Läs om hur du kontrollerar utgångsdatumet för Creative Cloud för mängdserienummer för företag och arbetsflödet med nya serienummer

Om volymens serienummer har löpt ut kan användarna uppleva licens- eller serienummerfel. Du kan använda verktyget AdobeExpiryCheck för att kontrollera om volymens serienummer har löpt ut eller snart går ut. Om de har gått ut eller löper ut snart, rekommenderas det att du anger ett nytt serienummer .

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3är ett kommandoradsverktyg som IT-administratörer kan använda för att kontrollera om Adobe-produkter på en dator använder serienummer som har löpt ut eller håller på att löpa ut. IT-administratörer kan använda detta verktyg om de inte är säkra på om serienumren som används i deras företag håller på att löpa ut eller om de vill identifiera maskinerna med utgående serienummer.

Med verktyget AdobeExpiryCheck kan administratörer få information om produktlicensieringsidentifieraren (LEID), det krypterade serienumret och utgångsdatum. Administratörer kan även omdirigera konsolens utdata till en fil medan detta verktyg fjärrkörs. Om verktyget inte hittar några utgående eller utgångna volymserienummer får du följande meddelande:

Inga utgående/utgångna serienummer hittades på systemet.

Obs!

Om du redan har information om utgångsdatum för serienummer som används för att serialisera Adobe-produktinstallationer i ditt företag finns inget behov av att köra AdobeExpiryCheck.

Hämta AdobeExpiryCheck

Användarvillkor

Genom att hämta verktyget AdobeExpiryCheck samtycker du till följande villkor:

 • Verktyget AdobeExpiryCheck levereras ”i befintligt skick”.
 • Adobe friskriver sig från alla garantianspråk såväl uttalade som underförstådda, inklusive rättighetsintrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål (till den utsträckning som lagen maximalt tillåter).

Hämta

Du kan hämta verktyget AdobeExpiryCheck för Windows eller Mac genom att klicka på länkarna nedan.

Kör verktyget AdobeExpiryCheck

Kör AdobeExpiryCheck på en lokal Windows-dator

 1. Starta kommandotolken och kör verktyget AdobeExpiryCheck .

 2. Verktyget visar produktlicensieringsidentifieraren, det krypterade serienumret och utgångsdatum.

  Verktyget AdobeExpiryCheck

Fjärrkör AdobeExpiryCheck via SCCM

 1. Skapa ett nytt paket med verktyget AdobeExpiryCheck.

 2. Skapa ett nytt program för att kopiera verktyget AdobeExpiryCheck till en allmän plats på nödvändiga klienter.

 3. Skapa ännu ett program för att starta kommandotolken och köra verktyget AdobeExpiryCheck. Bifoga även omdirigeringskommandot i detta program för att omdirigera konsolens utdata till en fil. För att urskilja utdata från olika datorer kan du namnge utdatafilerna baserat på värdnamn eller IP-adress för datorn.

  Exempel: cmd.exe /c "<path of the AdobeExpiryCheck tool>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAME%.txt"

 4. Samla ihop utdatafilerna från klientdatorerna och kontrollera utgångsdatum.

Mer information finns i Distribuera Adobe-paket med SCCM.

Kör AdobeExpiryCheck på en lokal Mac-dator

 1. Starta terminalen och kör verktyget AdobeExpiryCheck.

 2. Verktyget visar produktlicensieringsidentifieraren, det krypterade serienumret och utgångsdatum.

  Verktyget AdobeExpiryCheck

Fjärrkör AdobeExpiryCheck via ARD

 1. Kopiera verktyget AdobeExpiryCheck till en allmän plats på nödvändiga klienter.

 2. Kör ”Skicka UNIX-kommando” för att åberopa verktyget AdobeExpiryCheck på dessa datorer och omdirigera utdata till en fil. För att urskilja utdata från olika datorer kan du namnge utdatafilerna baserat på värdnamn eller IP-adress för datorn.

  Exempel: /User/<username>/Desktop/AdobeExpiryCheck > /Volumes/$HOSTNAME.txt

  Obs!

  Du kan även kontrollera utdata med ARD-konsolen.

 3. Samla ihop utdatafilerna från klientdatorerna och kontrollera utgångsdatum.

Mer information finns i Distribuera Adobe-paket med ARD.

Fjärrkör AdobeExpiryCheck via SSH

 1. Skriv in SSH-kommandot för att logga in på den nödvändiga klienten.

 2. Montera verktyget AdobeExpiryCheck på klientmaskinen.

 3. Åberopa verktyget AdobeExpiryCheck och omdirigera utdata till en fil.

 4. Samla ihop utdatafilen från klientdatorerna och kontrollera utgångsdatum.

Hitta datorer med utgående eller utgångna serienummer

När du har samlat ihop utdatafilerna från alla klientdatorer kan du lagra dem i en mapp och köra skript för att hitta datorerna som har utgående eller utgångna serienummer. Exempel:

Windows

 • för /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • för /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Du kan även parsa alla utdatafilerna och exportera resultatet i en fil. Till exempel kan du använda följande kommando till att parsa utdatafilerna för serienummer som går ut 30 november och exportera resultatet i en .csv-fil:

Select-String -path <Output folder path>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <filename.csv>(export data)

Ge alla Adobe-produkter nya serienummer

När du har identifierat de utgående eller utgångna serienumren kan du skapa ett licenspaket för att ge Adobe-produkterna i ert företag nya serienummer. Mer information finns i Skapa licenspaket.

Du kan också migrera till Namngiven användarlicensiering med Admin Console. Mer information finns på Adobes namngivna migreringsguide för användarlicenser.

Kontakta Adobe Enterprise Support

För ytterligare hjälp, kontakta Adobe Enterprise Support på ecs@adobe.com .

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy