Översikt över verktygslådan

Vissa av verktygen i verktygslådan används för att markera, redigera och skapa sidelement. Andra verktyg används för att välja typ, former, rader och övertoningar. Du kan ändra utseendet på verktygslådan så att den passar ditt sätt att arbeta med fönster och paneler. Som standard visas verktygslådans innehåll i en lodrät kolumn. Du kan välja att visa verktygen i två kolumner eller i en vågrät rad. Du kan inte ändra de enskilda verktygens placering i verktygslådan. Du kan flytta verktygslådan genom att dra i dess övre del.

Välj ett verktyg i standardverktygslådan genom att klicka på det. Verktygslådan innehåller även dolda verktyg som hör till de verktyg som visas. Dolda verktyg visas med pilar till höger om verktygsikonerna. Välj ett dolt verktyg genom att klicka på och hålla ned det aktuella verktyget i verktygslådan och sedan välja det verktyg som ska användas.

Namnet på verktyget och kortkommandot för det visas när du placerar pekaren över det. Den här texten kallas för verktygstips. Du kan inaktivera verktygstipsen genom att välja Inga på menyn Verktygstips i gränssnittsinställningarna.

Obs!

Öppna panelen Verktygstips (genom att välja Fönster > Verktyg > Verktygstips) för att se vilka kortkommandon och modifierartangenter som används med ett valt verktyg.

Lista över verktyg
Lista över verktyg i verktygslådan

Obs!

Verktygen Innehållssamling och Innehållsmontering finns inte i CS5.5 och tidigare.

Visa verktygslådan

 1. Välj Fönster > Verktyg.

Visa alternativ för verktyg

 1. Dubbelklicka på ett verktyg i verktygslådan.

  Du kan använda den här proceduren för olika verktyg, till exempel pipett-, penn- och polygonverktyget.

Visa och välja dolda verktyg

 1. Placera pekaren över ett verktyg som har dolda verktyg i verktygslådan och håll ned musknappen.

 2. Välj ett verktyg när de dolda verktygen visas.

Menyn med dolda verktyg
Menyn med dolda verktyg

Välja verktyg tillfälligt

 1. När du har markerat ett verktyg håller du ned kortkommandot för ett annat verktyg.

 2. Utför en åtgärd medan kortkommandot är nedtryckt.

 3. Släpp upp kortkommandot om du vill gå tillbaka till föregående verktyg.

Om du till exempel har markerat mellanrumsverktyget håller du ned V om du tillfälligt vill använda markeringsverktyget. När du släpper upp V markeras mellanrumsverktyget.

Visa verktygstips

I panelen Verktygstips beskrivs hur modifierartangenterna fungerar med det valda verktyget.

 1. Välj Fönster > Verktyg > Verktygstips om du vill visa panelen Verktygstips.

 2. Välj ett verktyg i verktygslådan om du vill visa en beskrivning av det verktyget och dess modifierartangenter och kortkommandon.

Ändra verktygslådelayouten

 1. Välj Redigera > Inställningar > Gränssnitt (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Gränssnitt (Mac OS).

 2. Välj ett layoutalternativ på menyn på panelen Svävande verktyg och klicka på OK.

Du kan också klicka på ikonen med dubbelpil överst i verktygslådan och sedan ändra utseende på lådan.

Översikt över verktyg

Textverktyg

Skapa och formatera text i standardblock och -banor eller anpassade block och banor. (Se Skapa textramar.)

Ritverktyg

Rita och formatera enkla och komplicerade objekt som rektanglar, ellipser, polygoner och frihandsformer. (Se Rita.)

Markeringsverktyg

Markera (aktivera) objekt, punkter och linjer. (Se Markera objekt.)

Omformningsverktyg

Ändra form på, orientera om och skalförändra objekt. (Se Omforma objekt.)

Navigeringsverktyg

Förflytta dig i, kontrollera visningen av och mät avstånd i dokument. (Se Zooma in och ut och Linjaler och måttenheter.)

Saxverktyget

Dela banor och ramar. (Se Dela en bana.)Med markeringsverktyget markerar du hela objekt.Med direktmarkeringsverktyget markerar du punkter på banor och innehåll i ramar.Med sidverktyget kan du skapa flera sidstorlekar i ett dokument.Med mellanrumsverktyget kan du ändra avståndet mellan objekt.Med ritstiftet ritar du raka och böjda banor.Med verktyget Lägg till ankarpunkt lägger du till ankarpunkter i banor.Med verktyget Ta bort ankarpunkt tar du bort ankarpunkter från banor.Med verktyget Konvertera riktningspunkt konverterar du hörn- och utjämningspunkter.Med textverktyget skapar du textramar och markerar text.Med verktyget Lodrät text skapar du lodräta textramar och markerar text.Med bantextverktyget skapar och redigerar du text på banor.Med pennverktyget ritar du frihandsbanor.Med utjämningsverktyget jämnar du ut banor.Med verktyget Suddgummi tar du bort punkter från banor.Med linjeverktyget ritar du linjesegment.Med rektangelramverktyget skapar du kvadratiska och rektangulära platshållare.Med verktyget Oval ram skapar du runda och ovalformade platshållare.Med polygonramverktyget skapar du flersidiga platshållare.Med rektangelverktyget skapar du kvadrater och rektanglar.Med ovalverktyget skapar du cirklar och ovaler.Med polygonverktyget skapar du former med flera sidor.Med verktyget för fri omformning kan du rotera, skalförändra och skeva objekt.Med rotationsverktyget roterar du objekt runt en fast punkt.Med skalförändringsverktyget skalförändrar du objekt runt en fast punkt.Med skevningsverktyget skevar du objekt runt en fast punkt.Med pipettverktyget kan du ta prov på färg- och typattribut från objekt och sedan använda dem på andra objekt.Med måttverktyget mäter du avståndet mellan två punkter.Med verktyget Övertoningsfärgruta justerar du start- och slutpunkterna och vinkeln för övertoningar i objekt.Med verktyget Övertoningsludd kan du tona bort ett objekt mot bakgrunden.Med saxverktyget klipper du av banor vid angivna punkter.Med handverktyget flyttar du sidor i dokumentfönstret.Med zoomverktyget förstorar och förminskar du bilden i dokumentfönstret.Med anteckningsverktyget lägger du till kommentarer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy