Arbeta från kommandoraden

I Extension Manager CC kan du använda kommandoraden för att utföra olika åtgärder som du annars skulle utföra i Extension Managers arbetsyta.

Grunderna för Extension Managers kommandorad

Du kan hantera tillägg från kommandoraden genom att använda viss syntax och särskilda kommandon och attribut. Stora förändringar har gjorts av kommandoradens syntax i Extension Manager CC. Den här artikeln har information om kommandoradssyntaxen i Extension Manager CS6 och tidigare versioner.

 1. I Windows öppnar du kommandotolken genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolk. På Mac OS öppnar du Terminal genom att dubbelklicka på ikonen i mappen Program/Verktygsprogram.
 2. Navigera till följande mapp:
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
 3. Ange den körbara filen på följande sätt (med dubbla citattecken) på kommandoraden:
  • Windows: "ExManCmd.exe"
  • Mac OS: "./ExManCmd"
 4.  Ange önskat kommando efter den körbara filens namn.

  I följande lista visas tillgängliga kommandon:
Kommando i Windows Kommando i Mac Beskrivning Attribut som krävs
/help --help Visa hjälpinformation för kommandoraden.  
/launch --launch Starta Extension Manager från kommandoraden  
/install
--install Installera ett tillägg.  ZXP (filsökväg)
/remove --remove Ta bort ett tillägg. Namn på tillägget
/enable --enable Aktivera ett tillägg. Namn på tillägget
/disable --disable Inaktivera ett tillägg. Namn på tillägget
/list all --list all Lista alla installerade tillägg.  
/list --list Visa de angivna produkttilläggen. Produktens namn
/update --update Uppdatera ett tillägg. Namn på tillägget
/list_update all --list_update all Lista med tillägg som har nya uppdateringar att installera.  
/list_update --list_update Lista de angivna uppdaterade produkttilläggen. Produktens namn
/locale --locale Ange språkområde för Extension Manager vid start. lang
/list_update_extension --list_update_extension Lista uppdatering av ett tillägg Namn på tillägget
/install_for_all --install_for_all Installera tillägg för alla användarkonton i datorn ZXP (filsökväg)
/remove_for_all --remove_for_all Ta bort tillägg för alla användarkonton i datorn Namn på tillägget
/disableSendResult --disableSendResult Skicka inte installationsresultat eller ta bort resultat till andra Adobe-produkter Sant/falskt

Följande tabell beskriver listan med tillgängliga attribut:

Attribut

Beskrivning

zxp (filsökväg)

Anger namn och plats för den paketerade filen i ZXP-format.

lang

Anger den nationella språkkoden, till exempel sv_SE.

tilläggets namn

Anger namnet på tillägget (enligt MXI-filen).

visningsnamn för produkt

Anger vilken produkt som använder tillägget.

(endast CS6 och tidigare versioner)Paketera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. (Windows) Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 and CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 och CS6, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 och CS6, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Installera och testa tillägget för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Installera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. (Windows) Ange följande kommando för att specificera ditt attributvärde:
  (ZXP format): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Ange följande kommando för att specificera ditt attributvärde:
  (ZXP-format): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/minfil.zxp"
 4. Om du vill göra en lokal inställning lägger du till kommandot locale (nationella inställningar) och anger språkattributet före kommandot install (installera) enligt följande:
  ExManCmd.exe /locale "sv_SE" /install "c:\minfil.zxp"
 5. Testa tillägget för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Ta bort ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

  Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Installera ett tillägg för alla användarkonton på en dator från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera ditt attributvärde:
  • (Windows) ExManCmd.exe /install_for_all "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --install_for_all "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 3. Testa tillägget för att kontrollera att det fungerar som det ska.

Ta bort ett tillägg för alla användarkonton på en dator från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows) ExManCmd.exe /remove_for_all "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --remove_for_all "Sample"
 3. Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Aktivera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample" 

  Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Inaktivera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

  Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Starta Extension Manager från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows): ExManCmd.exe /launch "sv_SE"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --launch "sv_SE" 

  Använd språkattributet för att ange språkkoden för Extension Manager.

Uppdatera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows): ExManCmd.exe/update "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --update "Sample"

Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Lista tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "all"
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Använd attributet all för att lista alla tillägg som har installerats på datorn. Använd produktnamnsattributet för att lista tillägg som är specifikt installerade för produkten.

Lista uppdateringar för flera tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "all" 
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Använd attributet all för att lista alla installerade tillägg på datorn som kan uppdateras. Använd produktnamnsattributet för att lista tillägg som är specifikt installerade för produkten.

Lista uppdateringar för ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows) ExManCmd.exe /list_update_extension "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --list_update_extension "Sample"
 3. Använd tilläggets namnattribut för att lista om det här tillägget behöver uppdateras.

Begränsa överföring av installationsresultat till andra Adobe-produkter

Kommandoradsverktyget i Extension Manager skickar som standard resultatet av en installation eller borttagning till den andra Adobe-produkten. Använd disableSendResult för att inaktivera funktionen.

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows) ExManCmd.exe /disableSendResult true /install "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --disableSendResult true --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

Utföra kommandon via BridgeTalk

Extension Manager kan utföra installationskommandon som skickas via BridgeTalk. Om du vill skicka kommandon till Extension Manager anger du "exman-7.0" som mål-id för BridgeTalk.

Windows:

var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-7.0"; 
bt.body = "C:\\test.zxp"; 
bt.send()

Mac OS:

var bt = new BridgeTalk(); 
bt.target = "exman-7.0";
bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; 
bt.send();
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto