Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Tangenter för att arbeta med paneler

Resultat

Windows

Mac OS

Visa/dölj sidopaneler

Tabb

Tabb

Visa/dölj alla paneler

Skift + Tabb

Skift + Tabb

Visa/dölj verktygsfält

T

T

Visa/dölj Modulväljaren

F5

F5

Visa/dölj bildbandet

F6

F6

Visa/dölj paneler till vänster

F7

F7

Visa/dölj paneler till höger

F8

F8

Byt sololäge

Alt-klicka på en panel

Alt-klicka på en panel

Öppna en ny panel utan att stänga en ensam panel

Skift-klicka på en panel

Skift-klicka på en panel

Öppna/stäng alla paneler

Ctrl-klicka på en panel

Cmd-klicka på en panel

Öppna/stäng paneler till vänster, uppifrån och ned

Ctrl + Skift + 0-4

Cmd + Ctrl + 0-4

Öppna/stäng paneler till höger, modulerna Bibliotek och Framkalla, uppifrån och ned

Ctrl+0 - Ctrl+9

Kommando+0 - Kommando+9

Öppna stäng paneler till höger, modulerna Bildspel, Skriv ut och Webb, uppifrån och ned

Ctrl + 1-7

Cmd + 1-7

Tangenter att navigera moduler

Resultat

Windows

Mac OS

Gå till modulen Bibliotek

Ctrl + Alt + 1

Cmd + Alt + 1

Gå till modulen Framkalla

Ctrl + Alt + 2

Cmd + Alt + 2

Gå till modulen Bildspel

Ctrl + Alt + 3

Cmd + Alt + 3

Gå till modulen Skriv ut

Ctrl + Alt + 4

Cmd + Alt + 4

Gå till modulen Webb

Ctrl + Alt + 5

Cmd + Alt + 5

Gå tillbaka/Gå framåt

Ctrl + Alt + Vänsterpil / Ctrl + Alt + Högerpil

Cmd + Alt + Vänsterpil / Cmd + Alt + Högerpil

Gå tillbaka till föregående modul

Ctrl + Alt + uppåtpil

Cmd + Alt + uppåtpil

Tangenter för att ändra visning och skärmlägen

Resultat

Windows

Mac OS

Gå till Luppvisning i biblioteket

E

E

Gå till stödrastervisning i biblioteket

G

G

Gå till Jämförelsevisning i biblioteket

C

C

Gå till Undersökningsvisning i biblioteket

N

N

Öppna markerade foton i modulen Framkalla

D

D

Bläddra framåt/bakåt genom Släcka ljus-lägen

L / Skift + L

L / Skift + L

Växla ljusnedtoningsläge

Ctrl + Skift + L

Cmd + Skift + L

Bläddra mellan skärmlägen

F

F

Föregående skärmläge

Skift + F

Bläddra mellan normalt läge och fullskärmsläge, dölj paneler

Ctrl + Skift + F

Cmd + Skift + F

Gå till normalt skärmläge

Ctrl + Alt + F

Cmd + Alt + F

Bläddra i informationsövertäckning

I

I

Visa/dölj informationsövertäckning

Ctrl + I

Cmd + I

Tangenter för att användas i ett sekundärt fönster

Obs!

Kortkommandona som kan användas i det sekundära fönstret är desamma som motsvarande kortkommandon i modulen Bibliotek, med undantag för Skift-tangenten som du kompletterar med.

Resultat

Windows

Mac OS

Öppna sekundära fönster

F11

Cmd + F11

Gå till stödrastervisning

Skift + G

Skift + G

Gå till normal Luppvisning

Skift + E

Skift + E

Gå till låst Luppvisning

Ctrl + Skift + Enter

Cmd + Skift + Enter

Gå till Jämförelsevisning

Skift + C

Skift + C

Gå till Undersökningsvisning

Skift + N

Skift + N

Gå till Bildspelsvisning

Ctrl + Alt + Skift + Enter

Cmd + Alt + Skift + Enter

Gå till fullskärmsläge (ett sekundärt fönster krävs)

Skift + F11

Cmd + Skift + F11

Visa/dölj filterfältet

Skift + ,

Skift + ,

Zooma in / zooma ut

Ctrl + Skift + ' / Ctrl + Skift -

Cmd + Skift + ' / Cmd + Skift + -

Tangenter för att hantera foton och kataloger

Resultat

Windows

Mac OS

Importera foton från disk

Ctrl + Skift + I

Cmd + Skift + I

Öppna katalog

Ctrl + O

Cmd + Skift + O

Öppna inställningar

Ctrl + , (komma)

Cmd + , (komma)

Öppna kataloginställningar

Ctrl + Alt + , (komma)

Cmd + Alt + , (komma)

Skapa en undermapp (segmenterad direktfångst)

Ctrl + Skift + T

Cmd + Skift + T

Visa/dölj direktfångstfältet

Ctrl + T

Cmd + T

Skapa en ny mapp i modulen Bibliotek

Ctrl + Skift + N

Cmd + Skift + N

Skapa virtuell kopia (endast i modulerna Bibliotek och Framkalla)

Skift + V

Skift + V

Visa i Utforskaren/Finder (endast i modulerna Bibliotek och Framkalla)

Ctrl + R

Cmd + R

Gå till nästa/föregående foto på bildbandet

Högerpil/vänsterpil

Högerpil/vänsterpil

Markera flera mappar eller samlingar (i modulerna Bibliotek, Bildspel, Skriv ut och Webb)

Skift-klicka eller Ctrl-klicka

Skift-klicka eller Cmd-klicka

Ändra namn på foto (i modulen Bibliotek)

F2

F2

Ta bort markerat(de) foto(n)

Backsteg eller Delete

Delete

Ta bort markerat(de) foto(n) från katalog

Alt + Backsteg

Alt + Delete

Ta bort markerat(de) foto(n) och flytta till papperskorgen

Ctrl + Alt + Skift + Backsteg

Cmd + Alt + Skift + Delete

Ta bort avvisat(de) foto(n)

Ctrl + Backsteg

Cmd + Delete

Redigera i Photoshop

Ctrl + E

Cmd + E

Öppna i annan redigerare

Ctrl + Alt + E

Cmd + Alt + E

Exportera markerat(de) foto(n)

Ctrl + Skift + E

Cmd + Skift + E

Exportera med föregående inställningar

Ctrl + Alt + Skift + E

Cmd + Alt + Skift + E

Öppna plugin-hantering

Ctrl + Alt + Skift + , (komma)

Cmd + Alt + Skift + , (komma)

Skriv ut markerat foto

Ctrl + P

Cmd + P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat

Ctrl + Skift + P

Cmd + Skift + P

Tangenter för att jämföra foton i modulen Bibliotek

Resultat

Windows

Mac OS

Växla till Luppvisning

E eller Enter

E eller Enter

Växla till stödrastervisning

G eller Esc

G eller Esc

Växla till Jämförelsevisning

C

C

Växla till Undersökningsvisning

N

N

Växla från Stödraster- till Luppvisning

Blanksteg eller E

Blanksteg eller E

Växla markerade foton och kandidatfoton i jämförelsevisning

Nedåtpil

Nedåtpil

Gör nästa foton till markerade och kandidater i jämförelsevisning

Uppåtpil

Uppåtpil

Växla zoo&mvisning

Z

Z

Zooma in / zooma ut i luppvisning

Ctrl + ' / Ctrl + -

Cmd + ' / Cmd + -

Rulla uppåt/nedåt i zoomade foton i luppvisning (fungerar även i modulerna Framkalla och Webb)

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Gå till början/slutet av stödrastervisning

Home/End

Home/End

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl + Enter

Cmd + Enter

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift + M

Skift + M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift + J

Skift + J

Öka / minska storlek på stödrasterminiatyr

= / -

' / -

Rulla stödrasterminiatyrer uppåt / nedåt

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Växla cellextras

Ctrl + Skift + H

Cmd + Skift + H

Visa/dölj emblem

Ctrl + Alt + Skift + H

Cmd + Alt + Skift + H

Växla mellan stödrastervisningar

J

J

Öppna alternativ för biblioteksvisning

Ctrl + J

Cmd + J

Markera flera diskreta foton

Ctrl-klicka

Cmd-klicka

Markera flera angränsande foton

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera alla foton

Ctrl + A

Cmd + A

Avmarkera alla foton

Ctrl + D

Cmd + D eller Cmd + Skift + A

Markera endast aktiva foton

Ctrl + Skift + D

Cmd + Skift + D

Avmarkera aktiva foton

D

/

Lägg till föregående/nästa foto till markeringen

Skift + vänster-/högerpil

Skift + vänster-/högerpil

Markera flaggade foton

Ctrl +Alt + A

Cmd + Alt + A

Avmarkera ej flaggade foton

Ctrl + Alt + Skift + D

Cmd + Alt + Skift + D

Gruppera i hög

Ctrl + G

Cmd + G

Stapla ej

Ctrl + Skift + G

Cmd + Skift + G

Växla stack

S

S

Flytta till högst upp i högen

Skift + S

Skift + S

Flytta uppåt i högen

Skift + Q

Skift + Q

Flytta nedåt i högen

Skift + A

Skift + A

Tangenter för klassificering och filtrering av foton

Resultat

Windows

Mac OS

Ange stjärnklassificering

1-5

1-5

Ange stjärnklassificering och gå till nästa foto

Skift + 1-5

Skift + 1-5

Ta bort stjärnklassificering

0

0

Ta bort stjärnklassificering och gå till nästa foto

Skift + 0

Skift + 0

Öka/minska klassificering med en stjärna

< / +

] / [

Tilldela en röd etikett

6

6

Tilldela en gul etikett

7

7

Tilldela en grön etikett

8

8

Tilldela en blå etikett

9

9

Tilldela en färgetikett och gå till nästa foto

Skift + 6-9 (Öv. Num.)

Skift + 6-9 (Öv. Num.)

Flagga foto som valt

P

P

Flagga foto som valt och gå till nästa foto

Skift + P

Skift + P

Flagga foto som avvisat

X

X

Flagga foto som avvisat och gå till nästa foto

Skift + X

Skift + X

Ta bort flagga från foto

U

U

Ta bort flagga från foto och gå till nästa foto

Skift + U

Skift + U

Öka/minska flaggstatus

Ctrl + Uppåtpil / Ctrl + Nedåtpil

Cmd + Uppåtpil / Cmd + Nedåtpil

Växla mellan flagginställningarna

<

<

Förbättra foton

Ctrl + Alt + R

Cmd + Alternativ + R

Visa/dölj biblioteksfilterfältet

,

\

Öppna flera filter i filterfältet

Skift-klicka på filteretiketter

Skift-klicka på filteretiketter

Växla filter på/av

Ctrl + L

Cmd + L

Sök foton i modulen Bibliotek

Ctrl + F

Cmd + F

Tangenter för att arbeta med samlingar

Resultat

Windows

Mac OS

Skapa en ny samling i modulen Bibliotek

Ctrl + N

Cmd + N

Lägg till i snabbsamling

B

B

Lägg till i snabbsamling och gå till nästa foto

Skift + B

Skift + B

Visa snabbsamling

Ctrl + B

Cmd + B

Spara snabbsamling

Ctrl + Alt + B

Cmd + Alt + B

Rensa snabbsamling

Ctrl + Skift + B

Cmd + Skift + B

Ange som målsamling

Ctrl + Alt + Skift + B

Cmd + Alt + Skift + B

Tangenter för att arbeta med metadata och nyckelord i modulen Bibliotek

Resultat

Windows

Mac OS

Lägg till nyckelord

Ctrl + K

Cmd + K

Redigera nyckelord

Ctrl + Skift + K

Cmd + Skift + K

Ange ett nyckelordskortkommando

Ctrl + Alt + Skift + K

Cmd + Alt + Skift + K

Lägg till/ta bort nyckelordskortkommando från markerat foto

Skift + K

Skift + K

Aktivera målning

Ctrl + Alt + K

Cmd + Alternativ + K

Lägg till ett nyckelord från en nyckelordsuppsättning till markerat foto

Alt + 1-9

Alt + 1-9

Bläddra framåt/bakåt genom nyckelordsuppsättning

Alt + 0 / Alt + Skift 0

Alt + 0 / Alt + Skift 0

Kopiera/klistra in metadata

Ctrl + Alt + Skift + C / Ctrl + Alt + Skift + V

Cmd + Alt + Skift + C / Cmd + Alt + Skift + V

Spara metadata i fil

Ctrl + S

Cmd + S

Öppna dialogrutan för stavningskontroll

Cmd + :

Kontrollera stavning

Cmd + ;

Öppna teckenpalett

Cmd + Alt + T

Tangenter för att arbeta med modulen Framkalla

Resultat

Windows

Mac OS

Konvertera till gråskala

V

V

Automatisk toning

Ctrl + U

Cmd + U

Automatisk vitbalans

Ctrl + Skift + U

Cmd + Skift + U

Redigera i Photoshop

Ctrl + E

Cmd + E

Kopiera/klistra in framkallningsinställningar

Ctrl + Skift + C / Ctrl + Skift + V

Cmd + Skift + C / Cmd + Skift + V

Klistra in inställningar från föregående foto

Ctrl + Alt + V

Cmd + Alt + V

Kopiera efter-inställningar till före

Ctrl + Alt + Skift + Vänsterpil

Cmd + Alt + Skift + Vänsterpil

Kopiera före-inställningar till efter

Ctrl + Alt + Skift + Högerpil

Cmd + Alt + Skift + Högerpil

Växla före- och efter-inställningar.

Ctrl + Alt + Skift + Uppåtpil

Cmd + Alt + Skift + Uppåtpil

Öka/minska värdet för markerat reglage i små steg.

+ / '

+ / '

Öka/minska värdet för markerat reglage i stora steg.

Skift + + / Skift + '

Skift + + / Skift + '

Bläddrar mellan olika inställningar på panelen Grundläggande. (framåt/bakåt)

. (punkt) / , (komma)

. (punkt) / , (komma)

Återställ ett reglage

Dubbelklicka på reglagenamn

Dubbelklicka på reglagenamn

Återställ en reglagegrupp

Alt-klicka på gruppnamn

Alt-klicka på gruppnamn

Återställ alla inställningar

Ctrl + skift + R

Cmd + Skift + R

Synk. inställningar

Ctrl + Skift + S

Cmd + Skift + S

Synk. inställningar åsidosätter dialogrutan Synkronisera inställningar

Ctrl + Alt + S

Cmd + Alt + S

Växla automatisk synkronisering

Ctrl-klicka på knappen Synkronisera

Cmd-klicka på knappen Synkronisera

Aktivera automatisk synkronisering

Ctrl + Alt + Skift + A

Cmd + Alt + Skift + A

Matcha totalexponeringar

Ctrl + Alt + Skift + M

Cmd + Alt + Skift + M

Markera verktyget Vitbalans (från alla moduler)

W

W

Markera verktyget Beskär (från alla moduler)

R

R

Begränsa proportioner när verktyget Beskär är markerat

Skift + R

Skift + R

Beskär till samma proportioner som föregående beskärning

Skift + A

Skift + A

Beskär från mitten av fotot

Alt-dra

Alt-dra

Bläddra beskärning för stödrasterövertäckning

O

O

Växla beskärningsriktning för stödrasterövertäckning

Skift + O

Skift + O

Växla beskärning mellan stående och liggande

X

X

Återställ beskärning

Ctrl + Alt + R

Cmd + Alternativ + R

Välj verktyget Upright med stödlinjer (fungerar även i modulen Bibliotek när du har markerat ett foto) Skift+T Skift+T

Markera verktyget Fläckborttagning

Q

Q

Växla penseln mellan läget Klona och Lagning när du har valt verktyget Fläckborttagning Skift+T Skift+T

Markera verktyget Justeringspensel (från alla moduler)

K

K

Markera verktyget Övertoningsfilter

M

M

Växla masken mellan läget Redigera och Pensel när du har valt verktyget Övertoningsfilter eller Radiellt filter Skift+T Skift+T

Öka/minska penselstorlek

< / +

] / [

Öka/minska penselns ludd

Skift + < / Skift + +

Skift + < / Skift + +

Växla mellan lokal justeringspensel, A eller B

D

/

Temporärt växla från pensel A eller B till Suddgummi

Alt-dra

Alt-dra

Måla en vågrät eller lodrät linje

Skift-dra

Skift-dra

Öka/minska Mängd

Dra justeringsmärket åt höger/vänster

Dra justeringsmärket åt höger/vänster

Visa/dölj lokalt justeringsmärke

H

H

Visa/dölj lokal justeringsmaskövertäckning

O

O

Bläddra mellan färger för lokal justeringsmasksövertäckning

Skift + O

Skift + O

Markera måljusteringsverktyget för att använda tonkurvsändring

Ctrl + Alt + Skift + T

Cmd + Alt + Skift + T

Markera måljusteringsverktyget för att använda nyansjustering

Ctrl + Alt + Skift + H

Cmd + Alt + Skift + H

Markera måljusteringsverktyget för att använda mättnadsjustering

Ctrl + Alt + Skift + S

Cmd + Alt + Skift + S

Markera måljusteringsverktyget för att använda luminansändring

Ctrl + Alt + Skift + L

Cmd + Alt + Skift + L

Markera måljusteringsverktyget för att använda gråskaleblandningsändring

Ctrl + Alt + Skift + G

Cmd + Alt + Skift + G

Avmarkera måljusteringsverktyget

Ctrl + Alt + Skift + N

Cmd + Alt + Skift + N

Visa bortfall

J

J

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift + M

Skift + M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift + J

Skift + J

Växla mellan lupp- och 1:1 zoom-förhandsvisning

Blanksteg eller Z

Blanksteg eller Z

Zooma in / zooma ut

Ctrl + ' / Ctrl + -

Cmd + ' / Cmd + -

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl + Enter

Cmd + Enter

Visa Före och Efter, vänster/höger

Y

Y

Visa Före och Efter, överkant/nederkant

Alt + Y

Alt + Y

Visa Före och Efter på delad skärm

Skift + Y

Skift + Y

Visa endast Före

,

\

Skapa en ny fixering

Ctrl + N

Cmd + N

Skapa en ny förinställning

Ctrl + Skift + N

Cmd + Skift + N

Skapa en ny förinställningsmapp

Ctrl + Alt + N

Cmd + Alt + N

Öppna alternativ för framkallningsvisning

Ctrl + J

Cmd + J

Tangenter för att arbeta med modulen Bildspel

Resultat

Windows

Mac OS

Spela upp bildspel

Enter

Enter

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl + Enter

Cmd + Enter

Pausa bildspel

Blanksteg

Blanksteg

Förhandsvisa bildspel

Alt + Enter

Alternativ + Enter

Avsluta bildspel

Esc

Esc

Gå till nästa bildruta

Högerpil

Högerpil

Gå till föregående bildruta

Vänsterpil

Vänsterpil

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift + M

Skift + M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift + J

Skift + J

Visa/dölj stödlinjer

Ctrl + Skift + H

Cmd + Skift + H

Exportera till PDF-bildspel

Ctrl + J

Cmd + J

Exportera till JPEG-bildspel

Ctrl + Skift + J

Cmd + Skift + J

Exportera videobildspel

Ctrl + Alt + J

Cmd + Alt + J

Skapa en ny bildspelsmall

Ctrl + N

Cmd + N

Skapa en ny mapp för bildspelsmall

Ctrl + Skift + N

Cmd + Skift + N

Spara bildspelsinställningar

Ctrl + S

Cmd + S

Tangenter för att arbeta med modulen Skriv ut

Resultat

Windows

Mac OS

Utskrift

Ctrl + P

Cmd + P

Skriv ut en kopia

Ctrl + Alt + P

Cmd + Alt + P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat

Ctrl + Skift + P

Cmd + Skift + P

Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar

Ctrl + Alt + Skift + P

Cmd + Alt + Skift + P

Gå till första sidan

Ctrl + Skift + Vänsterpil

Cmd + Skift + Vänsterpil

Gå till sista sidan

Ctrl + Skift + Högerpil

Cmd + Skift + Högerpil

Gå till föregående sida

Ctrl + Vänsterpil

Cmd + Vänsterpil

Gå till nästa sida

Ctrl + Högerpil

Cmd + Högerpil

Visa/dölj stödlinjer

Ctrl + Skift + H

Cmd + Skift + H

Visa/dölj linjaler

Ctrl + R

Cmd + R

Visa/dölj sidutfall

Ctrl + Skift + J

Cmd + Skift + J

Visa/dölj marginaler och fästmarginaler

Ctrl + Skift + M

Cmd + Skift + M

Visa/dölj bildceller

Ctrl + Skift + K

Cmd + Skift + K

Visa/dölj dimensioner

Ctrl + Skift + U

Cmd + Skift + U

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl + Enter

Cmd + Enter

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift + M

Skift + M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift + J

Skift + J

Skapa en ny utskriftsmall

Ctrl + N

Cmd + N

Skapa en ny mapp för utskriftsmall

Ctrl + Skift + N

Cmd + Skift + N

Spara utskriftsinställningar

Ctrl + S

Cmd + S

Tangenter för att arbeta med modulen Webb

Resultat

Windows

Mac OS

Läs in webbgalleri

Ctrl + R

Cmd + R

Förhandsvisa i webbläsare

Ctrl + Alt + P

Cmd + Alt + P

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl + Enter

Cmd + Enter

Exportera webbgalleri

Ctrl + J

Cmd + J

Skapa en ny webbgallerimall

Ctrl + N

Cmd + N

Skapa en ny mapp för webbgallerimall

Ctrl + Skift + N

Cmd + Skift + N

Spara inställningar för webbgalleri

Ctrl + S

Cmd + S

Tangenter för Hjälp

Resultat

Windows

Mac OS

Visa aktuella kortkommandon för modul

Skift + H

Skift + H

Dölj aktuella kortkommandon

Klicka på

Klicka på

Gå till aktuell hjälpmodul

Ctrl + Alt + H

Cmd + Alt + <

Öppna Användarhjälp

F1

F1

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy