Sammanfattning av funktioner | Illustrator (juli 2022-utgåvan)

Läs om de nya funktionerna och förbättringarna i juli 2022-utgåvan av Illustrator på datorer (version 26.4.1).

Skapa listor med texten

Du kan nu variera texten som du använder i din design genom att enkelt använda punktlistor och numrerade listor. Båda listorna hjälper användarna att identifiera de viktigaste punkterna i texten i ordnade och oordnade formulär. 

punkter och numrering

Mer information finns i Punkter och numrering 

Hantera lägen med händelsepanelen

Du kan använda händelsepanelen för att komma till något av de senaste stadierna i designen som du har skapat under den aktuella arbetssessionen. Varje gång du lägger till några element i designen kan du se nya lägen som läggs till på händelsepanelen. 

lägen i händelsepanelen

Mer information finns i Händelsepanelen

Expandera objekt som trådramar

Använd trådramar för att visa den underliggande strukturen hos ett 3D-objekt för att säkerställa noggrannhet. Du kan även exportera trådramar som linjeritningar för referensändamål. 

expandera objekt som trådramar

Mer information finns i Visa 3D-objekt som trådramar. 

Exportera 3D-objekt med färger

Du kan nu exportera 3D-objekt som OBJ-filer tillsammans med färger. När du exporterar flera objekt kan du visa varje objekt som ett oberoende ändringsbart objekt. 

exportera objekt med färger

Mer information finns i Exportera 3D-objekt

Återge mappade verk som en vektor

Du kan nu återge mappade verk även som vektorgrafik tillsammans med 3D-objektet. 

återge mappade verk som en vektor

Mer information finns i 3D-mappade verk

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online