Viktigt:

Creative Cloud Packager kan inte användas för att skapa paket som innehåller program från CC 2019 eller senare. Mer information.

Översikt

Vissa kunder kan behöva byta ut ett serienummer med slutdatum mot ett serienummer utan slutdatum, eller kan behöva ta bort ett volymserienummer för att migrera till namngivna användarlicenser.

För att göra något av detta måste du skapa ett nytt licenspaket.

Skapa licenspaket

 1. Starta Creative Cloud Packager och välj kontotyp.

  Välj ditt konto
 2. Ange ditt id och lösenord och klicka på Logga in.

  Logga in
 3. Klicka på Skapa licenspaket på huvudmenyn.

  choose-package-option
 4. Ange ett namn på paketet och en plats att spara det på. Klicka på Skapa.

  Ange informationen och klicka på Skapa

  Endast utbildningskunder:

  • Välj en organisation. Detta alternativ visas enbart om ditt konto är kopplat till flera organisationer.
  • Välj Enhetslicens som licenstyp.
  • Välj en distributionsgrupp.
  Välj en distributionsgrupp
 5. Endast företagskunder: Ange företagets licensnyckel och klicka på Skapa.

  Ange licensnyckeln för företagsanvändare, klicka på Skapa
 6. På sammanfattningsskärmen visas om paketet har skapats korrekt. Klicka på paketnamnet för att öppna mappen.

  Sammanfattningsskärm

  Klicka på byggloggen för att öppna loggfilen som genereras när du skapar paketet. Om fel uppstår kan du felsöka i loggfilen AdobeSerialization.log.

  AdobeSerialization.log finns här:

  • Mac: ~/Library/Logs/
  • Win: C:\Users\Username\AppData\Local\Temp

Distribuera och kör paketet

Paketet skapas på den angivna platsen och innehåller fyra filer:

 • AdobeSerialization
 • helper.bin
 • prov.xml
 • RemoveVolumeSerial

Licensiera programmet

Om du vill licensiera programvaran kör du den körbara filen AdobeSerialization med adminrättigheter på kommandoraden (Windows) eller i terminalen (MAC). Kontrollera att alla filer finns när du kör den körbara filen.

 1. Tryck på Start på tangentbordet och skriv Kommando.

 2. Öppna kommandotolken och tryck på Ctrl + Skift + Enter på tangentbordet.

  Kommandoprompt i Start-menyn
 3. Om dialogrutan för användarkontokontroll visas klickar du Ja.

 4. Gå till mappen där du har sparat filen AdobeSerialization.exe.

 5. Dra och släpp filen AdobeSerialization.exe i kommandotolken.

  Se följande exempel:

  Kör kommandot AdobeSerialization.exe
 6. Tryck på Enter.

 1. Gå till Program-mappen och sedan till mappen Verktyg på datorn.

  MAC OS-terminal
 2. Öppna terminalfönstret.

 3. Gå till mappen där du har sparat filen AdobeSerialization.

 4. Skriv in sudo och dra och släpp sedan AdobeSerialization-filen i terminalfönstret.

  Se följande exempel:

  Kör AdobeSerialization
 5. Tryck på Enter.

 6. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det och tryck på Enter.

Ta bort volymserienumret (endast företags- och EEA-kunder)

Enterprise- och EEA-kunder kan köra den körbara filen RemoveVolumeSerial med administratörsbehörighet i kommandoraden (för Windows) eller i terminalfönstret (för Mac) för att ta bort företagslicensen från tidigare licensierade program (föreanvändningav den nya licensen).

Information om hur du tar bort licenser finns i Migrera från serienummerlicensiering till namngiven licensiering.

 1. Tryck på Start på tangentbordet och skriv Kommando.

 2. Öppna kommandotolken och tryck på Ctrl + Skift + Enter på tangentbordet.

  Kommandoprompt i Start-menyn
 3. Om dialogrutan för användarkontokontroll visas klickar du Ja.

 4. Gå till mappen där du har sparat filen RemoveVolumeSerial.exe.

 5. Dra och släpp filen RemoveVolumeSerial.exe i kommandotolken.

  Se följande exempel:

  Kör kommandot RemoveVolumeSerial.exe
 6. Tryck på Enter.

 1. Gå till Program-mappen och sedan till mappen Verktyg på datorn.

  MAC OS-terminal
 2. Öppna terminalfönstret.

 3. Gå till mappen där du har sparat filen RemoveVolumeSerial.

 4. Skriv in sudo och dra och släpp sedan RemoveVolumeSerial-filen i terminalfönstret.

  Se följande exempel:

  Kör kommandot RemoveVolumeSerial
 5. Tryck på Enter.

 6. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det och tryck på Enter.