på din dator.

  Den mapp med Creative Cloud-filer som är associerad med ditt Adobe ID byter namn till (ditt gamla Adobe ID) Creative Cloud-filer. Och alla dina tidigare synkroniserade filer finns tillgängliga i mappen som nu byter namn. Ditt Enterprise ID är nu associerat med mappen Creative Cloud-filer.

  Navigera till mappen Creative Cloud-filer
 3. Kopiera innehållet i mappen Creative Cloud-filer som är associerad med ditt tidigare Adobe ID till mappen Creative Cloud-filer som är associerad med den nya.

  Användarmappen finns på följande plats.

  Windows: C:\Användare\<användarnamn>\
  Mac: Mac HD/Användare/<användarnamn>/

  Ditt Creative Cloud-program påbörjar synkroniseringen av de migrerade filerna.

Migrera bibliotek

Bibliotek som lagras på nätet förblir associerade med ett konto. För att migrera dina bibliotek till ett annat konto, dela biblioteken med det andra kontot. Acceptera därefter delningen i det andra kontot.

 1. Logga in på käll- kontot från vilket du vill migrera biblioteken.

 2. Navigera till Bibliotek > Alla.

 3. För det tillämpliga biblioteket, klicka på rullgardinsmenyn och välj Skicka länk.

  menu
 4. I dialogrutan Skicka länk, klicka på växelknappen för att skapa en offentlig länk. Kopiera länken.

  send-link
 5. Navigera till den offentliga länken efter att du loggat in med destinationskontot (ditt nya enterprise-konto).

  Du kan antingen navigera till den offentliga länken på en annan webbläsare/dator, eller du kan logga ut från kontot i den aktuella webbläsaren. Och logga in på målkontot.

 6. På destinationskontot klickar du på Spara.

  Överför bibliotek

I ovanstående procedur, upprepa steg 3 till 6 för varje bibliotek som du vill migrera.

Migrera andra inställningar

För att synkronisera inställningarna loggar du in på en app med ditt Adobe ID, synkroniserar inställningarna och loggar ut. Logga sedan in med Enterprise eller Federated ID.De senaste inställningarna på skrivbordet kan sedan synkroniseras med Creative Cloud med ditt Enterprise ID eller Federated ID.

Kopiering/flyttning mobila verk från ett moln till ett annat stöds inte.

Creative Cloud Market-tillgångar och Designbibliotekets data är också kontospecifika. Du kan ladda ner tillgångarna igen och skapa  Designbibliotek.

För hjälp med Adobe Color-dataöverföring från ett Adobe ID till ett Enterprise- eller Federated ID, be administratören ordna en biljett till Adobe Support.

Adobe Fonts

Teckensnitt aktiverade till skrivbordet är endast tillgängliga om du är inloggad på Creative Cloud för datorer. När du loggar in med ett Enterprise ID är inte de teckensnitt som är aktiverade med Adobe ID tillgängliga. 

Du kan aktivera typsnitt på datorn. Appar som InDesign och Illustrator uppmanar dig också att aktivera typsnitt om de stöter på saknade teckensnitt i dokument.

Behance

Du har två Behance-konton som existerar, ett som är associerat med ditt Adobe ID och ett annat med ditt Enterprise ID Det finns inget direkt sätt att migrera data från Behance. Som tillfällig lösning kan du göra följande för Behance:

 1. Skapa ett Behance-konto med ditt Enterprise- eller Federated ID.

 2. Logga in på ditt befintliga konto med ditt Adobe ID.

 3. Samäg projekten i det befintliga kontot med ditt nya konto.

 4. Alternativt loggar du in på ditt nya konto och tar bort medägaren till ditt gamla konto. Denna procedur migrerar innehållet, men inte kommentarerna och följarna som är kopplade till det gamla kontot.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy