Stor arbetsyta | Vanliga frågor och kända fel

Skapar du konstverk på en stor arbetsyta? Läs om vanliga frågor, kända fel och felsökningstips.

Vanliga frågor

Hur mycket arbetsyta får jag genom att flytta till en stor arbetsyta?

Med en stor arbetsyta kan du skapa flera ritytor med större mått. Det gör att området på arbetsytan blir 2 270 x 2 270 tum, vilket innebär att du får 100 gånger mer arbetsutrymme än standardarbetsytan.

Se: Arbeta med stor arbetsyta för att skapa storskaliga verk

Kan jag kopiera verken från den stora arbetsytan till standardarbetsytan?

Ja, du kan kopiera och klistra in verk från stora arbetsytor till standardarbetsytor. Men om det storskaliga verket inte passar på arbetsytan eller når arbetsytans gränser, skalas det automatiskt ned för att passa arbetsytans storlek. 

Hur optimerar jag arbetsytan när mina ritytor är ordnade efter rad eller kolumn?

När du ställer in dokumentet via Fler inställningar kan du använda dialogrutan Ordna efter rad eller alternativet Ordna efter kolumn för att definiera ritytans layout. Om de angivna ritytorna inte får plats på angiven rad eller kolumn, men du fortfarande har tillgängligt utrymme på arbetsytan för att ritytorna ska få plats,  ändrar du dokumentlayouten om du vill fortsätta med arbetet på standardarbetsytan.

Hur ändrar jag standardupplösningen för rastereffekter för mitt storskaliga dokument?

Att tillämpa rastereffekter på storskaliga dokument med högre upplösning kan göra arbetsflödena långsammare. För att optimera programmets prestanda och hjälpa dig att skapa effektiva dokument ställer Illustrator in dokumentens upplösning för rastereffekter för storskaliga dokument till 36 ppi.

Men om du har behov av att ändra standardupplösningen för rastereffekter ska du göra följande:

  • Välj Effekter > Inställningar för rastereffekter i dokument
  • Från listrutan Upplösning i dilaogrutan väljer du ett upplösningsvärde.

För information om dialogrutan Inställningar för rastereffekter i dokument se Alternativ för rasterisering.

 Du kan också ändra rastereffekternas upplösning när du skapar dokumentet via dialogrutan Nytt dokument. Välj den upplösning som fungerar bäst för dig i listrutan Rastereffekter i avsnittet Avancerade inställningar.

Vanliga frågor om att öppna, spara och exportera filer

Kan jag öppna en stor teckning i en äldre Illustrator-version?

När du sparar eller exporterar de verk som skapats på en stor arbetsyta i en Illustrator-version som är tidigare än 24.0, visas verket som tio gånger mindre så att det får plats i standardstorleken. Tänk på att det också kan inaktivera vissa redigeringsfunktioner och ändra textlayouten.

 Spara verket i den senaste versionen för att visa den på rätt sätt.

Kan jag spara mina stora teckningar som PDF-filer?

Ja, det kan du. När du sparar det stora verket med PDF-version 1.5 eller tidigare skalas arbetsytan ned och ser tio gånger mindre ut när du öppnar PDF-filen.

 Använd Acrobat 1.6 eller senare om du vill visa verket i verklig storlek.

Varför krymper min stora teckning (.ai och .pdf) när den öppnas i en läsarapp eller en webbläsare?

När du sparar eller exporterar .ai- eller .pdf-dokument som skapats på en stor arbetsyta, tillämpas en skala på dokumentet. När du öppnar verket, om läsarappen eller webbläsaren inte kan läsa skalan, visas verken som tio gånger mindre.

 

  • Se till att du väljer inställningsalternativet Följ skalan vid PDF-import så att skalan beaktas när du öppnar PDF-filen.
  • Även om läsarappen inte kan läsa skalfaktorn kan du testa en annan webbläsare eller se till att läsarappen läser de stora verken.

Kan jag exportera min PDF-fil med en stor teckning via Resursexport?

Du kan exportera PDF-filen som innehåller verket som har skapats på en stor arbetsyta via panelen Resursexport. Verket visas dock som tio gånger mindre när du öppnar det i Acrobat version 1.5 eller senare.
 Om du vill se den i verklig storlek använder du en PDF-förinställning med Acrobat 1.6 eller senare.

Kända fel

Nya enheter som introduceras för stor arbetsyta (fot, fot-tum, meter, yard) har problem med decimaler.

När du drar och släpper ett verk skapat på en stor arbetsyta med en storlek på mindre än 30 × 30 pixlar till CC-biblioteken och sedan flyttar verket från CC-biblioteken tillbaka till dokumentet, kanske du ser en stor markeringsram. Detta händer eftersom verket då det placeras från CC-biblioteket placeras i PDF-format och 30 × 30 pixlar är det minsta måttet för att spara en PDF som har skapats på en stor arbetsyta.

När verket skapas på en stor arbetsyta och har måtten 30 px eller mindre bevaras grafikens faktiska storlek vid exporten till PDF-format. Exportmåtten kommer nu att vara 30 px.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?