Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Filtrera foton på bildbandet och i stödrastervyn

Du kan begränsa, eller filtrera, foton som visas i bildbandsvisning eller stödrastervisning till foton med en viss flaggstatus, ett visst stjärnbetyg, en viss färgetikett eller av en viss filtyp (originalfoto, virtuell kopia, video).

Använda filter

 1. Om du vill filtrera foton som visas på bildbandet eller i stödrastervyn gör du något av följande:
  • Välj Arkiv > Biblioteksfilter > Filtrera efter [villkor].

  • Tryck ned \ om du vill öppna fältet Biblioteksfilter överst i modulen Bibliotek. Markera Attribut och välj sedan ikoner för att filtrera visningen.

  • På bildbandet: klicka på Filter och markera sedan ikonerna om du vill filtrera visningen baserat på flaggstatus, redigeringsstatus, stjärngradering eller färgetikett.

  Lightroom Classic CC: Ange filter för de foton som visas på bildbandet
  Ange filter för foton som ska visas på bildbandet och i stödrastervyn.

  Mer information. George Jardine förklarar hur du organiserar foton och finner dem snabbt med filterfältet.

Kontrollera filterbeteende för en mapp eller samling

Filterbeteendet är som standard inte fast. Om du använder ett filter på en mapp eller samling och sedan navigerar bort från mappen eller samlingen, rensas filtret när du går tillbaka till ursprungsplatsen.

 • Om du vill styra filter för en vald mapp eller samling väljer du Arkiv > Biblioteksfilter och något av följande

  Aktivera filter: aktivera de filter du senast använde på mappen eller samlingen.

  Lås filter: använd de aktuella filtren på mappar eller samlingar som du markerar.

  Kom ihåg filter för varje källa separat: tillgängligt när du har låst filtren. De senast använda filtren används för den valda mappen eller samlingen.

 • Om du vill att filter ska "fastna" så att de är aktiva när du kommer tillbaka till en tidigare filtrerad mapp eller samling väljer du Arkiv > Biblioteksfilter > Lås filter och sedan Arkiv > Biblioteksfilter > Kom ihåg filter.

Markera foton i stödrastervyn och på bildbandet

I stödrastervyn kan du markera de foton du vill arbeta med i modulen Bibliotek eller i andra moduler. De foton som du markerar visas på bildbandet. På motsvarande sätt visas de foton som du markerar på bildbandet i stödrastervisning.

Det foto som du markerar aktiveras. Du kan markera flera foton, men bara ett foto i taget kan vara aktivt. Markerade foton visas i rutnätet och på bildbandet med en tunn vit kantlinje och en ljusare cellfärg än de omarkerade fotona. Den ljusaste cellen visar vilket foto som är aktivt.

När du har markerat flera foton kan du aktivera ett av dem genom att klicka på det utan att de andra fotona avmarkeras. Om du klickar på ett foto utanför markeringen kommer det att aktiveras och alla andra foton avmarkeras.

När du markerat mer än ett foto i stödrastervisning och du vill ändra till exempel klassificering, etiketter eller lägga till metadata, kommer dessa ändringar att gälla för alla markerade foton.

När du markerat flera foton på bildbandet och använder lupp-, jämförelse- eller undersökningsvyn används endast de ändringar du gör, som att lägga till stjärngraderingar, etiketter eller metadata, på det aktiva fotot.

Lightroom Classic CC: Markera foton i stödrastervyn och på bildbandet
När du markerar flera foton är det den ljusaste cellen som innehåller det aktiva fotot.

Obs!

Du kan också markera eller avmarkera flaggade foton i stödrastervyn och på bildbandet. Se Markera flaggade foton.

 1. (Valfritt) Markera i modulen Bibliotek objekt på katalog-, mapp- eller samlingspanelen för att visa de foton som du vill använda. Om du vill kan du även ange villkor i fältet Biblioteksfilter för att begränsa urvalet.

  Obs!

  Du kan även välja foton med hjälp av panelen Nyckelordslista eller Metadata. Klicka på pilen för rätt nyckelordsantal eller metadatavillkor. Foton som innehåller den taggen eller det kriteriet visas i stödrastervisning och på bildbandet.

 2. Gör något av följande i stödrastervisning och på bildbandet:
  • Klicka på en miniatyrbild om du vill markera ett foto.

  • Om du vill markera flera foton som inte kommer efter varandra i stödrastervyn eller på bildbandet klickar du på det första fotot och sedan Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (macOS) du på de andra fotona.

  • Skift-klicka på ett foto om du vill markera ett foto och alla foton mellan detta att det aktiva.

  • Om du vill markera alla foton väljer du Redigera > Markera allt eller trycker på Ctrl + A (Windows) respektive Cmd + A (Mac OS).

  • Om du vill avmarkera alla foton väljer du Redigera > Avmarkera allt eller trycker på Ctrl + D (Windows) respektive Cmd + D (Mac OS).

  • Om du vill avmarkera alla foton förutom det aktiva väljer du Redigera > Markera endast aktiva foton eller trycker på Ctrl+Skift+D (Windows) respektive Kommando+Skift+D (macOS).

  • Om du vill ändra det aktiva fotot i en grupp med markerade foton klickar du på en annan bildminiatyrbild.

  • Om du vill markera ett nytt aktivt foto och avmarkera alla andra foton i en grupp med markerade foton klickar du på cellkanten för ett foto.

  • Om du vill avmarkera det aktiva fotot i en grupp med markerade foton väljer du Redigera > Avmarkera aktivt foto eller trycker på O. Nästa foto som du markerar i en markering som omfattar flera foton blir det aktiva fotot.

  • Om du vill avmarkera alla markerade foton och markera alla foton som tidigare inte var markerade väljer du Redigera > Invertera markering.

  När du markerar flera foton kommer det första fotot i markeringen att vara den primära markeringen (aktivt foto), vilket visas med en ljusare ram.

  Obs!

  När du har markerat fotona kan du lägga dem i Snabbsamling för att enkelt förbereda dem för utskrift, presentation i ett bildspel, samla ihop dem i ett webbgalleri eller för att exportera dem.

Jämföra foton i modulen Bibliotek

I Lightroom Classic kan du visa stora förhandsvisningar för ett eller flera foton när du vill välja det bästa fotot i en serie. Du kan visa två foton sida vid sida i jämförelsevisning eller visa två eller flera foton intill varandra i undersökningsvisning.

I jämförelsevisning är det markerade fotot det aktiva och det andra kandidaten. Med kontrollerna i verktygsfältet kan du växla fotona så att det aktiva blir kandidatfotot, zooma in i och ut ur det ena eller båda samtidigt samt ange när du är klar med jämförelsen.

I undersökningsvyn har det markerade (aktiva) fotot en vit kantlinje. Du kan välja aktivt foto genom att klicka på det i bildvisningsområdet. Alla foton har en avmarkera foto-ikon () i det nedre högra hörnet för att du ska kunna ta bort fotot från undersökningsvyn. (I macOS visar du ikonen genom att hålla pekaren över fotot.)

Båda vyerna ger dig tillgång till klassificeringsstjärnor, färgetiketter och välja- eller avvisa-flaggor för varje foto. I båda vyerna kan du dessutom avmarkera foton för att minska antalet som du vill titta på. Se Flagga, märka och gradera foton

Du kan alltid växla mellan Jämförelse- och Undersökningsvisning medan du jämför fotona. Du kan även välja att visa jämförelse- och undersökningsvyn i ett annat fönster på en annan skärm. Se Visa biblioteket på en annan skärm.

Jämföra foton i Jämförelsevisning

 1. Markera i stödrastervyn eller på bildbandet två foton och gör sedan något av följande:
  • Klicka på ikonen Jämförelsevisning i verktygsfältet.

  • Välj Visa > Jämför.

  Obs!

  Om du endast markerar ett foto och sedan växlar till jämförelsevyn används det markerade fotot tillsammans med det foto du senast markerade eller tillsammans med ett intilliggande foto i stödrastervyn eller på bildbandet.

 2. Gör något av följande för att ändra fotoförhandsvisning:
  • Kontrollera att ikonen Länka fokus () visas i verktygsfältet och dra sedan zoomreglaget för att zooma in eller ut ur båda fotona samtidigt.

  • Om du vill zooma in eller zooma ut ett foto markerar du fotot, kontrollerar att ikonen Avlänka fokus () visas i verktygsfältet och sedan drar du i skjutreglaget Zooma.

   Obs! När du klickar på verktygsfältsikonen växlar du mellan Länka fokus och Avlänka fokus.

  • Klicka på Synkronisera i verktygsfältet för att synkronisera skalan på kandidatfotot och de markerade fotona.

 3. Ställ in klassificeringsstjärnor, färgetiketter eller välja- eller avvisa-flaggor för fotona.
 4. Gör något av följande för att växla markerat foto och kandidatfoto:
  • Klicka på Växla i verktygsfältet för att kasta om markerat foto och kandidatfotot.

  • Klicka på ikonen Markera nästa foto i verktygsfältet (eller tryck på högerpil) för att jämföra efterföljande foton med det först markerade. Välj Föregående foto för att jämföra tidigare jämförda foton med det först markerade. Tryck på Uppåtpil för att ersätta det markerade fotot med det för närvarande markerade och ersätt kandidatfotot med nästa bild.

  • Klicka på ikonen Avmarkera foto i det nedre högra hörnet i fotot.

  • Markera kandidatfotot och klicka sedan på Skapa markering i verktygsfältet.

 5. Upprepa steg 2 till 4 efter behov.
 6. Om du vill stänga vyn Jämför klickar du på knappen för en annan vy.

Jämföra foton i undersökningsvyn

 1. Markera i stödrastervyn eller på bildbandet två eller flera foton och gör sedan något av följande:
  • Klicka på ikonen Undersökningsvisning i verktygsfältet.

  • Välj Visa > Undersökning.

  Obs!

  Du kan när som helst lägga till fler foton i jämförelsen genom att markera dem på bildbandet. Tänk på att förhandsvisningarna i Undersökningsvisning blir mindre ju fler foton som markeras. Se Markera foton i Stödrastervisning och på bildbandet.

 2. Gör något av följande i Undersökningsvisning:
  • Klicka på ett foto på arbetsytan eller på bildbandet, eller klicka på ikonen Markera tidigare foto eller Markera nästa foto i verktygsfältet för att välja det markerade fotot.

  Obs!

  Du måste ha valt Navigera på popup-menyn i verktygsfältet i Undersökningsvisning för att ikonerna ska visas.

  • Klicka på ikonen Avmarkera foto i fotots nedre högra hörn.

  • Klicka på klassificeringsstjärnorna, färgetiketterna och välja- eller avvisa-flaggorna under fotona för att klassificera, etikettera eller flagga fotona.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy