Skriva ut foton

I modulen Skriv ut kan du välja sidlayout och utskriftsalternativ för de foton och kontaktkartor som du skriver ut på skrivaren.

Den vänstra panelen innehåller en lista med mallar och en förhandsvisning av layouterna. Mitten av modulen Utskrift visar fotona i den valda mallen. I de högra panelerna finns det kontroller som du använder till att ange hur fotona ska visas i layouten, ändra mallen, lägga till text på den utskrivna sidan samt ange inställningar för utskriftsfärghantering, upplösning och skärpa. Se Panelen och verktyg i modulen Utskrift.

Lightroom Classic CC: Modulen Utskrift
Modulen Utskrift

A. Malläsare och panelen Samlingar B. Knapparna Visa föregående sida och Visa nästa sida C. Sidnummer D. Paneler för att välja layout och utskriftsalternativ 

Du skriver ut foton från Lightroom Classic genom att utföra följande grundläggande steg:

1. Markera de foton som du vill skriva ut.

I modulen Bibliotek använder du stödrastervyn eller bildbandet för att välja de foton du vill skriva ut. Se Markera foton i Stödrastervisning och på bildbandet.

Du kan även välja en mapp eller en fotosamling med panelerna Mappar eller Samlingar.

2. Välj sidstorleken.

Växla till modulen Utskrift och klicka på Utskriftsformat längst ned till vänster i modulen. Välj en sidstorlek på något av följande sätt:

  • (Windows) I området Papper i utskriftsinställningarna eller dialogrutan med utskriftsinställningar väljer du en sidstorlek i menyn Storlek. Klicka på OK.

  • (Mac OS) I dialogrutan Utskriftsformat väljer du en skrivare från menyn Format för och väljer en sidstorlek i menyn Pappersstorlek. Klicka på OK.

Viktigt: Låt skalan vara 100 % och gör storleksändringar i Lightroom Classic.

3. Välj en mall.

En mall som ger en grundläggande layout för dina fotoutskrifter. Det finns tre typer av utskriftsmallar:

  1. Mallar för en bild/kontaktark gör att du kan skriva ut eller flera foton av samma storlek på en sida.
  2. Bildpaketsmallar gör att du kan skriva ut ett foto i flera storlekar på en sida.
  3. Egna paketmallar gör att du kan skriva ut flera foton med olika storlekar på en eller flera sidor.

Med utskriftsmallarna skalförändras fotona efter den pappersstorlek du väljer.

För pekaren över ett namn i mallbläddraren till vänster om modulen Utskrift. En förhandsvisning av mallen visas i förhandsvisningspanelen över mallbläddraren. Klicka på en mall för att markera den för de foton du vill skriva ut. Se Utskriftsmallar och Välja en utskriftsmall.

Obs!

När du valt en mall tittar du till höger i panelen Layoutstil längst upp till höger i modulen för att se om den är en mall för bild/kontaktark, bildpaket eller eget bildpaket.

Lightroom Classic CC: Panelen Layoutformat

4. Lägg till eller ta bort foton från layouten.

Beroende på vilken typ av mall du väljer kan du behöva lägga till, byta ut eller ta bort foton från layouten.

  • För mallar för en bild/kontaktark och bildpaket väljer du ett eller flera foton från bildbandet och lägger till dem till bildcellerna i förhandsvisningsområdet. Avmarkera foton på bildbandet för att ta bort dem från mallen.
  • För mallar för egna paket drar du en miniatyrbild från bildbandet till bildcellen i förhandsvisningsområdet.

5. (Valfritt) Anpassa mallen.

För layouter för en bild/kontaktark anpassar du mallen med alternativen i panelerna Bildinställningar och Layout. Du kan till exempel zooma så att fotona fyller ut cellen, lägga till en linjekant samt justera marginaler och cellstorlek. Du kan även dra i stödlinjerna i förhandsvisningsområdet för att ändra storlek på celler.

För mallar för bildpaket och egna paket kan du dra celler fritt i förhandsvisningsområdet och göra inställningar i panelen Bildinställningar. Du kan använda panelen Linjaler, stödraster och stödlinjer till att anpassa visningen i arbetsområdet och du kan använda panelen Celler till att lägga till nya celler eller sidor i layouten.

Se Ange hur foton fyller ut en bildcell, Ange linjaler och stödlinjer, Ändra sidmarginaler och cellstorlek (layouter för En bild/kontaktark) och Skriva ut kanter och linjer i layouterna Bildpaket och Eget paket.

6. (Valfritt) Lägg till text och annat.

Du kan använda panelen Sida till att ange om du vill skriva ut en bakgrundsfärg, din identitetsplåt eller en copyrightvattenstämpel. Se Skriva ut övertäckningstext och grafik

Lightroom Classic CC: Panelen Sida i modulen Utskrift

7. Ange inställningar för utdata.

Gör något av följande på panelen Utskriftsjobb:

  • Välj 16-bitars utdata om du vill skriva ut till en 16-bitarsfärgskrivare i macOS 10.5 eller senare.
  • Ange om skärpa ska användas på fotona. Om du markerar Utskriftsskärpa så väljer du i snabbmenyn hur mycket skärpa du vill använda och om du vill ställa in skärpa för matt eller blankt papper. Se Öka skärpan i foton som ska skrivas ut.
  • Om du vill uppnå färger som mer liknar de ljusa och mättade färgerna på en skärm väljer du Utskriftsjustering och drar i skjutreglagen Intensitet och Kontrast.
Obs!

Utskriftsjusteringar förhandsvisas inte på skärmen. Det kan krävas lite experimenterande för att avgöra vilka inställningar för intensitet och kontrast som fungerar bäst för dina foton och din skrivare.

8. Kontrollera skrivarinställningar.

Klicka på Skrivare (längst ned till höger) och Utskriftsinställningar (längst ned till vänster) och kontrollera alternativen för enheten. Om du vill använda Lightroom Classic till att hantera färg avaktiverar du färghantering i skrivarinställningarna.

9. Klicka på Skriv ut.

10. (Valfritt) Spara layouten som en anpassad mall eller som en utskriftsmall.

Om du planerar att använda samma inställningar senare, inklusive layout- och övertäckningsalternativ, ska du spara inställningarna i en egen utskriftsmall. Du kan även spara utskriftsinställningarna i en utdatasamling för att bevara en uppsättning specifika alternativ för modulen Skriv ut i en samling med foton. Se Arbeta med egna utskriftsmallar och Spara utskriftsinställningar som en utskriftssamling.

Självstudievideo:

Adobe TV

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto