Användarhandbok Avbryt

Arbeta med effekter

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Om effekter

Illustrator innehåller en rad effekter som du kan tillämpa på ett objekt, en grupp eller på ett lager för att ändra dess egenskaper.

När du har tillämpat en effekt på ett objekt visas effekten på panelen Utseende. På panelen Utseende kan du redigera effekten, flytta den, duplicera den, ta bort den eller spara den som en del av ett grafikformat. När du använder en effekt måste du expandera objektet innan du får tillgång till de nya punkterna.

Effekterna i den övre delen av menyn Effekter är vektoreffekter. Du kan bara använda dessa effekter för vektorobjekt eller för fyllningen eller linjerna i ett bitmappsobjekt på panelen Utseende. Följande effekter och effektkategorier på den övre delen av menyn utgör undantag till nämnd regel och kan tillämpas både på vektor- och bitmappsobjekt: 3D-effekter, SVG-filter, tänjeffekter, omformningseffekter, Skugga, Ludd, Innerglöd och Ytterglöd.

Effekterna i den nedre delen av menyn Effekter är rastereffekter. Dessa effekter kan användas med både vektor- och bitmappsobjekt.

En video om hur du använder panelerna Utseende och Grafikformat finns på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

Tillämpa en effekt

 1. Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål på panelen Lager).

  Om du vill tillämpa en effekt på ett visst attribut för ett objekt, till exempel fyllningen eller linjen, markerar du först objektet och sedan attributet på panelen Utseende.

 2. Gör något av följande:

  • Välj ett kommando på menyn Effekt.

  • Klicka på Lägg till ny effekt  på panelen Utseende och välj en effekt.

 3. Om en dialogruta öppnas, anger du dina alternativ och klickar på OK.

  Obs!

  Om du vill tillämpa den senast använda effekten och de senast använda inställningarna väljer du Effekt > Tillämpa [effektens namn]. Om du vill tillämpa den senast använda effekten och ange alternativ väljer du Effekt > [effektens namn].

Om rastereffekter

Rastereffekter är effekter som byggs upp av pixlar i stället för av vektordata. Rastereffekter innefattar SVG-filter, alla effekter i sektionen längst ned på menyn Effekt samt kommandona Skugga, Inre glöd, Yttre glöd och Ludd på undermenyn Effekt > Stilisera.

Med funktionerna för upplösningsoberoende effekter (Resolution Independent Effects, RIE) i Illustrator kan du göra följande:

 • När upplösningen i Inställningar för dokumentrastereffekter ändras tolkas parametrarna i effekten med ett annat värde så att förändringen av effektens utseende är minimal eller obefintlig. De nya ändrade parametervärdena visas i dialogrutan Effekt.

 • För effekter med mer än en parameter tolkar Illustrator bara de parametrar som är relaterade till upplösningsinställningen för dokumentrastereffekter.

  Det finns till exempel olika parametrar i dialogrutan Raster. Endast storleksvärdet ändras emellertid när inställningarna för dokumentrastereffekter ändras.

Rastermönstereffekten före och efter en ändring av upplösningsvärdet från 300 ppi till 150 ppi
Rastermönstereffekten före och efter en ändring av upplösningsvärdet från 300 ppi till 150 ppi

Rastermönstereffekten före och efter en ändring av upplösningsvärdet från 300 ppi till 150 ppi
Rastermönstereffekten före och efter en ändring av upplösningsvärdet från 300 ppi till 150 ppi

Du anger rastreringsalternativ för ett dokument genom att välja Effekt > Inställningar för dokumentrastereffekter. (Se Rastreringsalternativ.)

Obs!

Om en effekt ser bra ut på skärmen men förlorar skärpa eller ser ojämn ut i utskriften ökar du upplösningen för dokumentrastereffekterna.

Rastreringsalternativ

Du kan ange följande alternativ för alla rastereffekter i ett dokument eller när du rastrerar ett vektorobjekt.

Färgmodell

Anger vilken färgmodell som används vid rastreringen. Du kan skapa en bild med RGB- eller CMYK-färger (beroende på det aktuella dokumentets färgläge), en gråskalebild eller en 1-bitars bild (som kan vara svartvit eller genomskinlig beroende på inställningarna för bakgrunden).

Upplösning

Ange antalet pixlar per tum (ppi) i den rastrerade bilden. När du rastrerar ett vektorobjekt och vill använda globala inställningar för upplösning, väljer du Använd Upplösning för dokumentrastrering.

Bakgrund

Anger hur genomskinliga områden i vektorgrafiken konverteras till pixlar. Välj Vit om du vill fylla genomskinliga områden med vita pixlar, eller välj Genomskinlig om du vill göra bakgrunden genomskinlig. Om du väljer Genomskinlig, skapar du en alfakanal (för alla bilder utom 1-bitars bilder). Alfakanalen bibehålls om du exporterar teckningen till Photoshop. (Det här alternativet är bättre för kantutjämning än alternativet Skapa urklippsmask.)

Kantutjämning

Tillämpas för kantutjämning, så att ojämna kanter i den rastrerade bilden jämnas till. När du anger rastreringsalternativen för ett dokument, avmarkerar du alternativet. Annars kan fina linjer och små texter bli oskarpa.

När du rastrerar ett vektorobjekt, tillämpar du inte kantutjämning och markerar därför Ingen. Då bevaras de skarpa kanterna i den rastrerade teckningen. Om du vill tillämpa kantutjämning som lämpar sig för teckningar utan text, markerar du Teckning optimerad. Om du vill tillämpa kantutjämning som lämpar sig för teckningar med text, markerar du Text optimerad.

Skapa urklippsmask

Skapar en mask som gör att bakgrunden till den rastrerade bilden ser genomskinlig ut. Du behöver inte skapa någon urklippsmask, om du markerade Genomskinlig för bakgrunden.

Lägg till runtom objekt

Lägger till en utfyllnad eller kantlinje runt den rastrerade bilden, med angivet antal pixlar. Den färdiga bildens dimensioner visas som originaldimensionerna plus värdet på inställningen Lägg till runtom objekt. Du kan använda den här inställningen när du till exempel skapar en ögonblickseffekt: Ange ett värde för inställningen Lägg till runtom objekt, välj Vit bakgrund och markera inte Skapa urklippsmask. Den vita gränsen som läggs till för originalobjektet blir en synlig kantlinje i bilden. Du kan sedan använda effekten Skugga eller Ytterglöd om du vill att originalteckningen ska se ut som ett foto.

Tillämpa effekter på bitmappsbilder

Du kan använda effekter för att ge bitmappsbilder och vektorobjekt ett särskilt utseende. Du kan till exempel få dem att se ut som impressionistiska tavlor, tillämpa ljusförändringar, förvränga bilder och skapa många andra intressanta visuella effekter.

Tänk på följande när du tillämpar effekter på bitmappsobjekt:

 • Effekter fungerar inte med länkade bitmappsobjekt. Om du tillämpar en effekt på ett länkat bitmappsobjekt tillämpas den på en inbäddad kopia av bitmappsobjektet och inte på originalet. Om du vill tillämpa effekten på originalet måste du bädda in originalbitmappen i dokumentet.

 • Adobe Illustrator stöder plug-in-effekter från Adobe-produkter, t.ex. Adobe Photoshop, och från andra programvaruutvecklare. De flesta plug-in-effekter som du installerar visas på Effekt-menyn och fungerar på samma sätt som de inbyggda effekterna.

 • Vissa effekter kan vara minneskrävande, särskilt om de tillämpas på en bitmappsbild med hög upplösning.

Förbättra prestanda för effekter

En del effekter är mycket minneskrävande. Följande tekniker kan förbättra prestanda när du använder den här typen av effekter:

 • Markera alternativet Förhandsvisa i effektdialogrutorna för att spara tid och undvika oväntade resultat.

 • Ändra inställningarna. Vissa kommandon, till exempel Glas, kräver extremt mycket minne. Försök med olika inställningar för att få upp hastigheten.

 • Om du planerar att skriva ut på en gråskaleskrivare konverterar du en kopia av bitmappsbilden till gråskala innan du tillämpar effekter. Tänk dock på att effekten inte alltid blir densamma när du tillämpar ett filter på en färgbild och sedan konverterar den till gråskala som när du tillämpar samma effekt direkt på en gråskaleversion av bilden.

Ändra eller ta bort en effekt

Du kan ändra eller ta bort en effekt på panelen Utseende.

 1. Markera objektet eller gruppen (eller ange lagret som mål på panelen Lager) där effekten tillämpas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra effekten klickar du på det blå understrukna namnet panelen Utseende. Gör de ändringar du vill i effektdialogrutan, och klicka sedan på OK.

  • Om du vill ta bort effekten, markerar du den i listan på panelen Utseende och klickar på knappen Ta bort.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto