Ett Enterprise ID behövs för att ansluta med Abobe-produkten och de tjänster som aktiverats av din organisation eller skola. Ett Enterprise ID skapas, ägs och hanteras av organisationen. Företagsadministratörer skapar ett Enterprise ID och tilldelar det till användaren. Administratörer tar hand om åtkomsten till produkter och tjänster och hanterar användarkonton centralt. Administratörer kan även ta bort ett Enterprise ID för att permanent blockera åtkomst till kopplade produkter, tjänster och data.

Slutanvändare kan inte logga in med eller skapa ett Enterprise ID eller registrera Adobes produkter och tjänster med ett Enterprise ID. När ett Enterprise ID skapas skickas en inbjudan till användaren via e-post. Slutanvändare måste godkänna inbjudan för att aktivera sitt Enterprise ID.

Viktigt:

Enterprise ID skapas, ägs och hanteras av ditt företag. Om du inte har något Enterprise ID ska du kontakta din IT-administratör.

Vilken identitetstyp stöder Adobes support?

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Om du använder namngiven licensiering eller planerar att ge tillgång till tjänster, är identiteter ett krav. Adobe stöder tre typer av identitet eller konto och de använder en e-postadress som användarnamn. Dessa identitetstyper är:

 • Federated ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation och kopplas till företagskatalogen via federering. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar enkel inloggning via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).
 • Enterprise ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation. Adobe hanterar Enterprise ID och utför autentisering, men organisationen underhåller Enterprise ID.
 • Adobe ID: Skapas, ägs och hanteras av användaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten.

Du kan välja den mest passande identitetsmodellen för implementering och användning utifrån organisationens behov.

Federated ID

Federated ID skapas och ägs av ett företag och länkas till företagskatalogen direkt via federering. Företaget hanterar uppgifter och bearbetar Single Sign-On via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).

Adobe rekommenderar Federated ID för följande krav:

 • Att tillhandahålla användare baserat på ditt företags företagskatalog.
 • Att hantera autentisering av användare.
 • Att bibehålla strikt kontroll över appar och tjänster tillgängliga för en användare.
 • Att tillåta användare att använda samma e-postadress för att registrera sig för ett Adobe ID.
 • I alla K-12-användarinställningar för att säkerställa efterlevnad av studentintegritet och andra relevanta lagar.

Enterprise ID

Enterprise ID skapas, ägs och hanteras av ett företag. Adobe är värd för Enterprise ID och utför autentisering men organisationen bibehåller Enterprise ID. Slutanvändare kan inte registrera sig och skapa ett Enterprise ID. De kan inte heller registrera sig för ytterligare produkter och tjänster från Adobe med ett Enterprise ID.

Administratörer skapar ett Enterprise ID och tilldelar en användare det. Administratörer kan återkalla åtkomst till produkter och tjänster genom att ta över kontot eller ta bort Enterprise ID:et och permanent blockera åtkomst till kopplade data.

Adobe rekommenderar Enterprise ID för följande krav:

 • Att bibehålla strikt kontroll över appar och tjänster tillgängliga för en användare.
 • För akut åtkomst till filer och data kopplade till ett ID.
 • Att ha möjlighet att helt blockera eller ta bort ett användarkonto.
 • I alla K-12-användarinställningar för att säkerställa efterlevnad av studentintegritet och andra relevanta lagar.

Adobe ID

Adobe ID skapas, ägs och hanteras av slutanvändaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten. Användare bibehåller fullständig kontroll över filer och data kopplat till deras id. Användare kan köpa ytterligare produkter och tjänster från Adobe. Administratörer bjuder in användare för att gå med i organisationen och kan även ta bort dem. Däremot kan inte användare låsas från sina Adobe ID-konton. Administratören kan inte ta bort eller ta över kontona. Du behöver inte genomföra någon installation innan du kan börja använda Adobe ID:n.

Adobe rekommenderar Adobe ID:n för följande krav:

 • Att användare ska kunna skapa, äga och hantera sina identiteter.
 • Att tillåta användare att köpa eller registrera sig för övriga Adobe-produkter och tjänster.
 • När användare förväntas använda andra Adobe-tjänster som för närvarande inte stöder Enterprise ID eller Federated ID.
 • När användare redan har Adobe ID:n och kopplade data som filer, teckensnitt eller inställningar. 
 • I inställningar för Högre utbildning så att vuxna studenter enkelt kan behålla samma Adobe ID och kontoinnehåll vid examen.
 • Om du har entreprenörer och frilansare som inte vill använda e-postadresser på domäner som du kontrollerar.

Logga in med ett Enterprise ID

Gör följande för att logga in med ett Enterprise ID:

 1. Klicka eller tryck på Logga in med ett Enterprise ID på inloggningsskärmen.

  Inloggningsskärmen
 2. Ange e-postadressen som hör samman med ditt Enterprise ID och lösenordet och klicka eller tryck på Logga in med ett Enterprise ID.

  Ange din e-postadress och lösenord

Vilket av dessa inloggning problem uppstår du?

Så här återställer ditt lösenord

Om du får felmeddelandet ”Enterprise ID och lösenord stämmer inte överens" eller om du har glömt lösenordet följer du de här stegen för att återställa lösenordet.

 1. Ange din e-postadress och klicka på Har du glömt lösenordet på sidan Logga in med Enterprise ID.

  Glömt lösenord

  Obs!

  Kan inte radera kan texten som visas i ”e-postadress" fältet? Klicka i fältet och börja skriva.

 2. Ett e-postmeddelande skickas till adressen du angav med anvisningar om hur du återställer lösenordet. Om du inte hittar något e-postmeddelande i inkorgen kan du se om det finns i skräppostmappen.

  Kontrollera om du fått något e-postmeddelande från Adobe med anvisningar om hur du återställer ditt lösenord

Fick du inget e-postmeddelande? Be administratören att återställa lösenordet.

 Kan du inte komma ihåg ditt Enterprise ID? Se Så här återställer du e-postadressen som du använder som Enterprise ID.

Så här återställer du e-postadressen som du använder som Enterprise ID.

Ditt Enterprise ID är den e-postadress organisationen eller skolan använde för att registrera dig. Gå till Inloggningssidan och prova att logga in med din vanliga e-postadress.

Du kan också försöka återställa ditt lösenord. Om du får felmeddelandet ”Angiven e-postadress kunde inte matchas mot något konto i filen” ska du kontakta administratören.

Kan ändå inte logga in?

 Prova en annan webbläsare.
 

 Tillåt cookies i din webbläsare och rensa webbläsarcookies och cacheminnet. Mer information finns i webbläsaredokumentation för instruktioner.
 

 Om du inte hittar e-postmeddelandet du väntar på från Adobe kan du se om det finns i skräppostmappen.
 

 Skriv om ditt e-post och lösenord. Kontrollera att Caps Lock och Num Lock är av. 

Behöver du fortfarande hjälp?

Kontakta administratören för att återställa ditt lösenord.

Jag vill välja kontotyp för att logga in.

Det är möjligt att du redan har ett Adobe ID som associeras med din jobbmejl. Du kan ha registrerat dig med ett Adobe ID som använder samma e-postadress som ditt Enterprise ID. Om din e-postadress associeras med ett Adobe ID och ett Enterprise ID kan du välja vilket konto du ska logga in med.

Ange din e-postadress på inloggningsskärmen.Kontoväljarskärmen visas om din e-postadress associeras med både ett Adobe ID och ett Enterprise ID.

Välj kontotyp

Obs!

JavaScript måste vara aktiverat i din webbläsare för att kontoväljaren ska fungera. Om JavaScript är inaktiverat ska du använda hyperlänkarna Logga in med ett Adobe ID eller Logga in med ett Enterprise ID på inloggningsskärmen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy