Om färggrupper

En färggrupp är ett organiseringsverktyg som du kan använda för att gruppera färgrutor som hör ihop på panelen Färgrutor. En färggrupp kan dessutom innehålla färgharmonier, som du skapar i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning eller på panelen Färgguide. Färggrupper kan endast innehålla heltäckande färger, t.ex. dekor-, process- eller globala färger. Övertoningar och mönster kan inte grupperas.

Du kan använda panelen Färgguide eller dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning om du vill skapa harmonierande färggrupper. Med båda funktionerna kan du välja en harmoniregel och direkt skapa ett färgschema baserat på den färg som du väljer. Du kan till exempel välja harmoniregeln Monokrom om du vill skapa en färggrupp som innehåller samma nyans, men med olika mättnadsnivåer. Eller också kan du välja harmoniregeln Högkontrast eller Pentagram om du vill skapa en färggrupp med kontrasterande färger för ett starkare intryck.

Om du vill ha inspiration och dela färgharmonier med andra eller skapa färggrupper utanför Illustrator väljer du Fönster > Adobe Color-teman och bläddrar igenom de olika färgharmonierna som finns där.

Mer information finns på webbplatsen för Color-teman på https://color.adobe.com/create/color-wheel/.

Översikt över panelen Färgguide

Använd panelen Färgguide som inspirationskälla när du skapar teckningar. På panelen Färgguide får du förslag på harmonierande färger baserat på den färg som är vald på panelen Verktyg. Du kan använda de här färgerna för att färglägga teckningar, eller också kan du redigera dem i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning eller spara dem som färgrutor eller färgrutegrupper på panelen Färgrutor.

Du kan redigera färgerna som genereras via panelen Färgguide på flera olika sätt. Du kan till exempel ändra harmoniregeln eller justera variationstypen (t.ex. färgtoner och skuggor eller klara och dunkla färger) och antalet färgvariationer som visas.

Obs! Om du har markerat en teckning ändras färgen på den markerade teckningen om du klickar på en färgvariation, precis som när du klickar på en färgruta på panelen Färgrutor.

Panelen Färgguide
A. Menyn Harmoniregler och aktiv färggrupp B. Ange som basfärg C. Aktiva färger D. Färgvariationer E. Färgerna begränsas till det markerade färgrutebiblioteket F. Redigera färger eller Redigera eller använda färger beroende på den aktuella markeringen (öppnar färgerna i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning) G. Spara grupp till färgrutepanelen 

Obs!

Om du vill redigera den markerade färggruppen kontrollerar du att ingen teckning är markerad och klickar på knappen Redigera färger . Om du vill redigera den valda färggruppen och tillämpa ändringarna på den markerade teckningen klickar du på knappen Redigera eller använda färger . Mer information finns i Redigera färger i dialogrutan Redigera färger.

Ange vilken typ av färgvariationer som ska visas på panelen

 1. Välj någon av följande variationer på menyn på färgguidepanelen:

  Visa Toner/skuggor

  Lägger till svart i variationerna till vänster och vitt i variationerna till höger

  Visa Varma/svala

  Lägger till rött i variationerna till vänster och blått i variationerna till höger

  Visa Klara/dunkla

  Minskar mättnaden mot grått i variationer till vänster och ökar mättnaden mot grått i variationer till höger

  Obs!

  Om du använder dekorfärger ska du bara använda variationen för toner/skuggor och välja färger från tonsidan (höger) i variationslistan. Alla andra variationer gör att dekorfärger konverteras till processfärger.

Ange antal och intervall för färgvariationer som ska visas på panelen

 1. Välj Alternativ för färgguide på menyn på färgguidepanelen.

 2. Ange antalet färger som du vill visa till vänster och höger om varje färg i den skapade färggruppen. Välj till exempel 6 om du vill se sex mörkare nyanser och sex ljusare nyanser av varje färg.

  De ursprungliga färgerna visas alltid längs mitten av panelen med en triangel strax ovanför, och variationerna av färgerna visas till vänster eller höger om dem.

 3. Dra intervallreglaget till vänster om du vill minska variationsintervallet och till höger om du vill öka intervallet.

  Om du minskar intervallet skapas färger som är mer lika originalfärgerna.

  Justera intervallet för färgvariationer
  Justera intervallet för färgvariationer

Översikt över dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning

Namnet på den här dialogrutan ändras beroende på kontexten:

Om du har markerat en teckning och klickar på ikonen  på kontrollpanelen eller panelen Färgrutor eller Färgguide, eller när du väljer Redigera > Redigera färger > Färga om teckning, öppnas dialogrutan som Färga om teckning där du har tillgång till flikarna Tilldela och Redigera.

Om ingen teckning är markerad och du klickar på ikonen  på kontrollpanelen eller panelen Färgrutor eller Färgguide öppnas dialogrutan som Redigera färger där du endast har tillgång till fliken Redigera.

Oavsett vilket namn som visas överst i dialogrutan så visas alltid färggrupperna för det aktuella dokumentet till höger i dialogrutan, jämte de två standardfärggrupperna för utskriftsfärg och gråskala. Du kan markera och använda de här grupperna när du vill.

Skapa eller redigera färggrupper och tilldela färger med hjälp av dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.
Skapa eller redigera färggrupper och tilldela färger med hjälp av dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

A. Skapa och redigera en färggrupp på fliken Redigera B. Tilldela färger på fliken Tilldela C. Välj en färggrupp i listan Färggrupper 

Med alternativet Färga om bild längst ned i dialogrutan kan du förhandsvisa färger i en markerad teckning och ange om teckningen ska färgas om när du stänger dialogrutan.

Huvudområdena i dialogrutan är:

Redigera

Skapa nya färggrupper eller redigera befintliga färggrupper på fliken Redigera. Använd menyn Harmoniregler och färghjulet om du vill testa olika färgharmonier. I färghjulet kan du se hur färger i en harmoni är relaterade till varandra. I färgremsorna kan du visa och ändra olika färgvärden. Du kan dessutom justera ljusstyrkan, lägga till och ta bort färger, spara färggrupper och förhandsgranska färgerna i markerade teckningar.

Tilldela

Granska och ange hur färger från en färggrupp ska ersätta originalfärger i teckningen på fliken Tilldela. Du kan endast tilldela färger om du har markerat en teckning i dokumentet. Du kan ange vilka nya färger som ska ersätta aktuella färger, om dekorfärger bevaras och hur färger ersätts (du kan till exempel ersätta färger helt eller ersätta nyanser men behålla ljusstyrkan). Använd Tilldela för att ange hur teckningar färgas om med den aktuella färggruppen eller för att reducera antalet färger i den aktuella teckningen.

Färggrupper

Alla sparade färggrupper för det dokument som är öppet visas här (samma färggrupper visas på färgrutepanelen). När du arbetar i dialogrutan kan du redigera, ta bort och skapa nya färggrupper med hjälp av listan Färggrupper. Alla ändringar avspeglas också på färgrutepanelen. Den markerade färggruppen visar vilken färggrupp som redigeras för tillfället. Du kan välja vilken färggrupp som helst och redigera den, eller använda den för att färga om den valda teckningen. Om du sparar en färggrupp läggs gruppen till i den här listan.

Öppna dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning

 1. Öppna dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning från någon av följande platser:

  Redigera > Redigera färger > kommandot Färga om teckning eller Färga om med förinställning.

  Använd dessa kommandon om du vill redigera färger i den markerade teckningen.

  Knappen Färga om teckning på kontrollpanelen

  Använd den här knappen om du vill redigera färgerna i den markerade teckningen med hjälp av dialogrutan Färga om teckning. Den här knappen är tillgänglig när den markerade teckningen innehåller två eller fler färger.

  Obs! Det här är ett bekvämt sätt att redigera färger när du vill anpassa färger i en teckning globalt, i det fall globala färger inte användes när teckningen skapades.

  Knappen Redigera färger eller Redigera eller använda färger på panelen Färgguide

  Klicka på den här knappen om du vill redigera färgerna på panelen Färgguide, eller redigera och sedan använda färgerna på panelen Färgguide i den markerade teckningen.

  Knappen Redigera färggrupp eller Redigera eller använda färggrupp på panelen Färgrutor

  Klicka på den här knappen om du vill redigera färgerna i den valda färggruppen, eller om du vill redigera färgerna och använda dem i den markerade teckningen. Du kan också öppna dialogrutan genom att dubbelklicka på en färggrupp på panelen Färgrutor.

Arbeta med listan Färggrupper

 • Om du vill visa eller dölja listan Färggrupper klickar du på ikonen Dölj färggruppslager  till höger i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning. Klicka på ikonen igen om du vill visa listan en gång till.

 • Om du vill lägga till en ny färggrupp i listan skapar eller redigerar du en färggrupp och klickar sedan på Ny färggrupp. En ny färggrupp visas i listan.

 • Redigera en färggrupp genom att klicka på den i listan. Ändra färggruppen på fliken Redigera och klicka sedan på Spara ändringar i färggrupp .

 • Om du vill ta bort en färggrupp markerar du gruppen och klickar på Ta bort färggrupp .

Skapa färggrupper

Du kan skapa färggrupper på panelen Färgguide eller i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning. Du kan också skapa och dela färggrupper med andra på webbplatsen för Adobe Color-teman.

Skapa en färggrupp på panelen Färgguide

Kontrollera att det inte finns någon teckning markerad när du anger basfärgen; vid en markering kommer den markerade teckningen att färgas med basfärgen.

 1. Öppna färgguidepanelen och gör något av följande när du vill ange basfärgen för färgharmonin:

  • Klicka på en färgruta på färgrutepanelen.

  • Klicka på en färg på färgpanelen. (Du kanske vill dra ut färgpanelen så att du kan använda den samtidigt med färgguidepanelen.)

  • Dubbelklicka på Fyllningsfärg på verktygspanelen och välj en färg med färgväljaren.

  • Använd pipetten och klicka på en teckning som innehåller den färg som du vill använda.

  • Markera en teckning som innehåller den färg som du vill använda och klicka sedan på ikonen Ange grundfärg för den aktuella färgen .

  • Klicka på en färgvariation på färgguidepanelen och klicka sedan på ikonen Ange grundfärg för den aktuella färgen 

 2. Välj en regel på menyn Harmoniregler.

  Obs!

  Om du vill begränsa färgerna till ett färgrutebibliotek klickar du på knappen Begränsar färggruppen till färger i ett färgrutebibliotek  och väljer ett bibliotek i listan.

 3. Om du vill spara färggruppen eller en enskild färg på panelen Färgrutor gör du något av följande:

  • Om du vill spara den aktuella färggruppen på panelen Färgguide klickar du på knappen Spara färggruppen på färgrutepanelen .

  • Om du vill spara en eller flera färgvariationer som enskilda färgrutor drar du färgerna från färgguidepanelen till färgrutepanelen.

  • Om du vill spara flera färgvariationer som en grupp markerar du dem på panelen Färgguide och klickar på knappen Spara färggruppen på färgrutepanelen .

  Ge den nya gruppen ett namn genom att markera grupper på panelen Färgrutor och välja Alternativ för färggrupp på panelmenyn.

  Obs!

  Om du vill överföra din färggrupp till Adobe Color-webbplatsen markerar du den och väljer Fönster > Adobe Color-teman. Klicka på Överför på panelen . Du måste logga in med ditt Adobe ID för att överföra färgrutor.

 4. Om du vill färglägga en teckning med en färg i färggruppen markerar du teckningen och klickar på en färg på panelen Färgguide.

  Obs!

  Om du vill färglägga alla objekt i ett grupperat objekt markerar du objektet, väljer Redigera > Färga om teckning och väljer önskade alternativ i dialogrutan Färga om teckning. (Mer information finns i avsnittet Tilldela färger till bilder.)

Skapa en färggrupp i dialogrutan Redigera färger

Du skapar en färggrupp i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning genom att välja en grundfärg och en harmoniregel. Basfärgen används som grund för harmoniregeln när färgerna i färggruppen genereras. Om du till exempel väljer en blå basfärg och harmoniregeln Komplement skapas en färggrupp som baseras på basfärgen blått och dess komplementfärg rött.

När du ändrar färgerna i färghjulet är det fortfarande den valda harmoniregeln som styr vilka färger som genereras för gruppen. Om du vill frångå harmoniregeln och redigera färgerna fritt klickar du på knappen Bryt länk .

 1. Öppna dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning och välj, om du vill, en färgharmoni på menyn Harmoniregler.

  Obs!

  Om du vill begränsa färgerna till ett färgrutebibliotek klickar du på knappen Begränsar färggruppen till färger i ett färgrutebibliotek  och väljer ett bibliotek i listan.

 2. Om färgremsorna visas klickar du på en färghjulsikon så att färghjulet visas i stället.

 3. Ange basfärgen genom att göra något av följande:

  • Dra basfärgsmarkören (den största färgmarkören med dubbel ring) runt hjulet för att ange den basfärg som du vill använda.

  • Justera färgreglagen i nederkanten av dialogrutan.

 4. Välj en ny harmoniregel eller flytta färgmarkörerna som du vill.

 5. Om du vill förhandsvisa de nya färgerna på en viss teckning klickar du på Färga om bild.

  Obs!

  Med Färga om bild färgas den markerade teckningen om när du klickar på OK så att dialogrutan stängs. Om du inte vill färga om den markerade teckningen kontrollerar du att det här alternativet är avmarkerat innan du klickar på OK.

 6. Skriv in ett namn i rutan Namn till höger om menyn Harmoniregler och klicka på Ny färggrupp.

  Obs!

  Om ikonen Ny färggrupp inte visas klickar du på ikonen Visa färggruppslager .

 7. Om du vill spara den nya färggruppen på panelen Färgrutor klickar du på OK och stänger dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

Obs!

Du kan också skapa en färggrupp med hjälp av färgguiden. (Se Skapa en färggrupp på panelen Färgguide.)

Redigera färger i dialogrutan Redigera färger

Att redigera färger i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning är ett bekvämt sätt att anpassa färgerna i markerade teckningar globalt. Det är särskilt användbart om de globala färgerna inte användes när teckningen skapades. Du kan redigera färger och färggrupper i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning och använda ändringarna i markerade teckningar eller spara de redigerade färgerna och använda dem senare.

När du redigerar färger använder du det utjämnade färghjulet, det segmenterade färghjulet eller färgremsorna.

Redigera färger genom att flytta färgmarkörerna på det utjämnade färghjulet
Redigera färger genom att flytta färgmarkörerna på det utjämnade färghjulet

Utjämnat färghjul

Nyans, mättnad och ljusstyrka visas i en utjämnad kontinuerlig cirkel. Alla färger i den aktuella färggruppen ritas på hjulet inuti en cirkel. Med det här hjulet kan du välja bland en rad färger med stor precision, men det kan vara svårt att se separata färger eftersom alla bildpunkter har olika färg.

Segmenterat färghjul

Färger visas som en uppsättning segmenterade färgrutor. Med det här hjulet är det lätt att se separata färger, men det finns inte så många färger att välja på som i det kontinuerliga hjulet.

Färgremsor 

Endast färger från färggruppen visas. De visas som heltäckande färgremsor som du kan markera och redigera separat. Du kan ändra ordning på färgerna som visas genom att dra och släppa färgremsorna till vänster eller höger. Du kan högerklicka på en färg och välja att ta bort den, använda den som grundfärg, ändra färgens ton eller ändra färgen med färgväljaren.

Färgalternativ
A. Basfärg som den visas på menyn Harmoniregler B. Basfärg som den visas i färghjulet C. Visningsalternativ för färg D. Färg på vald färgmarkör eller färgskala E. Visa mättnad och nyans på hjulet F. Verktyg för att lägga till och ta bort färgmarkörer G. Ta bort länk mellan harmonifärger 

Spara ändringar i en färggrupp

Innan du börjar redigera färggrupperna är det viktigt att du vet hur du sparar ändringarna så att du inte oavsiktligt skriver över din favoritfärggrupp. Du kan spara ändringar på två sätt: du kan skriva över den ursprungliga färggruppen med den redigerade färggruppen, eller skapa en ny färggrupp med ändringarna och låta den ursprungliga vara intakt.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill behålla den ursprungliga färggruppen och spara ändringarna som en ny färggrupp klickar du på Ny färggrupp  överst i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

  • Om du vill spara ändringarna i den ursprungliga färggruppen (och skriva över den ursprungliga färggruppen) klickar du på Spara ändringar i färggruppen .

Redigera en färggrupp med ett färghjul

 1. Om det behövs markerar du färggruppen i färggruppslagerområdet i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

 2. Om du har markerat ett objekt på ritytan klickar du på Färga om bild om du vill förhandsgranska färgerna i teckningen. Om du inte vill färga om teckningen avmarkerar du Färga om bild innan du stänger dialogrutan eller klickar på Avbryt för att stänga den.

  Obs!

  Om du vill redigera färgerna i den markerade teckningen klickar du på Hämta färger från markerad teckning .

 3. Om du vill begränsa färgerna till ett färgrutebibliotek klickar du på knappen Begränsar färggruppen till färger i ett färgrutebibliotek  och väljer ett bibliotek i listan.

 4. Om du vill ändra grundfärgen till en annan färg i den aktuella gruppen högerklickar du på färgen i ett färghjul eller på en färgremsa och väljer Ange som grundfärg. Du kan också klicka på en färg i rutan Aktiva färger och sedan på Ange den aktuella färgen som grundfärg  till vänster om rutan Aktiva färger.

 5. Dra i en markör på hjulet om du vill ändra dess färg. Om harmoniregeln är länkad flyttas alla färgerna enligt regeln när du drar. Om harmoniregeln inte är länkad flyttas endast den markör som du drar i.

  Du kan göra något av följande när du redigerar:

  • Flytta markören runt hjulet om du vill ändra nyansen. Flytta markören inåt eller utåt på hjulet om du vill ändra mättnad eller ljusstyrka.
  • Flytta markören runt hjulet om du vill ändra nyansen. Flytta markören inåt eller utåt på hjulet om du vill ändra mättnad eller ljusstyrka.
  • Om du vill lägga till en färg högerklickar du i färghjulet där du vill lägga till färgen och väljer Lägg till ny färg.
  • Om du vill ta bort en färg högerklickar du på färgmarkören (eller på linjen för markören) i färghjulet och väljer Ta bort färg.
  • Om du vill ändra en färg med hjälp av färgväljaren högerklickar du på färgen och väljer Färgväljaren.
  • Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill att markören ska flyttas endast i en riktning.
  • Om du vill visa nyans och mättnad i stället för nyans och ljusstyrka på hjulet klickar du på knappen Visa mättnad och nyans på hjulet , rakt nedanför hjulet för att växla mellan de två visningslägena.
  • Om du vill ändra färgvärdena manuellt klickar du på färgmarkören eller på färgen i rutan Aktiva färger. Redigera färgvärdena med hjälp av reglagen eller textrutorna för färgvärden under färghjulet.
  • Om du vill ändra mättnad och ljusstyrka för en färg i färghjulet högerklickar du på en färgmarkör, väljer Välj färgton och klickar på önskad färg i rutan som visas.
 6. Spara ändringarna genom att klicka på Ny färggrupp  om du vill bevara den ursprungliga färggruppen och spara ändringarna som en ny färggrupp. Du kan också klicka på Spara ändringar i färggruppen  om du vill skriva över den ursprungliga färggruppen med ändringarna.

Obs!

Om du vill kontrollera att färgerna är tryckbara eller webbsäkra markerar du varje färgmarkör och klickar på knappen Ej tryckbart  eller Ej webbfärg .

Ändra ordning på färgerna i en färggrupp

 1. Gör något av följande:

  • Dra en färg åt vänster eller höger på menyn Aktiva färger.

  • Dra en färgremsa åt vänster eller höger i vyn Färgremsor.

Redigera en enskild färg i en färggrupp

När du använder en harmoniregel för att skapa en färggrupp länkas färgerna som standard. När en färggrupp är länkad ändras de andra färgerna enligt harmoniregeln när du redigerar en enskild färg. Om du vill redigera en färg utan att ändra de andra ska du ta bort länken mellan färgmarkörerna och harmoniregeln.

Färghjul och färgremsor
A. Färghjulsvy över länkade färger B. Färgskalevy över länkade färger C. Färghjulsvy över icke länkade färger D. Färgskalevy över icke länkade färger E. Länkade färger, klicka för att ta bort länk F. Ej länkade färger, klicka för att länka 
 1. Markera den färggrupp som du vill redigera i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning och klicka på Redigera.

 2. Klicka på ikonen Ta bort länk mellan harmonifärger .

 3. Gör något av följande i färghjulet eller i vyn Färgremsor:

  • Dra färgmarkören som du vill redigera för att ange en ny färg.

  • Klicka på den färgremsa eller färgmarkör som du vill ändra och redigera färgvärdena manuellt.

  • Dubbelklicka (eller högerklicka) på färgremsan eller färgmarkören och välj en ny färg i färgväljaren.

  • Högerklicka på en färgmarkör eller färgremsa och välj en ny skugga.

 4. Om du vill återskapa länken till färgerna så att markörerna återigen rör sig enligt den nya harmoniregeln klickar du på knappen Länka harmonifärger.

Redigera färger i en färggrupp med hjälp av färgväljaren

Du kan använda färgväljaren när du vill ändra färgerna i en färggrupp.

 1. Gör något av följande i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning:

  • Dubbelklicka på en hjulmarkör eller högerklicka på en hjulmarkör och välj Färgväljaren.

  • Dubbelklicka på en färgremsa.

  • Klicka på färgrutan till vänster om färgreglagen.

 2. Spara ändringarna genom att göra något av följande:

  • Om du vill spara de redigerade färgerna som en ny grupp skriver du in ett nytt namn i namnrutan överst i dialogrutan och klickar sedan på Ny färggrupp .

  • Om du vill spara ändringarna i den ursprungliga färggruppen klickar du på Spara ändringar i färggruppen .

Ändra ordning slumpmässigt på färg eller mättnad och ljusstyrka

I dialogrutan Redigera/Färga om teckning kan du prova olika slumpmässiga variationer av den aktuella färggruppen genom att klicka på knappen Ändra ljusstyrka och mättnad slumpmässigt och knappen Ändra färgordningen slumpmässigt.

 1. Välj en färggrupp i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

 2. Klicka på Redigera och klicka sedan på Visa färgremsor eller på Tilldela.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra ordningen i den aktuella färggruppen klickar du på Ändra färgordningen slumpmässigt . Använd den här knappen när du färgar om teckningar om du snabbt vill se hur teckningar kan färgas om med den aktuella färggruppen.

  • Om du vill ändra ljusstyrka och mättnad för den aktuella färggruppen slumpmässigt men behålla nyanserna klickar du på Ändrar mättnad och ljusstyrka slumpmässigt .

Redigera mättnad, ljusstyrka, temperatur eller luminiscens globalt

 1. Klicka på Redigera i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

 2. Klicka på knappen Färgläge och välj Global justering.

 3. Ändra värdena för mättnad, ljusstyrka, temperatur och luminiscens.

  Obs!

  Om du har begränsat färgerna till ett färgrutebibliotek begränsas ändringarna till färgerna i biblioteket.

Lägga till eller ta bort färger i en färggrupp

 1. Klicka på Redigera i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en färg i färggruppen högerklickar du i färghjulet där du vill lägga till färgen och väljer Lägg till ny färg. Om du klickar på linjen till en befintlig färgmarkör flyttas den nya markören tillsammans med den befintliga markören.

  • Om du vill ta bort en färg högerklickar du på färgmarkören eller färgremsan och väljer Ta bort färg. Du kan inte ta bort markören för grundfärgen.

   Obs! I färghjulet kan du också använda verktyget Lägg till färg  eller verktyget Ta bort färg  och sedan klicka i färghjulet på den färg som du vill lägga till eller ta bort.

  • Om du vill ta bort en färg från en färggrupp i listan Färggrupper expanderar du färggruppen, högerklickar på den färgruta som du vill ta bort och väljer Ta bort färg.

Ta bort en färggrupp

 1. Markera en färggrupp i listan Färggrupper och klicka på Ta bort . Du kan också högerklicka och välja Ta bort färggrupp.

Tilldela färger till bilder

På fliken Tilldela i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning kan du associera färger från en färggrupp med teckningar. Du kan tilldela färger på följande sätt:

 • Tilldela nya färger till teckningar genom att använda en färggrupp i listan Färggrupper.

 • Tilldela nya färger till teckningar genom att använda en ny färggrupp som har valts på menyn Harmoniregler.

 • Tilldela om färger i den aktuella teckningen bland färgerna. Du kan återställa dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning så att teckningen visas med originalfärgerna genom att klicka på Hämta färger från markerad teckning .

Med kolumnerna Aktuella färger och Nytt anger du hur färger tilldelas. När du väljer Färga om bild färgas den markerade bilden om med den aktiva färggruppen enligt kolumntilldelningarna.

Originalfärger i teckning (överst), tilldelning av nya färger genom att en färggrupp väljs i listan Färggrupper (i mitten) och tilldelning av nya färger genom att en ny färggrupp skapas med menyn Harmoniregler (nederst)
Originalfärger i teckning (vänster), tilldelning av nya färger genom att en färggrupp väljs i listan Färggrupper (i mitten) och tilldelning av nya färger genom att en ny färggrupp skapas med menyn Harmoniregler (höger).
Alternativ för Färga om teckning
A. Aktiv färggrupp B. Hämta färger från markerad teckning C. Färger från markerad teckning D. Nya färger från den aktiva färggruppen E. Alternativ för att arbeta med hela rader F. Färga om bild 

Tilldela nya färger i markerade teckningar

 1. Markera den teckning som du vill färga om.

 2. Välj Redigera > Redigera färger > Färga om teckning.

  Dialogrutan Färga om teckning öppnas och området Tilldela visas med färger från originalteckningen i båda kolumnerna.

 3. Gör något av följande om du vill tilldela färger från en färggrupp:

  • Välj en färggrupp i listan Färggrupper.
  • Skapa en färggrupp genom att välja en ny harmoniregel på menyn Harmoniregler.

  Obs!

  Om du skapar en färggrupp kan du klicka på Redigera för att finjustera färgerna. Klicka sedan på Tilldela. Om du vill anpassa endast några få färger i den markerade teckningen väljer du den färg som du vill justera och redigerar den med färgreglagen.

 4. Om du vill förhandsgranska ändringarna i teckningen klickar du på Färga om bild.

 5. Gör något av följande om du vill tilldela om färger:

  • Om du vill tilldela en aktuell färg till en annan färg drar du den aktuella färgen upp eller ned i kolumnen Aktuella färger tills den hamnar bredvid den nya färgen som du vill använda.

   Tips! Om det finns flera färger på en rad och du vill flytta alla färgerna klickar du på väljarfältet till vänster om raden och drar sedan upp eller ned.

  • Om du vill tilldela en ny färg till en annan rad med aktuella färger drar du den nya färgen upp eller ned i kolumnen Nytt. (Om du vill lägga till en ny färg eller ta bort en färg från kolumnen Nytt högerklickar du i listan och väljer Lägg till ny färg eller Ta bort färg.)

  • Om du vill ändra en färg i kolumnen Nytt högerklickar du på färgen och väljer Färgväljaren för att ange en ny färg.

  • Om du vill utesluta en rad med aktuella färger så att den inte omtilldelas klickar du på pilen mellan kolumnerna. Klicka på strecket om du vill inkludera den igen.

  • Om du vill utesluta en enskild aktuell färg från tilldelningen högerklickar du på färgen och väljer Utelämna färger. Du kan även klicka på ikonen .

  • Om du vill omtilldela färger slumpmässigt klickar du på knappen Ändra färgordningen slumpmässigt . De nya färgerna flyttas slumpmässigt till olika rader för aktuella färger.

  • Om du vill lägga till en rad i kolumnen Aktuella färger högerklickar du och väljer Lägg till ny rad eller klickar på ikonen .

 6. Gör något av följande om du vill separera eller sammanfoga färger på raden Aktuella färger:

  • Om du vill visa färger på separata rader markerar du det färgblock som du vill flytta, högerklickar och väljer Placera färgerna på separata rader. Du kan också klicka på ikonen .

  • Om du vill sammanfoga färger och visa dem på samma rad håller du ned Skift och klickar för att markera flera färger, högerklickar och väljer sedan Sammanfoga färgerna på en rad. Du kan också klicka på ikonen .

 7. Om du vill ändra färgtoner eller skuggor för nya färger klickar du på triangeln till höger om en ny färg (eller högerklickar på en färg och väljer Färgläggningsmetod) och väljer ett alternativ. Välj Tillämpa på alla om du vill att samma alternativ ska tillämpas på alla nya färger i färggruppen.

  Obs!

  Toner och skuggor och Nyansväxling är endast tillgängliga när du väljer att inte behålla dekorfärger.

 8. Klicka på OK när du vill färga om teckningen. Om du inte vill färga om teckningen klickar du på Avbryt eller avmarkerar Färga om teckning och klickar på OK.

Ändra mättnad och ljusstyrka slumpmässigt för alla färger

 1. Markera ett objekt om det behövs och välj Redigera > Redigera färger > Färga om teckning.

 2. Klicka på knappen Ändra mättnad och ljusstyrka slumpmässigt  i dialogrutan Redigera färger/Färga om teckning.

  Obs!

  Du kan också ändra mättnad och intensitet när du redigerar en färggrupp med vyn för färgremsor.

Visa originalfärger i teckningar när du tilldelar nya färger

När du färgar om den markerade teckningen ersätter färgerna i den valda färggruppen de ursprungliga färgerna. När du tilldelar nya färger blir det enklare om du ser var en originalfärg (från kolumnen Aktiva färger) visas i teckningen, i synnerhet om teckningen är mycket detaljerad eller innehåller många originalfärger.

 1. Markera ett objekt om det behövs och välj Redigera > Redigera färger > Färga om teckning.

 2. Klicka på knappen Klicka på färgerna ovan för att hitta dem i teckningen  i dialogrutan Färga om teckning och klicka sedan på en färg i kolumnen Aktuella färger.

  Den del av teckningen som färgen används i visas i fyrfärg på ritytan medan andra delar av den markerade teckningen är nedtonade.

 3. Klicka på ikonen igen när du vill visa hela teckningen i fyrfärg.

Minska färger i teckningen

Du behöver ofta reducera färger före tryck, konvertera färger till gråskala eller begränsa färgerna till ett färgbibliotek när du skapar teckningar som ska kunna publiceras på flera olika sätt. Du kan enkelt reducera antalet färger i teckningen genom att använda dialogrutan Färga om teckning. Du kan välja att använda en förinställning för att reducera antalet färger. Du kan till exempel välja Teckning i gråskala om du snabbt vill konvertera den markerade teckningen till gråskala.

Reducera antalet färger i en markerad teckning till två färger
Reducera antalet färger i en markerad teckning till två färger

Reducera färger snabbt med en förinställning

Att reducera färgerna genom att använda en förinställning är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa färgerna i teckningen till ett visst antal färger eller till ett visst färgrutebibliotek.

 1. Markera teckningen som du vill reducera antalet färger i.

 2. Välj Redigera > Redigera färger > Färga om med förinställning och välj en förinställning.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill begränsa färgerna till ett färgrutebibliotek klickar du på biblioteksknappen , väljer det bibliotek som du vill använda och klickar sedan på OK.

  • Om du inte vill begränsa färgerna till ett färgrutebibliotek klickar du på OK.

  Dialogrutan Färga om teckning öppnas. I kolumnen Nytt visas antalet färger som du valde som förinställning, plus svart. De nya färgerna hämtas från originalteckningen.

 4. Tilldela dina originalfärger till de nya färgerna som du vill ha dem.

 5. Kontrollera att Färga om bild är markerat och klicka på OK.

Reducera färger med anpassade alternativ

 1. Markera den teckning som du vill färga om.

 2. Välj Redigera > Redigera färger > Färga om teckning.

  Dialogrutan Färga om teckning öppnas. I kolumnen Nytt visas alla färger från den markerade teckningen.

 3. Om du vill använda andra färger markerar eller skapar du en färggrupp.

 4. Välj antalet färger som du vill reducera ned till på färgmenyn.

 5. Klicka på knappen Alternativ för färgreducering , ange något av följande alternativ och klicka på OK:

  Förinställning

  Anger ett förinställt färgjobb, inklusive antalet färger som används och optimala inställningar för det jobbet. Om du väljer en förinställning och sedan ändrar något av de andra alternativen ändras förinställningen till Egen.

  Färger

  Anger antalet nya färger som de aktuella färgerna minskas till.

  Begränsa till bibliotek

  Anger ett färgrutebibliotek från vilket alla nya färger hämtas.

  Sortera

  Anger hur originalfärgerna sorteras i kolumnen Aktuella färger.

  Färgläggningsmetod

  Anger vilka typer av variationer som är tillåtna för de nya färgerna.

  • Med Exakt ersätts varje aktuell färg med den nya färg som har angetts.

  • Med Skala färgtoner (standardalternativ) ersätts den mörkaste aktuella färgen på raden med den nya färg som har angetts. Andra aktuella färger på raden ersätts med en proportionellt ljusare färgton.

  • Bevara färgtoner är samma som Skala färgtoner för icke-globala färger. För dekorfärger och globala färger tillämpas den aktuella färgens färgton på den nya färgen. Använd Bevara färgtoner när alla de aktuella färgerna på raden är färgtoner av samma eller en liknande global färg. Markera också Kombinera färgtoner för bästa resultat när du använder Bevara färgtoner.

  • Med Toner och skuggor ersätts den aktuella färgen med genomsnittlig ljushet och mörkhet med den nya färg som har angetts. Aktuella färger som är ljusare än genomsnittet ersätts med en proportionellt ljusare ton av den nya färgen. Aktuella färger som är mörkare än genomsnittet ersätts genom att svart läggs till i den nya färgen.

  • Med Nyansväxling anges den vanligaste färgen på raden Aktuella färger som en huvudfärg, och huvudfärgen ersätts exakt med den nya färgen. De andra aktuella färgerna ersätts med färger som skiljer sig från den nya färgen, vad gäller ljusstyrka, mättnad och nyans, i samma utsträckning som den aktuella färgen skiljer sig från huvudfärgen.

  Kombinera färgtoner

  Alla färgtoner för samma globala färg sorteras till samma rad med aktuella färger, även om färgerna inte reduceras. Använd det här alternativet endast när den markerade teckningen innehåller globala färger eller dekorfärger som tillämpas på färgtoner som är lägre än 100 %. Använd i kombination med färgläggningsmetoden Bevara färgtoner för bästa resultat.

  Obs! Även om Kombinera färgtoner inte är markerat gör färgreducering att färgtoner av samma globala färg kombineras innan olika icke-globala färgtoner kombineras.

  Bevara

  Anger om vitt, svart eller grått bevaras efter den slutliga reduceringen. Om en färg bevaras visas den som en utesluten rad i kolumnen Aktuella färger.

 6. Tilldela aktuella färger till de nya färgerna som du vill ha dem.

 7. Kontrollera att Färga om bild är markerat och klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy