Tekniska förhandsversioner

Testa Adobe Illustrator-funktioner som fortfarande utgör en teknisk förhandsversion

I den tekniska förhandsversionen är Illustrator utrustad med tidiga versioner av funktioner som utvecklas men som du kan testa. De här funktionerna är eventuellt inte fullständigt redo för produktion än så använd dem med försiktighet.

Vektorisera i Illustrator på iPad har lanserats som en teknisk förhandsversion i Illustrator i oktober 2021-utgåvan. 

Vad är en teknisk förhandsversion?

Teknisk förhandsversion är en etikett som gäller en funktion som lanseras med begränsad kapacitet. När funktionen har utvecklats tas etiketten bort.

Vad är skillnaden mellan en beta och en teknisk förhandsversion?

Betafunktioner är allmänt tillgängliga i betaversion medan tekniska förhandsversioner är tillgängliga i en fullständig version. Dessutom flyttas en funktion till att bli en teknisk förhandsversion från att ha varit en betafunktion först efter att kvaliteten och funktionen har förbättrats genom återkoppling från användarna.

När kommer den slutliga versionen av dessa funktioner?

Vi vill gärna höra vad du tycker om funktionen Vektorisera och förbättra den ytterligare. När funktionen är färdigutvecklad tas etiketten Teknisk förhandsversion bort.

Har dessa funktioner några begränsningar?

Nej. Du kan fortsätta använda dem på samma sätt som alla andra funktioner. Användarna uppmanas dock att bekanta sig med begränsningarna hos dessa funktioner innan de används.

Erbjuder vi kundsupport?

Ja, delvis. Eftersom dessa funktioner är förhandsfunktioner kanske du inte får fullständig kundsupport nu.

Vektorisera (iPad)

Du kan nu konvertera rasterbilder (JPEG, PNG, PSD och andra format) till vektorbilder och redigera dem. Ta eller montera en bild från iPad, konvertera den till en vektorbild och använd vektoriseringsalternativen för att ändra vektorbildens egenskaper. Du kan även konvertera bilden till ett vektorobjekt med fyllningar, streck och banor som går att redigera.

Vektorisera
Utöka vektoriseringen av bilden

Mer information finns i Konvertera rasterbilder till vektorkonst

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?