Kontrollera om ett paket distribuerats genom att skicka frågor till klientdatorer

Ett paket-ID är en unik identifierare för ett paket. Du kan senare fråga klientdatorerna för att kontrollera om ett visst paket är distribuerat till dem eller inte.

  • Mac: Använd Terminal och kör följande kommando för att fråga om de installerade paketen:

pkgutil --packages --volume / | grep <paket-ID>

  • Windows: Använd registret för att fråga klientdatorerna med paket-ID:t.
  1. Klicka på Start > Kör. I rutan Öppna skriver du regedt32 och klickar på OK.

  2. Klicka på Redigera > Sök i Registereditorn.

  3. Ange paket-ID i dialogrutan Sök och klicka på Sök nästa.

  4. Om paket-ID:t finns på klientdatorn returneras det under följande registernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

Om du använder Microsoft SCCM kan du fjärrfråga klientdatorer om paket-ID på två olika sätt:

  • Genom att utöka maskinvarans lagerschema till att samla in registervärden
  • Genom att använda DCM (Desired Configuration Manager) för att mappa antalet klientdatorer med registernyckeln och paket-ID:t

Paket-ID är tillgängligt för paket som skapats med CCP 1.8. Paket-ID är även tillgängligt för paket som skapats med CCP 1.7 och sedan ändrats med CCP 1.8. Om du ändrat ett CCP 1.7-paket med CCP 1.7 kommer paket-ID bara att vara tillgängligt på panelen Distribution och inte i klientdatorn du distribuerat till. Det gäller även om du gör en senare ändring med CCP 1.8.

Obs!

Vi rekommenderar att du använder MSI för att avinstallera ett paket och inte produktkoden i registerposten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online