Förinställningar för bildkalkering

Läs om olika typer av förinställningar som du kan använda för att kalkera bilder med bra resultat.

Artikel av Monika Gause

Monika Gause är frilansande kommunikationsdesigner, teknisk skribent och lärare i Hamburg i Tyskland. Vektorgrafik har varit en konstant i en karriär som har lett henne från desktop publishing till multimedia, webbdesign och – nu – skrivande. Hon har skapat 3D-animationer för museer, formgett småföretags webbplatser och illustrerat otaliga kontorsartiklar. Som lärare och ACP i Adobes forum älskar hon att dyka ner i sina kunders och forumdeltagarnas arbetsflöden och problem och utveckla lösningar åt dem.

Flera alternativ avgör vad resultatet blir av kalkering. För att du ska komma i gång erbjuder vissa förinställningar lösningar för olika typer av resultat. Du kan använda dem och sedan finjustera efter dina behov. Inget är perfekt för allt. Du måste ta reda på vad som passar bäst för just din typ av bild. Välj en förinställning med utgångspunkt från dess namn och från det resultat du vill ha. Du kan t.ex. använda den svartvita förinställningen på ett färgfoto för att få en svartvit reduktion av fotot. 

Välj förinställningen Automatisk färg (som bara är tillgänglig direkt från panelen Bildkalkering) för att låta Illustrator ta reda på källbildens karaktär och använda det som passar bäst. Detta alternativ grundar sig på artificiell intelligens. 

Här är några exempel på bildtyper:

Tecknad serie

Av alla typer av bilder fungerar tecknade figurer bäst med bildkalkeringsfunktionen.  

 1. Välj källgrafiken och välj kalkera med förinställningen Automatisk färg. Många gånger behöver du inte ändra mycket i resultatet. 

 2. Du kan anpassa resultatet ytterligare. Kontrollera hur exakt banorna följer källan. Håll in knappen Visa källa för att tillfälligt växla till källbilden och identifiera de områden som behöver bättras på. Lägg märke till att kalkeringen alltid rör sig något nedåt och åt höger. Detta kan inte korrigeras. 

 3. I bildkalkeringens informationsområde bör du även kolla hur många färger som har skapats. Matchar det antalet färger i källbilden?

 4. Öppna sedan området Avancerat genom att klicka på den lilla pilen till vänster. Visa ett mer detaljerat resultat genom att flytta reglaget Banor åt höger. Observera att banorna kan bli mer ojämna då. 

 5. Flytta skjutreglaget Hörn åt höger för att få skarpa hörn. Med skjutreglaget definierar du att du föredrar hörnpunkter även om vinklarna i källfilen inte är så skarpa (observera den vänstra inre delen av benet). 

  När du ändrar alternativen från vad som ursprungligen var inställt ändras menylistan i menyn Förinställningar till Anpassat.

 6. Du kan bli kvitt små former eller damm från en illa skannad kopia genom att flytta skjutreglaget Brus till höger. Med reglaget anger du det minsta antalet närliggande identiskt färgade pixlar som kalkeras som en form.

Pensel- eller penndrag  

Penseldrag är svåra att vektorisera, eftersom det behövs en massa detaljer och glatta banor.

 1. Börja med förinställningen Svartvitt. Tryck på knappen Visa källa för att kolla resultatet. 

 2. Justera kalkeringen ännu mer genom att dra tröskelreglaget för att göra resultatet mörkare eller ljusare. Genom att flytta skjutreglaget åt höger får du ljusare streck, men du offrar detaljerna i de områden som redan är mörka. Med den här bilden är det svårt, för du vill både ha de korta svarta strecken och de små vita detaljerna.

 3. Använd reglaget Brus för att försöka fånga in mer av de finare detaljerna.

 4. Justera reglaget Banor om du vill väga av banornas jämnhet mot kalkeringens noggrannhet. 

 5. Markera rutan Ignorera vitt så att Illustrator bara genererar svarta former. Då kan du skapa en pensel direkt från detta efter att ha expanderat.

För att få bra resultat med den här typen av intrikata svartvita teckningar och matcha resultaten med den nya bildkalkeringsmodulen, är noggrannhetsavvägningen mellan Banor-reglaget och Brus viktigt. 

Schablonmall med en färg (Che Guevara)

För att ordna med den här typen av teckning automatiskt behöver du matchande källfoton, och du måste ha porträttet isolerat i fotot. Om du saknar lämpliga källbilder är det bättre att vektorisera manuellt.

 1. Börja med förinställningen Svartvitt. Tryck på knappen Visa källa för att kolla resultatet. 

 2. Justera tröskelvärdet för att väga av de mörka och ljusa områdena. 

 3. Nu är det också viktigt att minska mängden detaljer genom att justera Brus-reglaget. Särskilt om du vill trycka detta i vinyl på en t-tröja. 

 4. Justera reglaget Banor i efterhand för att bestämma kurvornas glatthet. Vanligtvis vill du göra dem mjukare.

 5. Med skjutreglaget Hörn skulle du kunna försöka få snyggare kurvor genom att minska antalet hörn.

 6. Markera alternativet Ignorera vitt för att bara generera svarta former. 

Troligtvis får du bättre resultat när du vektoriserar detta manuellt eller om du lägger en massa tid på att belysa i fotostudion och på bildförberedelser i Photoshop.

Fotorealistiskt

Ett litet foto blir inte oändligt skalbart genom att det kalkeras automatiskt. Men om du inte förstorar teckningen för mycket kanske du inte ens märker att det inte är ett foto längre. Bildkalkeringsmodulen kan fånga upp hundratusentals färger i motsats till den gamla livekalkeringen, som bara hanterade 256 färger.

 1. Börja med förinställningen Hög färg för fotorealistisk autokalkering. Observera att kalkeringen innehåller tusentals färger i avsnittet Info.

 2. Förbättra resultatet genom att försöka få till en jämnare färgblandning genom att öka antalet färger: flytta reglaget Färger åt höger. 

 3. Som vid praktiskt taget all kalkering måste du också väga av detaljer och jämnhet genom att använda reglaget Banor.

 4. Förinställningen har lågt brusvärde och spårar en massa små detaljer. Om du ökar det kan bilden bli lite mer abstrakt, så det här alternativet måste behandlas försiktigt.

Färgreducerat foto  

Denna popkonstliknande effekt är enkel att uppnå med bildkalkering.

 1. Börja med förinställningen Låg färg. Den vektoriserar fotot med ett begränsat antal färger. 

 2. Du kan minska antalet färger ännu mer genom att använda reglaget Färger. När du gör det bestämmer du faktiskt antalet färger du vill ha i resultatet. Du kan kolla att antalet färger matchar indata i avsnittet Info.

 3. Minska sedan kalkeringens noggrannhet genom att flytta skjutreglaget Banor åt vänster. 

 4. Minska även mängden detaljer genom att öka värdet på Brus.

 5. Härnäst kommer det roliga: att använda olika färger på teckningen. Gör det genom att öppna ett färgrutebibliotek med de färger du vill använda, t.ex. genom att välja det från menyn Bibliotek för färgrutor på panelen Färgrutor. Biblioteket måste vara öppet. 

 6. På panelen Bildkalkering kan du sedan välja ditt bibliotek på palettmenyn. Illustrator tilldelar de ursprungliga färgerna färgerna från biblioteket med sina egna algoritmer – du kan inte påverka det.

 7. Om ditt bibliotek innehåller ett antal färggrupper kan du välja en av dem från menyn Färger.

 8. Om du vill tilldela färger annorlunda måste du expandera bildkalkeringen och sedan använda funktionen Färga om teckning för att byta ut färger. 

Övertoningar

Övertoningar går att dela upp i många enfärgade former, så det du måste göra i det här fallet är att justera alternativen så att du får en enda form istället för flera. Det första steget är att försöka justera källbilden i Photoshop på ett sätt som eliminerar övertoningarna.

 1. Börja med förinställningen Automatisk färg.

 2. Målet måste nu vara att slå ihop så många gradientfärger som möjligt, eftersom det ger dig glattare banor och därmed mindre redigeringsjobb efteråt. Försök flytta reglaget Färger åt vänster för att minska antalet färger.

 3. När du är klar med optimeringen måste du expandera bildkalkeringen och tillämpa en övertoning på formerna.

Mekaniska ritningar

Mekaniska ritningar och rena, reducerade kartor går också att kalkera automatiskt. Resultatet beror väldigt mycket på källbildens kvalitet, och om linjetjockleken varierar mycket ska du inte förvänta dig ett vettigt resultat.

 1. Börja med förinställningen Kontur.

 2. Den ger upphov till en helt annan kalkering än de andra förinställningarna genom att inte kalkera med former utan med streck. Du kan kolla detta det genom att välja Konturer med källbild på menyn Visa

 3. Justera resultatet ännu mer genom att markera Fäst kurvor mot linjer.

 4. Du bör även testa om resultatet blir bättre om du ökar värdet på Hörn

Optimera resultatet med lågupplösta bilder

Människohjärnan kan tolka detaljer i bilder som faktiskt inte finns där – datorer är begränsade i det avseendet. Den minsta storlek du behöver för ett hyfsat resultat beror av bildens art. En tecknad skiss fungerar i mindre storlekar än en bokstav. 

 1. Än en gång börjar du med förinställningen Automatisk färg.

 2. Resultatet behöver justeras mycket. Börja med att minska reglaget Brus. Öka sedan banornas noggrannhet. Flytta det inte långt till höger, för då blir banorna ojämna.

 3. Kalkeringen behöver fortfarande redigeras, vilket sannolikt bara kan göras manuellt. Förbered detta genom att ändra metoden till Överlappande. Detta skapar staplade former där det är möjligt. Om det inte går att stapla dem överlappar Illustrator åtminstone deras kanter. 

  Överlappande former som flyttas isär efter att bildkalkeringen har utökats (vänster); konturvy (höger)

  Angränsande former som har flyttats isär (vänster); konturvy (höger)

Exempelbilden och många bilder som den skulle det förmodligen vara mycket effektivare om du kalkerade manuellt, och resultatet skulle förstås bli bättre. 

Använda och redigera de genererade banorna

När du har slutfört kalkeringen och vill redigera banorna, måste du expandera den kalkerade teckningen. Tryck på knappen Utöka på Kontrollpanelen eller panelen Egenskaper. Då får du redigerbara banor som du kan redigera ytterligare. Det är alltid bättre att optimera alternativen för bildkalkering än att redigera banorna efteråt. Det är närmast omöjligt att redigera många teckningar med många färger. För andra typer av bilder kan det ta lång tid.

Skapa logotyper, ikoner, skisser, typografi, handstilstext och andra vektorbilder med Adobe Illustrator.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?