Versionsinformation om InDesign CS6 8.0.1

Endast Mac OS-användare: Om du har installerat uppdateringen InDesign CS6 8.0.1 före 30 oktober 2012 rekommenderar vi att du hämtar och installerar uppdateringen på nytt för att korrigera ett problem med att Extension Manager inte kan importera tillägg.

Systemkrav

De senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_se.

Installationsanvisningar

Detaljerade installationsanvisningar finns på installationssidan http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_se

Lösta problem

Gå till Adobes support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för att få den senaste informationen och för att få information om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

InDesign

 • Länkar i exporterad IDML refererar fortfarande till gammal länksökväg efter anslutning till DAM med olika visningsnamn [3195038]
 • InDesign stängs ned när ett bokdokument bearbetas med en korshänvisning till ett annat bokdokument [3189648]
 • Ogiltig PDF/X-4 genererades på grund av referenser till .notdef-infogade tecken [3193833]
 • Tecken för omljud visas inte i formulärfält [3193827]
 • Knappar från mallsidor för PDF-filer fungerar inte i vissa fall. [3193832]
 • InDesign stängs ned under dokumentåterställning [3210940]
 • Felsökningsfilen Log.txt skapas inte med InDesign CS6 [3210945]
 • Tidigare versioner av InDesign stängs ned när en IDML öppnas som skapats från ID CS6 som innehåller en PSD-fil som har nya Pantone Plus-dekorfärgskanaler [3210939]
 • Borttagning av tecken före avstavade ord gör att programmet stängs ned [3125513]
 • Stöd för marginalegenskap i EPUB- och HTML-utdata [3197167]
 • Översätter inte radbrytning till nbsp i EPUB-export [3197157]
 • Extratagg -epub-ruby-* i EPUb-export för CSS-utdata [3197179]
 • Varning vid validering av en epub-export från ett ID-dokument som har blanksteg i namnet [3198096]
 • Det går inte att välja förhandsvisningsbild med IMediaAttribute::enPosterTime [3210941]
 • CrashReporter kan inte samla in information i Mac OS X 10.8 [3291250]
 • Minnesläckage i AdobeCrashDaemon [3303518]
 • Det går inte att söka efter nya uppspelningspositioner i en EPUB eftersom ljud- och videofilerna är komprimerade. [3131562]
 • Metataggen adobe-page-layout-version saknas i EPUB3-formatets metadata. [3220987 ]
 • Adobe Edge Preview-paketet (.OAM) är inte tillgängligt i listan över filer som kan importeras [3288926]
 • Policyn Centrera igen följs inte i vissa exporterade layouter [3289996]
 • Om du använder alternativa layouter dubbleras innehållet när du exporterar till EPUB och HTML [3293896]
 • När automatisk bildkonvertering används vid export till HTML 5 väljs JPEG istället för PNG, vilket leder till förlust av genomskinlighet [3293906]
 • Om du har för lite minne när du exporterar till JPEG får utdata ojämn eller låg upplösning [3168711]
 • Uppdatering av bildlänkar i InDesign-kodfragment leder till skadade eller saknade länkar [3178169]
 • InDesign avslutas oväntat om du hämtar egenskaper i grupperade objekt med hjälp av ett skript [3212753]
 • Marginalegenskaper anges inte alltid vid EPUB-export om de åsidosätts med ett format. [3217520]
 • InDesign avslutas oväntat om produktlicensen är ogiltig [3286021]

InCopy

Det går inte att markera text i öppna InCopy-dokument i första försöket [3156586]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 stängs ned när den ersätter infogade tecken via JavaScript [3210946]
 • InDesign Server CS6 stängs ned när den försöker öppna inneslutande buggfil [3174087]

Onlineresurser

Adobes allmänna community finns på https://community.adobe.com.

Om du vill hitta hjälp om hämtning, installation och hur du kommer igång med program går du till http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Produkthjälp och communitybaserade anvisningar, inspiration och support finns på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_se

Kundsupport

Om du vill kontakta Adobes kundtjänst går du till http://www.adobe.com/go/customer_support_se där du kan få hjälp med frågor som rör produktinformation, försäljning, registrering och annat.
För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?” och klickar sedan på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?