Hantera tillägg

Med Extension Manager kan du hantera tillägg som skapats för Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro och Prelude. Se till att Extension Managers och produkternas versioner matchar varandra. Använd till exempel Extension Manager CC när du hanterar tillägg i Photoshop CC. När du hanterar tillägg i tidigare produktversioner ska du använda den version av Extension Manager som installerades med dessa produkter.

Starta Extension Manager

 1. Starta Extension Manager från Start-menyn i Windows eller från mappen Program i Mac OS.

  Du kan även starta Extension Manager i Dreamweaver, Flash, InDesign m.m. genom att välja Hjälp > Hantera tillägg.

Hantera installerade tillägg

Gör något av följande i Extension Manager:

 • Sortera installerade tillägg genom att klicka på en kolumnrubrik t.ex Namn, Version eller Författare.

 • Aktivera eller inaktivera ett tillägg genom att markera kryssrutan Aktiverad bredvid tillägget.

  Obs!  Om du har installerat många tillägg kan du selektivt aktivera eller inaktivera dem för att förbättra programmets prestanda.

 • Du kan ta bort ett tillägg genom att välja ett program i listan Produkter och sedan markera tillägget och klicka på Ta bort. Om du tar bort ett tillägg avinstalleras det från programmet.

  Obs!  Ta inte bort inaktiverade tillägg manuellt från mappen Inaktiverat. Om du gör det slutförs inte de nödvändiga ändringarna i din konfigurationsfil.

Hantera tilläggsuppsättningar (endast CS6)

Med tilläggsuppsättningar kan du hantera tillägg som en samling i stället för var för sig. Olika tillägg kan aktiveras eller inaktiveras i en uppsättning och ett och samma tillägg kan tillhöra flera uppsättningar. Du kan snabbt aktivera och inaktivera flera tillägg genom att växla mellan uppsättningar.

 • Om du vill konfigurera tilläggsuppsättningar väljer du Verktyg > Hantera uppsättningar. Sedan kan du skapa, byta namn på eller ta bort en tilläggsuppsättning.
 • Om du vill växla till en annan tilläggsuppsättning väljer du uppsättningen från popup-menyn uppe till höger.

Du kan också exportera en tilläggsuppsättning som en XML-fil och sedan importera den på en annan dator.

 • Om du vill exportera en eller flera uppsättningar klickar du på Exportera och markerar de uppsättningar som du vill exportera.
 • Om du vill importera en uppsättning klickar du på Importera och väljer XML-filen.

Hämta information om ett tillägg

 1. Välj ett installerat tillägg i listan i Extension Manager och granska informationen i den nedre delen av arbetsytan. Informationen visas på följande flikar.

Beskrivning

Beskriver tillägget och var du kan hitta det i din produkt. Utvecklarna skickar med den här informationen när de skapar tillägget.

Avancerat

Innehåller eventuell signatur och information om beroenden.

Inställningar

Inställningar innehåller inställningar för att visa varningar om tillägg och om Extension Manager ska vara anslutet till Internet. Du når Inställningar genom att välja Verktyg > Inställningar.

Varningar

Innehåller ett alternativ för att visa en varning när ett osignerat ZXP-tillägg installeras. I ett signerat tillägg ingår det information om tilläggets utgivare. Om Extension Manager kan avgöra vem som gett ut tillägget installeras tillägget utan meddelanden. Då kan du visa signaturinformationen på fliken Avancerat. Annars visas en varning. Då kan du bestämma om du vill fortsätta med installationen eller avbryta den.

Åtkomstkontroll

Ange om Extension Manager ska ha åtkomst till Internet. Som standard anges true för det här alternativet. Om det här alternativet inte är markerat kan inte Extension Manager använda Adobe Exchange för att skicka tillägg, komma åt hjälp och forum o.s.v.

Mer information om signerade tillägg finns i Om signerade tillägg.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto