Layout och mallar för modulen Utskrift

Utforma foton i en utskriftsmall

Mallutskrift

Mallar innehåller layouter för att skriva ut foton. De innehåller även textöverläggningar och inställningar för utskriftsjobbet. I Malläsare i modulen Utskrift finns förinställda mallar för vanliga uppgifter, till exempel för att skapa kontaktkartor. Här finns även en lista med egna mallar som du sparat. Om du flyttar pekaren över ett namn i Malläsare visas dess sidlayout i panelen Förhandsvisa högst upp i den vänstra kolumnen. Om du klickar på ett mallnamn visas i arbetsområdet en förhandsvisning av det markerade fotot. Förhandsvisningen uppdateras när du väljer en annan mall eller anger ett annat utskriftsalternativ, till exempel om du lägger till textöverläggningar.

Det finns tre olika typer av layoutmallar i Lightroom Classic

 • Med hjälp av mallarna av typen en bild/kontaktkarta kan du skriva ut ett eller flera foton med samma storlek med olika layouter, som ett tvåsidigt gratulationskort.

 • Med hjälp av mallar av typen bildpaket kan du skriva ut ett foto med olika storlekar, till exempel för skolfoton eller bröllopsporträtt.

 • Med hjälp av mallar av typen egna paket kan du skriva ut olika typer av foton med olika storlekar, med olika layouter.

Alla mallar har bildceller för foto- och marginalinformation. Om du anger överläggningar kan mallen även innehålla textområden. Bildcellerna och marginalerna i en mall anpassas för den pappersstorlek som du anger.

Även inställningar för utskriftsjobb, inklusive pappersstorlek och skrivare, sparas i en utskriftsmall.

Du kan skapa nya mallar genom att ändra inställningar för befintliga mallar. Välj en mall, använd kontrollerna i de högra panelerna, ange pappersstorlek och skrivarinställningar i verktygsfältet och lägg sedan till en egen mall. Du kan också ändra bildcellerna i en mall genom att dra i marginalstödlinjerna eller cellgränserna. Ändringar av layoutinställningar, överläggningar och utskriftsjobb kan sparas i en egen mall.

Välja en utskriftsmall

 1. Markera det foto eller de foton du vill skriva ut i modulen Bibliotek.
 2. Välj en mall i panelen Malläsare i modulen Utskrift. I panelen Layoutstil anges vilken typ av layout mallen är för:

  En bild/kontaktark

  Gör att du kan skriva ut ett eller flera foton med samma storlek på en sida.

  Bildpaket

  Gör att du kan skriva ut ett foto i olika storlekar på en sida.

  Eget paket

  Gör att du kan skriva ut ett eller flera foton i vilken kombination av storlekar som helst på en sida, och möjliggör flera sidlayouter.

 3. (Mallar för egna paket) Dra ett eller flera foton från bildbandet till sidförhandsvisningen.

Adobe rekommenderar

Adobe TV

Adobe rekommenderar

Adobe TV

Ange hur foton fyller ut en bildcell

Du kan ange vilka foton som ska ha ändrad skala och roteras så att hela bilden får plats i en bildcell. Ett tomt utrymme fyller upp området när fotots storleksförhållande och bildcellen inte passar. Du kan även ställa in alternativ så att fotona fyller upp hela utrymmet i bildcellen. När detta alternativ är markerat, kan delar av bilden beskäras (speciellt för stående bilder) så att hela bildcellen fylls ut.

 1. Välj något av följande alternativ i panelen Bildinställningar i modulen Utskrift, beroende på vilken layout du använder:

  Zooma till fyllning

  (Layouter av typen En bild/kontaktark eller Bildpaket) Fyll hela bildcellen med ett foto, beskär kanterna av fotot om det behövs.

  Rotera för att passa

  (Layouter av typen En bild/kontaktark eller Bildpaket) Skapa ett så stort foto som möjligt som får plats i varje bildcell genom att rotera den, om det behövs.

  Lightroom Classic CC: Modullayouter och -mallar: Bildinställningar
  Bildinställningar

  A. Foton som saknar bildinställningar B. Zooma till fyllning C. Rotera för att passa 

  Tips: Om en bildcell inte visar den del av fotot du vill se, placerar du om fotot genom att dra det i cellen. I en bildpaketslayout använder du Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS).

  Lightroom Classic CC: Flytta ett foto genom att dra det i en bildcell
  Dra ett foto i en bildcell för att flytta det.

  Upprepa ett foto per sida

  (Layouter av typen En bild/kontaktark) Upprepa det valda fotot i varje bildcell på sidan i en stödrastermallslayout.

  Fotokant

  (Layouter av typen Bildpaket eller Eget paket) Lägg till en kant med den valda bredden till fotot i varje bildcell.

  Inre linje

  (Alla layouter) Lägg till en inre linje med den angivna bredden och färgen till fotot i varje bildcell.

Ange linjaler och stödlinjer

 • (Layouter av typen En bild/kontaktark) Markera eller avmarkera Visa stödlinjer i panelen Stödlinjer i modulen Utskrift. Ange om du vill visa eller dölja linjaler, sidutfallsstödlinjer, marginaler och fästmarginaler samt bildceller.
 • (Layouter av typen Bildpaket eller Eget paket) Välj om du vill att en sidlinjal, ett layoutstödraster eller utfallshjälplinjer ska visas i panelen Linjaler, stödraster och stödlinjer. Ange en måttenhet för linjalen, fästbeteende för stödrastret och om fotodimensioner ska visas i utfallslayouten.

Ändra sidmarginaler och cellstorlek (layouter av typen En bild/kontaktark)

 1. Välj Visa stödlinjer i panelen Stödlinjer och gör sedan något av följande:
  • Dra en stödlinje i arbetsområdet för att ändra en cell eller marginal.

  • Använd reglagen eller skriv värden på panelen Layout.

  • Markera Behåll fyrkant för att bildcellen fyrkantig.

 2. Ange följande alternativ i panelen Layout:

  Måttenheter

  Ställer in vilken måttenhet som ska användas i arbetsområdet för linjalen.

  Marginaler

  Ställer in sidmarginaler. Alla celler får plats inom marginalerna. Flytta skjutreglaget, ange ett marginalvärde eller dra marginalindikatorerna i arbetsområdet.

  Sidstödraster

  Definierar hur många bildcellsrader och kolumner som ska finnas på en sida.

  Cellavstånd

  Definierar mellanrummet för rader och kolumner mellan cellerna.

  Cellstorlek

  Definierar storleken på bildcellerna.

  Lightroom Classic CC: Moduler och layouter: Marginaler och stödlinjer
  Marginaler och stödlinjer

  A. Lodrätt cellavstånd B. Cellbredd C. Marginal D. Cellhöjd E. Vågrätt cellavstånd 

 1. Markera foton i modulen Bibliotek för kontaktkartan.
  Obs!

  Du kan placera fotona i snabbsamlingen eller skapa en ny samling för fotona så att du kan återanvända dem senare.

 2. Välj en kontaktarksmall i Malläsare i modulen Skriv ut.
 3. Välj vid behov även en pappersstorlek och en skrivare.
 4. Välj de textalternativ du vill använda för utskriften i panelen Sida.
 5. (Valfritt) Markera Snabbutskrift i panelen Utskriftsjobb.
 6. Klicka på Skriv ut.

Anpassa paketlayouter

Du kan lägga till hur så många bildceller som du behöver i layouten Bildpaket eller Eget paket och ordna dem på sidan automatiskt eller manuellt. I Lightroom Classic finns det sex förinställda cellstorlekar. Om du lägger till fler foton än vad som får plats på en sida läggs fler sidor till automatiskt i layouten.

 1. Klicka i panelen Celler för att lägga till celler med önskad storlek eller storlekar i layouten. Cellernas placering optimeras för sidan för att begränsa antalet klipp.

  Obs!

  Alt-dra om du vill duplicera en cell.

 2. (Valfritt) Dra bildcellerna på sidan för att ändra ordningen på dem.
 3. (Valfritt) Markera en cell i arbetsområdet och dra i handtagen på sidan eller i hörnen för att ändra storlek på den. Du kan även justera skjutreglagen Höjd och Bredd i området Justera markerad cell i panelen Celler.
 4. Välj något av följande alternativ i panelen Celler:

  Ny sida

  Lägger till en sida i layouten.

  Automatisk layout

  (Layouten Bildpaket) Ordna fotona på sidan för att få så få klipp som möjligt.

  Rensa layout

  Tar bort sidlayouten.

  Obs!

  Om du vill radera en sida klickar du på det röda X:et i det övre vänstra hörnet på sidan i arbetsområdet.

Du sparar egna bildpaktetslayouter som egna utskriftsmallar.

Skriva ut övertäckningstext och grafik

 1. Välj Identitetsplåt i panelen Sida i modulen Skriv ut.
 2. (Valfritt) Klicka på triangeln nere till vänster i förhandsvisningsfönstret för identitetsplåten och välj ett av alternativen på snabbmeny, om du vill välja eller skapa en annan identitetsplåt. Se Anpassa identitetsplåtar och modulknappar.
 3. Flytta skjutreglaget eller ange ett procenttal för att ändra opacitet och skala för indentitetsplåten.
  Obs!

  Du kan också ändra skala för identitetsplåten genom att klicka på identitetsplåtstexten i arbetsområdet och dra i en bild eller i hörnet på markeringsramen.

 4. Klicka på knappen Rotera (0°) och välja Rotera på skärmen 90°, Rotera på skärmen 180° eller Rotera på skärmen -90°, om du vill rotera identitetsplåten.
 5. Om du vill flytta identitetsplåten drar du den eller trycker på Uppåtpil, Nedåtpil, Vänsterpil eller Högerpil.
 6. Markera Återge på varje bild om du vill att identitetsplåten ska visas på alla foton i en mall för flera foton. Identitetsplåten centreras på respektive foto och du kan ändra skala eller rotera den med hjälp av kontrollerna i panelen Övertäckningar.
 7. Markera Återge bakom bild om du vill att identitetsplåtstexten ska visas bakom fotot.
  Obs!

  Se till att du använder en mallayout som tilllåter att tillräckligt mycket av identitetsplåten visas genom fotot.

  Lightroom Classic CC: Alternativet Återge bakom bild

 1. Välj Linjekanter i panelen Bildinställningar.
 2. (Valfritt) Gör något av följande:
  • Klicka på färgrutan och välj en färg i färgfönstret som öppnas för att ändra kantfärgen.

  • Dra i reglaget Bredd för att ändra kantens bredd.

 1. Välj Fotokant i panelen Bildinställningar.
 2. (Valfritt) Dra i skjutreglaget Bredd för att ändra kantens bredd.
 3. Markera Inre linje för att lägga till en inre linje i kanten.
 4. (Valfritt) Gör något av följande:
  • Klicka på färgrutan och välj en färg i fönstret som öppnas för att ändra färgen på den inre linjen.

  • Dra i reglaget Bredd för att ändra bredden på linjen.

 1. Välj Sidbakgrundsfärg i panelen Sida, klicka på färgrutan och välj sedan en färg.
 1. Välj Vattenstämpel i panelen Sida och välj sedan en vattenstämpel på menyn.

Du kan skriva ut information om foton, som filnamn, rubrik, bildtext och nyckelord, på layouter av typen En bild/kontaktark. Informationen hämtas från de metadata som du har registrerat i modulen Bibliotek. Informationen skrivs under varje foto. Se Visa och redigera metadata.

 1. Välj Fotoinformation i panelen Sida, klicka på Egna inställningar och välj sedan något av följande:

  Bildtext

  Skriver ut bildtexten.

  Egen text

  Skriver ut texten som du skriver i rutan Egen text.

  Datum

  Skriver ut det datum då fotot skapades.

  Utrustning

  Skriver ut information om kameran och vilket objektiv som användes för att ta fotot.

  Exponering

  Skriver ut slutartid och exponering.

  Filnamn

  Skriver ut namnet på fotofilen.

  Sekvens

  Skriver ut fotots löpnummer, som baseras på hur många foton som du skriver ut. Om du till exempel har valt att skriva ut nio foton, kommer löpnumret att skrivas 1/9, 2/9, 3/9 och så vidare.

  Titel

  Skriver ut fotots rubrik.

  Redigera

  Visar fotoinformationen som du anger i dialogrutan Textmallsredigerare.

 2. Klicka på triangeln till höger om Teckensnittsstorlek och välj en storlek (i punkter) på snabbmenyn.

Du kan lägga till sidnummer, utskriftsinformation och skärmärken längst ned i en layout av typen En bild/kontaktark.

 1. Välj Sidalternativ i panelen Sida i modulen Utskrift och välj sedan något av följande:

  Sidnummer

  Skriver ut sidnummer i det nedre högra hörnet på varje sida.

  Sidinformation

  Anger utskriftskärpeinställning, profilinställning och skrivarens namn längst ned på sidan.

  Skärmärken

  Skriver ut skärmärken runt varje foto för att användas som skärlinjer.

Visa skärlinjer (layouter av typen Bildpaket eller Eget paket)

 1. Välj Klipp upp stödlinjer i panelen Sida och välj sedan om du vill visa linjer eller skärmärken i förhandsvisningsområdet.

Arbeta med egna utskriftsmallar

När du sparar en egen mall sparas alla ändringar du gjort för bildcellerna och marginalerna. Dessutom sparas eventuella övertäckningar och utskriftsinställningar du gjort. Egna sparade mallar visas i Malläsare och du kan använda dem senare. Du kan skapa nya mappar i Malläsare för att organisera dina mallar.

Spara egna utskriftsmallar

 1. Markera den mall du vill basera din anpassade mall på i Malläsare i modulen Utskrift.
 2. Ändra layouten och ange alternativ i panelerna på den högra sidan av modulen Utskrift.
 3. Klicka på plusikonen (+) i Malläsare i modulen Utskrift.
 4. Skriv över "Namnlös mall" för att ge mallen ett namn och ange en mapp (till exempel "Egna mallar") för mallen.

Skapa och organisera mallmappar

 1. Höger- (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) i Malläsare och välj Ny mapp.
 2. Skriv mappnamnet och klicka på OK.
 3. Dra en mall till ett mappnamn för att flytta mallen till mappen.

Om du drar en mall för en förinställningsmapp till en annan mapp kopieras mallen till den nya mappen.

Uppdatera egna mallar

 1. Ändra inställningar för färg, layout, text och utdata.
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en mall i panelen Malläsare och välj Uppdatera med aktuella inställningar.

Radera egna mallar

Du kan inte ta bort förinställda mallar i Lightroom Classic

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en mall i Malläsare och välj Radera på snabbmenyn.

  • Markera en mall i Malläsare och klicka på minusikonen (-).

Importera och exportera mallar

Du kan exportera mallar som du skapat för att dela dem med andra eller använda dem på en annan dator. Mallar sparas med filtillägget .lrtemplate.

 • Höger-klicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på en mall som du vill exportera och välj sedan Exportera. Skriv namnet på mallfilen och klicka sedan på Spara.
 • Höger-klicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) i området där du vill att mallen ska visas och välj sedan Importera. Dubbelklicka på mallfilen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto