Använda stödraster

Det finns två sorters stödraster som inte skrivs ut: ett baslinjestödraster som används för justering av textspalter, och ett stödraster för dokument, som används för justering av objekt. På skärmen ser ett baslinjestödraster ut som rutigt papper, medan ett stödraster för dokument ser ut som ett diagrampapper. Du kan anpassa båda typerna av raster.

Stödraster
Baslinjestödraster (vänster) och stödraster för dokument (höger)

När ett stödraster är synligt har det följande egenskaper:

 • Baslinjestödrastret täcker hela uppslag, medan stödrastret för dokument täcker hela monteringsbordet.

 • Baslinjestödraster och dokumentstödraster visas på varje uppslag och kan inte kopplas till en mallsida.

 • Stödrastret för dokument kan placeras antingen framför eller bakom alla stödlinjer, lager och objekt, men kan inte placeras på ett speciellt lager.

Skapa ett baslinjestödraster

Använd inställningarna för stödrastret om du vill ange ett baslinjestödraster för hela dokumentet.

Obs!

Du kan ange ett baslinjestödraster för en ram med hjälp av Alternativ för textramar. (Se Ändra egenskaper för textramar.)

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödraster (Windows) eller InDesign > Inställningar > Stödraster (Mac OS).

 2. Ange en färg för baslinjestödrastret genom att välja en färg på menyn Färg. Du kan också välja Anpassad på menyn Färg.

 3. Vid Relativt anger du om du vill att rastret ska börja överst på sidan eller vid den övre marginalen.

 4. Vid Start skriver du ett värde för det avstånd du vill ha från sidans överkant eller den övre marginalen, beroende på vilket alternativ du väljer på menyn Relativt. Om du har svårt att justera in den lodräta linjalen mot stödrastret kan det vara lämpligt att välja värdet noll.

 5. För Öka varje anger du ett värde för avståndet mellan rasterlinjerna. I de flesta fall är det lämpligt att ett värde som är lika stort som det för brödtextens radavstånd, så att textraderna placeras precis på rasterlinjerna.

  Baslinjestödraster i dokumentfönstret
  Baslinjestödraster i dokumentfönstret

  A. Första rasterlinje B. Avstånd mellan rasterlinjer 
 6. För Göm stödraster vid anger du ett värde på den förstoring vid vilken stödraster inte längre ska visas. Öka värdet om du vill undvika att se en röra av rasterlinjer vid mindre förstoringar.

  Baslinjestödraster i förstoring
  Baslinjestödraster vid mindre förstoring än Göm stödraster vid (vänster) och vid större förstoring (höger)

 7. Klicka på OK.

Obs!

Kommandot Fäst mot stödlinjer anger hur objekt fästs mot stödlinjer och baslinjestödraster.

Skapa ett stödraster för dokument

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödraster (Windows) eller InDesign > Inställningar > Stödraster (Mac OS).

 2. Ange en färg för stödraster för dokument genom att välja en förinställd färg på menyn Färg. Du kan också välja Anpassad på menyn Färg.

 3. Du ställer in vågrätt rasterlinjeavstånd genom att ange ett värde för Rutnät varje i avsnittet Vågrätt i avsnittet Stödraster för dokument, och sedan ange ett värde för Underlinjer mellan varje rasterlinje.

 4. Du ställer in lodrätt rasterlinjeavstånd genom att ange ett värde för Rutnät varje i avsnittet Lodrätt i avsnittet Stödraster för dokument, och sedan ange ett värde för Underlinjer mellan varje rasterlinje.

 5. Utför en av följande åtgärder och klicka på OK:

  • Om du vill placera stödraster för dokument och baslinjestödraster bakom alla andra objekt måste du markera Stödraster bakom.

  • Om du vill placera stödraster för dokument och baslinjestödraster framför alla andra objekt måste du avmarkera Stödraster bakom.

Obs!

Om du vill placera stödlinjer bakom alla andra objekt kan du även välja Stödlinjer bakom, på den snabbmeny som visas när du högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) i ett tomt område av dokumentfönstret.

Visa och dölja stödraster

 • Om du vill visa eller dölja stödrastret för baslinjen väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa/Dölj stödraster för baslinje.

 • Om du vill visa eller dölja stödrastret för dokumentet väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa/Dölj stödraster för dokument.

Fästa objekt mot stödraster

När funktionen Fäst objekt mot stödraster är aktiverad fästs objektet vid rastret när det flyttas nära det.

Fästa objekt mot dokumentstödrastret

 1. Välj Visa > Stödraster och stödlinjer och se till att alternativet Fäst mot stödraster för dokument är valt (markerat). Om det inte är valt klickar du på det.

  Obs!

  Kommandot Fäst mot stödlinjer anger hur objekt fästs mot stödlinjer och baslinjestödraster.

 2. Du anger fästzonen genom att välja Redigera > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Windows) eller InDesign > Inställningar >Stödlinjer och monteringsbord (Mac OS), skriva ett värde för Fästzon och klicka på OK. Värdet för Fästzon är alltid i pixlar.

Du fäster ett objekt vid ett stödraster genom att dra objektet mot stödrastret tills en eller fler av objektets kanter befinner sig inuti stödrastrets fästzon.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy