Versionsinformation om InDesign Server CS6

Välkommen till Adobe® InDesign® CS6 Server. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen samt uppdateringar och felsökningstips som inte fanns med i dokumentationen för InDesign Server.

Lägsta systemkrav 

En uppdaterad lista över systemkrav finns på http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_se.

Nyheter

Ping-status

Klienten bör kunna pinga InDesign Server när som helst genom att skicka en ping-begäran. Svaret återger om servern är upptagen för tillfället eller om den har avstannat.

Avsluta InDesign Server

När InDesign Server inte svarar kan du avsluta alla processer genom att anropa en LBQ-webbtjänst.

Sessionssupport

Servern kan hantera en kombination av tillståndslösa och tillståndskänsliga klienter. Sessionerna är helt isolerade från varandra på samma sätt som om klienterna använde olika instanser av ISD som mål. Det innebär att du inte kan dela dokument eller inställningar mellan sessionerna. När en session stängs bör alla skriptobjekt och alla tillstånd som skapats under den aktuella sessionen frisläppas.

 1. Klienten behöver hämta ett sessions-ID genom att anropa en SOAP API BeginSession ().
 2. Klienten måste skicka det mottagna sessions-ID:t tillsammans med varje serverbegäran.
 3. Alla begäranden med samma sessions-ID körs i en så kallad ExecutionContext, vilket innebär att deras uppsättning av inställningar och dokument är isolerade från andra sessioners.
 4. Varje session skapas på en separat tråd, vilket möjliggör körning av begäranden från olika klienter för bättre genomströmning och skalbarhet.
 5. När alla begäranden har körts anropar klienten SOAP API EndSession() för att avsluta sessionen och meddela servern att sessionsrensningen kan utföras.

E-licensieringDu måste acceptera licensavtalet och garantivillkoren för att få använda den här produkten.  Mer information finns på www.adobe.com/se/products/eulas.

Installation av teckensnitt

All teckensnittsrelaterad dokumentation finns online. Besök http://www.adobe.com/se/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html där du hittar vår användarhandbok för OpenType, Viktigt för OpenType, länkar till viktig information för specifika teckensnitt, listor över de teckensnitt som installeras av olika CS6-produkter samt listor över teckensnitt som ingår på DVD-skivan för respektive CS6-produkt.

Installationsprogrammet för InDesign CS6 Server installerar teckensnitt i systemets standardkatalog för teckensnitt. Många av dessa teckensnitt är nyare versioner av teckensnitt som installerats av InDesign CS5 Server. Om installationsprogrammet hittar äldre versioner av dessa teckensnitt i standardkatalogen för systemteckensnitt, avinstallerar programmet de äldre versionerna och sparar dem i en ny katalog. Systemets standardkatalog för teckensnitt är:

Apple Macintosh: /Library/Fonts

Windows: <Systemdisk>:\Windows\Fonts

De äldre teckensnitten sparas i den nya katalogen:

Apple Macintosh: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <Systemdisk>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Den nya katalogen innehåller även en fil med namnet ”ReadMe.html” (Viktigt), som visar alla sparade teckensnitt i en lista samt versionsnummer för nya och äldre teckensnittsfiler.

Du kan installera om de äldre teckensnitten genom att ta bort de nya teckensnittsmapparna från standardmappen för teckensnitt och flytta de gamla filerna tillbaka till standardkatalogen.

Det finns fler teckensnitt på installationsskivan. Information om hur du installerar dessa teckensnitt finns på http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Övriga installationsscenarier

InDesign Server CS6 måste aktiveras före användning. Om datorn är online sker aktiveringen automatiskt i samband med installationen. Du måste ange ditt Adobe ID och serienumret när du uppmanas till det av installationsprogrammet. Om programmet inte aktiveras visas ett fel, ”Adobe InDesign Server har inte rätt licens och kommer nu att avslutas.

Om datorn inte är ansluten till internet ska du hämta och installera APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan serialisera och aktivera programmet med hjälp av APTEE. Du kan hämta APTEE från sidan för företagsdistribution av Creative Suite.

Obs!

Programmet inaktiveras inte under en avinstallation offline. Datorn måste vara online under avinstallationen för att inaktiveras, annars förlorar du en av antalet aktiveringar.

Aktivera utvärderingsversion med APTEE

Om du vill aktivera utvärderingsversionen hämtar och installerar du APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan använda utvärderingsversionen under 90 dagar.

 1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster och skriv:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
 2. Om utvärderingsversionen aktiveras utan fel visas följande meddelande:

Start av utvärderingsversion har slutförts

Returkod = 0

Serialisera med APTEE (online)

Datorn måste vara online när du utför den här proceduren.

 1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster och skriv:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

 2. Om serialiseringen lyckas visas följande meddelande:

Return Code = 0

  Serialisera med APTEE (offline)

  Om datorn är offline kan du serialisera och aktivera programmet med hjälp av följande procedur. Du behöver tillgång till en enhet som är ansluten till Internet. Generera en begärandekod och skicka den, så att du får en svarskod. Ange svarskoden för att serialisera och aktivera programmet

  1. Öppna ett terminal- eller konsolfönster och skriv: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serialNumber>. Anteckna den genererade begärandekoden.
  2. Besök www.adobe.com/go/getactivated från en enhet som är ansluten till internet och klicka på Generera en svarskod.
   1. Logga in med ditt Adobe ID.
   2. Ange begärandekoden som genererades i steg 1.
   3. Ange serienumret.
   4. Klicka på Generera svarskod. Anteckna svarskoden.
  3. Gå tillbaka till den första datorn och skriv följande i terminal-/konsolfönstret:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
  4. Om serialiseringen och aktiveringen slutfördes utan fel visas följande meddelande:

  Return Code = 0

  Kända fel

  Gå till Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_se för den senaste informationen och för information om kända fel i alla Creative Suite 6-program.

  • Kommandon för att avsluta instanser fungerar inte för InDesign Server-instanser som körs på IPv6-adresser. Om IPv4 är inaktiverat i ett nätverk fungerar inte kommandot för att avsluta instanser. (#3139916)
  • Vid uppdatering av externa länkar uppdateras inte placerade objekt automatiskt. Om till exempel en överordnad textram uppdateras, uppdateras inte den underordnade textramen. (#3142118)
  • Inbäddade teckensnitt i EPUB fungerar inte som förväntat på iBook-datorer eftersom Apples implementering avviker från EPUB-standarden. (#2993986)
  • EPUB validerar inte om du skapar en lista med anpassade ”li”-märkord i dialogrutan Exportera märkord. Detta är en designbegränsning. Använd det inbyggda stödet för listor i InDesign i stället för att skapa en egen lista. (#3128871)
  • iframe-taggar som innehåller en videospelare (till exempel ett youtube-klipp) bevarar inte omformningar korrekt vid export till EPUB3 med Layout. Omformade videoklipp fungerar inte heller i flera andra format som PDF och SWF. (#3074377)
  • p.style-värdet line-height åsidosätter radavståndsuppsättningen i ett teckenformatsomfång. InDesign stöder bara inställning av radavstånd på paragrafnivå. (#3000096)
  • Innehållet dupliceras i EPUB-utdata om dokumentet innehåller en alternativ layout. Du kan komma runt problemet genom att använda panelen Artiklar med bara en layout.(#3013951)
  • Ibland avslutas programmet oväntat om du tar bort text från en kopplad textram och den borttagna texten ingår i standardkolumnerna eller om texten täcker flera kolumner eller delar kolumner. (#3152971)
  • Kopplade textramar med automatisk storlek uppdateras inte som de ska när textramen innehåller objekt med en ankarpunkt inuti ramen. (#3139955)
  • InDesign avslutas oväntat när du ändrar storlek på en bildruta där alternativet Håll ihop stycke har använts på den sista paragrafen. (#3142141)
  • Ibland fungerar inte knappar som placerats på mallsidor vid export till PDF. (#3146506)
  • Betonade tecken visas inte i textfältet i Acrobat. (#3148857)
  • Khand Ta-tecknet visas inte korrekt. (#3093545)
  • För indisk skrift visas post base-formen av tecknet Ra inte korrekt efter konjunktioner. (#3097656)
  • För indisk skrift visas inte post base-formen för sammansättningar när du infogar en icke-sammanbindning efter en kombination av dubbel konsonant och en halant (#3103766)
  • Endast Mellanöstern: EPUB-export stöds inte för arabiska eller hebreiska textdokument (#295023)
  • Endast Mellanöstern: Om du ritar en markeringsram för att placera innehåll från innehållstransportören anropas spegelvänd omformning om markeringsramen ritas från uppe till höger till nere till vänster. Rita markeringsramen från uppe till vänster till nere till höger för att bevara texten.

  Kundtjänst

  Kundtjänst

  Adobes kundtjänst hjälper till med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska frågor. Om du vill veta hur du kan nå Adobes kundtjänst besöker du Adobe.com för ditt land och klickar på Kontakt.

  Alternativ för supportplaner och tekniska resurser 

  Om du behöver teknisk hjälp för din produkt, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportplaner eller felsökningsresurser, kan du hitta mer information på http://www.adobe.com/go/support_se. För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och klickar på menyn under frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?” och klickar sedan på OK.  Du kan också klicka på Ändra bredvid landet på namnet högst upp på skärmen och välja ett annat land eller en annan region.

  Några exempel på kostnadsfria felsökningsresurser är Adobes kunskapsbas för support, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor m.fl.  Vi publicerar kontinuerligt nya verktyg och information på internet för att erbjuda dig flexibla alternativ som hjälper dig att lösa problem så effektivt som möjligt.

  Adobes logotyp

  Logga in på ditt konto