Arbeta med bilder

Lär dig ta och importera foton i Illustrator på iPad och kalkera och redigera dem för att skapa vektorkonst.

Med Illustrator på iPad kan du ta ett foto med hjälp av iPad-kameran och montera fotot direkt på arbetsytan. Om fotot redan är sparat på din iPad kan du importera den sparade bildfilen. Du kan kalkera bilden med ritstiftet eller pennan och skapa vektorgrafik ovanpå den importerade bilden.

arbeta med bilder

Ta och importera en bild

 • Tryck på i verktygsfältet och välj Kamera om du vill ta en bild med iPads kamera. Klicka på bilden och tryck på Klar för att montera den på arbetsytan.
 • Tryck på och sedan på Foton om du vill montera en sparad bild. Bläddra och välj ett sparat foto på enheten. Klicka på Montera för att montera fotot på arbetsytan.

Ett nytt bildlager skapas på panelen Lager när bilden har monterats. Du kommer åt panelen Lager genom att klicka på i aktivitetsfältet. Du kan låsa eller dölja bilden från panelen Lager.

Importera ett dokument
Importera och montera en mediefil i Illustrator-dokumentet

Importera en bild i en bana

Lägga till en bild
Importera bilden på den markerade banan eller formen

Du kan markera en bana eller form och sedan importera en bild med hjälp av kameran eller andra platser. Den importerade bilden monteras automatiskt på banan som urklippt innehåll.

Så här lägger du till en bild direkt som ett beskuret lager:

 1. Markera den form du vill använda som klipp.
 2. Importera eller ta en bild och skalanpassa den om det behövs.

Kalkera en bana på bilden

 1. Börja med att ändra bildens opacitet så att du kan fokusera på att kalkera och skapa banan.
  Markera bilden och välj opacitet i den sammanhangsberoende widgeten om du vill ändra opaciteten. Dra skjutreglaget till det önskade värdet. 
 2. Lås bilden med hjälp av panelen Lager eller den sammanhangsberoende widgeten för att förhindra att du väljer bilden av misstag medan du kalkerar.
 3. Tryck på Ritstift, Penna eller Plumppensel i verktygsfältet.
 4. Justera deras utjämning, vikt och andra alternativ. Välj en fyllning och en linjefärg och börja skapa en bana ovanpå bilden. 
   En Apple Pencil fungerar bäst.

Kalkera en bana med ritstiftet eller pennan

Kalkera med ritstiftet

Med ritstiftet kan du välja var du vill placera fästpunkterna för att skapa en exakt bana. Tryck på arbetsytan för att skapa fästpunkter med hörn och dra för att skapa fästpunkter med kurvor. 

Kalkera med pennan

Med pennan kan du rita en bana och automatiskt generera fästpunkter och redigera punkterna senare. Tryck för att skapa en rak bana, rita kurvor, hörn och räta linjer tillsammans. 

Kalkera med ritstiftet
Kalkera med ritstiftet

Kalkera med pennan
Kalkera med pennan

Maskera ett område i bilden

Urklippsmask

Urklippsmasker är objekt som maskerar andra teckningar så att endast områden inom formen är synliga. Nu ska vi se hur du kan skapa en urklippsmask och montera den på den specifika banan i den kalkerade teckningen.

 1. Välj eller skapa en vektorform för masken. Det är denna form som du vill fylla.
 2. Montera vektorn ovanpå bakgrundsbilden eller bilderna och ändra storlek.
 3. Markera allt och tryck på Objekt > Skapa urklippsmask i aktivitetsfältet.

Tips:

 • Objekt som du maskerar flyttas till urklippsmaskens grupp på panelen Lager, om de inte redan finns där.
 • Bara vektorobjekt kan vara urklippsmasker, men alla teckningar kan maskeras.
 • Om du använder ett lager eller en grupp för att skapa en urklippsmask, maskerar det första objektet i lagret eller gruppen allt som är en deluppsättning av lagret eller gruppen.
 • En urklippsmask ändras till ett objekt utan fyllning eller linje oavsett tidigare attribut.
 • Om du vill skapa en halvgenomskinlig mask, använder du panelen Genomskinlighet och skapar först en genomskinlighetsmask.

Se även Urklippsmasker i Illustrator för datorer.

 

Tillhörande video

Titta på den här fem minuter långa videon och lär dig mer om hur du importerar en bild, skapar ett dokument med lager och kalkerar bilder med hjälp av ritverktyg.

Nästa steg

Har du en fråga eller en idé?

Ask the Community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto