Rita med linjer och former

Rita enkla linjer och former

 1. Gör något av följande i verktygslådan:
  • Om du vill rita en linje eller form, väljer du linjeverktyget , ovalverktyget , rektangelverktyget  eller polygonverktyget . (Klicka på och håll ned rektangelverktyget om du vill välja oval- eller polygonverktyget.)

  • Om du vill rita en platshållare (tom bildram), väljer du ovalramverktyget , rektangelramverktyget  eller polygonramverktyget .

 2. Skapa banan eller ramen genom att dra i dokumentfönstret.
  • Om du vill rita från mitten och utåt håller du ned Alt (Windows och Mac OS).

  • Begränsa en linje till 45-gradiga vinklar eller begränsa bredden och höjden för en bana eller en ram till samma proportioner genom att hålla Skift-tangenten nedtryckt samtidigt som du drar.

  • Om du vill skapa flera former i ett stödraster trycker du på piltangenterna medan du håller ned musknappen. Se Rita flera objekt som ett stödraster.

  • Om du vill ändra antalet sidor i en polygon börjar du dra, trycker sedan på blankstegstangenten och därefter på uppåt- och nedåtpilarna. Tryck på vänster- och högerpilarna om du vill ändra stjärnformen. Tryck på blankstegstangenten igen om du vill återgå till stödrasterläget.

Skapa en vanlig cirkel genom att dra

Obs!

Resultatet ovan visar en begränsningsram runt banan. Om markeringsverktyget  nyligen användes kommer den här begränsningsramen att visas. Om direktmarkeringsverktyget  användes innan, visas banan i stället med ankarpunkter.

Rita flera objekt som ett stödraster

När du använder ramverktyg som rektangel- eller textverktyget kan du skapa ett rutnät av ramar med lika stort mellanrum med hjälp av modifierartangenterna.

 1. Välj ett verktyg som du kan rita en ram med.

 2. Börja dra. Gör något av följande medan du håller ned musknappen:

  • Tryck på vänster- och högerpilarna om du vill ändra antalet kolumner. Tryck på upp- och nedpilarna om du vill ändra antalet rader.

  • Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du drar och tryck på piltangenterna om du vill ändra avståndet mellan ramarna.

 3. Släpp musknappen.

Om du vill använda piltangenterna för att ändra antalet sidor eller stjärnformen när du använder polygonverktyget trycker du på blanksteg medan du håller ned musknappen.

Rita en platshållarram

En platshållarram är en oval, rektangel eller polygon som visas i dokumentfönstret med ett kryss (X), vilket betyder att den ska ersättas av text eller en bild.

 1. I verktygslådan väljer du ovalramverktyget  , rektangelramverktyget  eller polygonramverktyget   .
 2. Skapa banan eller ramen genom att dra i dokumentfönstret. Om du vill begränsa ramens bredd och höjd håller du ned Skift medan du drar.
Obs!

Du kan ändra beskärningsmängden, referenspunkten och andra passningsalternativ för en platshållarram genom att välja Objekt > Passning > Passningsalternativ för ram.

Ange polygoninställningar

 1. Om du vill att polygoninställningarna ska användas för befintliga former, markerar du polygonerna.
 2. Dubbelklicka på polygonverktyget  , ange följande inställningar och klicka sedan på OK:
  • För Antal sidor anger du värdet för det antal sidor som du vill ha för polygonen.

  • Ange längden på stjärnans taggar genom att ange ett procentvärde för Stjärnform. Taggarnas piggar är i kontakt med den yttre kanten av polygonens begränsningsram och procenten anger hur djupt varje tagg trycks in. Ju högre procenttal desto längre och tunnare taggar.

Ändra formen på en bana automatiskt

Du kan konvertera vilken bana som helst till en fördefinierad form. Du kan t.ex. konvertera en rektangel till en triangel. Linjeinställningarna för den ursprungliga banan är desamma för den nya banan. Om den nya banan är en polygon, baseras formen på alternativen i dialogrutan Polygoninställningar. Om den nya banan har en hörneffekt, baseras radiestorleken på storleksinställningen i dialogrutan Hörnalternativ.

 1. Markera banan.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Objekt > Konvertera form > [ny form].

  • På banhanteringspanelen (Fönster > Objekt och layout > Banhanteraren) klickar du på en formknapp under Konvertera form.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto