Användarhandbok Avbryt

Skapa licenspaket

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre. Inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder de arbetsflöden som finns för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Se hur du skapar paket med Namngiven användarlicensiering och paket med Licensiering för delade enheter.

Översikt

Vissa kunder kan behöva byta ut ett serienummer med slutdatum mot ett serienummer utan slutdatum, eller kan behöva ta bort ett volymserienummer för att migrera till namngivna användarlicenser.

För att göra något av detta måste du skapa ett nytt licenspaket.

Skapa licenspaket

 1. Starta Creative Cloud Packager och välj kontotyp.

 2. Ange ditt id och lösenord och klicka på Logga in.

 3. Klicka på Skapa licenspaket på huvudmenyn.

 4. Ange ett namn på paketet och en plats att spara det på. Klicka på Skapa.

  Endast utbildningskunder:

  • Välj en organisation. Detta alternativ visas enbart om ditt konto är kopplat till flera organisationer.
  • Välj Enhetslicens som licenstyp.
  • Välj en driftsättningsgrupp.

 5. Endast företagskunder: Ange företagets licensnyckel och klicka på Skapa.

 6. På sammanfattningsskärmen visas om paketet har skapats korrekt. Klicka på paketnamnet för att öppna mappen.

  Klicka på byggloggen för att öppna loggfilen som genereras när du skapar paketet. Om fel uppstår kan du felsöka i loggfilen AdobeSerialization.log.

  AdobeSerialization.log finns här:

  • Mac: ~/Library/Logs/
  • Win: C:\Users\Username\AppData\Local\Temp

Driftsätt och kör paketet

Paketet skapas på den angivna platsen och innehåller fyra filer:

 • AdobeSerialization
 • helper.bin
 • prov.xml
 • RemoveVolumeSerial

Licensiera programmet

Om du vill licensiera programvaran kör du den körbara filen AdobeSerialization med adminrättigheter på kommandoraden (Windows) eller i terminalen (MAC). Kontrollera att alla filer finns när du kör den körbara filen.

 1. Tryck på Start på tangentbordet och skriv Kommando.

 2. Öppna kommandotolken och tryck på Ctrl + Skift + Enter på tangentbordet.

 3. Om dialogrutan för användarkontokontroll visas klickar du Ja.

 4. Gå till mappen där du har sparat filen AdobeSerialization.exe.

 5. Dra och släpp filen AdobeSerialization.exe i kommandotolken.

  Se följande exempel:

 6. Tryck på Enter.

 1. Gå till Program-mappen och sedan till mappen Verktyg på datorn.

 2. Öppna terminalfönstret.

 3. Gå till mappen där du har sparat filen AdobeSerialization.

 4. Skriv in sudo och dra och släpp sedan AdobeSerialization-filen i terminalfönstret.

  Se följande exempel:

 5. Tryck på Enter.

 6. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det och tryck på Enter.

Ta bort volymserienumret (endast företags- och EEA-kunder)

Enterprise- och EEA-kunder kan köra den körbara filen RemoveVolumeSerial med administratörsbehörighet i kommandoraden (för Windows) eller i terminalfönstret (för Mac) för att ta bort företagslicensen från tidigare licensierade program (föreanvändningav den nya licensen).

Information om hur du tar bort licenser finns i Migrera från serienummerlicensiering till namngiven licensiering.

 1. Tryck på Start på tangentbordet och skriv Kommando.

 2. Öppna kommandotolken och tryck på Ctrl + Skift + Enter på tangentbordet.

 3. Om dialogrutan för användarkontokontroll visas klickar du Ja.

 4. Gå till mappen där du har sparat filen RemoveVolumeSerial.exe.

 5. Dra och släpp filen RemoveVolumeSerial.exe i kommandotolken.

  Se följande exempel:

 6. Tryck på Enter.

 1. Gå till Program-mappen och sedan till mappen Verktyg på datorn.

 2. Öppna terminalfönstret.

 3. Gå till mappen där du har sparat filen RemoveVolumeSerial.

 4. Skriv in sudo och dra och släpp sedan RemoveVolumeSerial-filen i terminalfönstret.

  Se följande exempel:

 5. Tryck på Enter.

 6. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det och tryck på Enter.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto